Fungsi NORM.S.INV dalam Excel

Seperti namanya dari formula, kita dapat menganggap bahawa fungsi ini mengira kebalikan dari taburan normal dan untuk fungsi ini, rata-rata set data selalu tetap sifar dan sisihan piawai selalu satu, ini juga merupakan fungsi inbuilt di excel yang digunakan dalam statistik seperti analisis regresi.

NORM.S.INV () Fungsi dalam Excel

Ini adalah fungsi bersepadu terpadu dalam excel yang dikategorikan di bawah fungsi Statistik dalam excel. Fungsi excel NORM.S.INV adalah versi terkini yang dikemas kini dengan peningkatan ketepatan berbanding versi fungsi excel yang lebih lama

  • Taburan normal adalah taburan yang paling banyak digunakan dalam statistik. Ini juga disebut sebagai "Bell curve" atau "Gaussian curve"
  • Taburan normal dapat dijelaskan sepenuhnya berdasarkan nilai min dan sisihan piawai (SD).
  • Sebaran normal disebut sebagai Distribusi Normal Standard apabila nilai minnya adalah "0" atau sifar dan nilai sisihan piawai sama dengan 1

Taburan normal dapat diseragamkan dengan menggunakan formula yang disebutkan di bawah

z = (x - min) / sd

Nilai Z pada paksi-x adalah sisihan normal piawai. Di sini, garis panah merah di lengkung menunjukkan di mana sisihan piawai dari nilai min berada dalam 1, sedangkan garis panah hijau di lengkung menunjukkan di mana sisihan piawai dari nilai 0mean berada dalam 2.

Definisi Fungsi NORM.S.INV Excel

Fungsi NORM.S.INV Excel digunakan untuk mengetahui atau mengira taburan kumulatif normal terbalik untuk nilai kebarangkalian yang diberikan

Ia mengembalikan kebalikan dari taburan kumulatif normal standard. Taburan mempunyai nilai sifar dan sisihan piawai satu.

Memandangkan kebarangkalian bahawa pemboleh ubah berada dalam jarak tertentu dari rata-rata, ia menghitung nilai z (sisihan normal biasa), di mana ia sesuai dengan kawasan di bawah kurva

Biasanya, kawasan tersebut mestilah antara 0 dan

Di sini nilai z (sisihan normal biasa), sepadan dengan kebarangkalian satu-ekor P.

Di mana nilai P mestilah antara 0 dan 1 (0

Formula NORM.S.INV dalam Excel

Sintaks atau formula untuk fungsi NORM.S.INV dalam Microsoft Excel adalah:

Sintaks atau rumusnya mempunyai hujah yang disebutkan di bawah:

Kebarangkalian: (Parameter wajib atau diperlukan) Ini adalah kebarangkalian yang sesuai dengan taburan normal

Ini adalah kebalikan dari fungsi NORM.S.DIST

Bagaimana Menggunakan Fungsi NORM.S.INV di Excel?

Mari lihat bagaimana fungsi excel NORM.S.INV berfungsi di Excel.

Anda boleh memuat turun Fungsi NORM.S.INV ini di Excel di sini - Fungsi NORM.S.INV di Excel

Contoh # 1 - Untuk Nilai Kebarangkalian (P) Kurang Dari 0.5

Dalam contoh yang disebutkan di bawah, saya mempunyai set data dalam sel "C9" ie0.28, yang merupakan nilai kebarangkalian.

Di sini saya perlu mengetahui anggaran nilai kebalikan dari taburan kumulatif normal piawai menggunakan NORM.S.INV excel FUNCTION

Mari terapkan fungsi ini di sel "C13". Pilih sel "C13"

Klik butang masukkan fungsi (fx) di bawah bar alat formula.

kotak dialog akan muncul,

Ketik kata kunci "NORM" dalam mencari kotak fungsi, muncul pelbagai persamaan taburan kumulatif normal. Di dalamnya pilih fungsi NORM.S.INV Excel

Kebarangkalian : Ini adalah kebarangkalian yang sesuai dengan taburan normal, di sini adalah 0.28

Klik ok, setelah memasukkan argumen kebarangkalian = NORM.S.INV (0.28)

Ini mengembalikan anggaran nilai kebalikan dari taburan kumulatif normal piawai atau sisihan Normal Piawai iaitu -0.582841507

Contoh # 2 - Untuk Nilai Kebarangkalian (P) Lebih Dari 0.5

Dalam contoh yang disebutkan di bawah, saya mempunyai set data dalam sel "B22" ie0.88, yang merupakan nilai kebarangkalian.

Di sini saya perlu mengetahui anggaran nilai kebalikan dari taburan kumulatif normal piawai menggunakan NORMSINV () FUNGSI

Mari terapkan fungsi ini di sel "B26". Pilih sel "B26"

Klik butang masukkan fungsi (fx) di bawah bar alat formula.

Kotak dialog akan muncul.

Ketik kata kunci "NORM" dalam mencari kotak fungsi, muncul pelbagai persamaan taburan kumulatif normal. Dalam itu pilih fungsi NORM.S.INV ().

Klik dua kali pada fungsi, Kotak dialog muncul di mana argumen perlu diisi atau dimasukkan iaitu = NORM.S.INV (kebarangkalian)

Kebarangkalian: Ini adalah kebarangkalian yang sesuai dengan taburan normal, di sini adalah 0.88

Klik ok, setelah memasukkan argumen kebarangkalian iaitu = NORM.S.INV (0.88)

Ia mengembalikan nilai anggaran kebalikan dari taburan kumulatif normal piawai atau sisihan Normal Piawai iaitu 1.174986792

Contoh # 3 - Untuk Nilai Kebarangkalian (P) 0.51

Dalam contoh yang disebutkan di bawah, saya mempunyai set data dalam sel "B32" iaitu 0,51, yang merupakan nilai kebarangkalian.

Di sini saya perlu mengetahui anggaran nilai kebalikan dari taburan kumulatif normal piawai menggunakan NORM.S.INV () FUNGSI

Mari terapkan fungsi ini di sel "B37".

Klik butang masukkan fungsi (fx) di bawah bar alat formula

kotak dialog akan muncul.

Ketik kata kunci "NORM" dalam mencari kotak fungsi, muncul pelbagai persamaan taburan kumulatif normal.

Kebarangkalian: Ini adalah kebarangkalian yang sesuai dengan taburan normal, di sini adalah 0,5

Klik ok, setelah memasukkan argumen kebarangkalian = NORM.S.INV (0.51)

Ia mengembalikan nilai anggaran kebalikan dari taburan kumulatif normal piawai atau sisihan Normal Piawai iaitu 0.025068908

Perkara yang Perlu Diingat Tentang Fungsi NORMSINV () di Excel

Kesalahan yang paling biasa dalam excel yang berlaku dalam fungsi ini adalah #NUM! ralat & # NILAI! kesilapan

1. #NUM! Ralat

#NUM! ralat Berlaku apabila argumen kebarangkalian yang diberikan kurang dari sifar (Nilai negatif) atau sama dengan sifar atau lebih besar daripada satu.

Dalam jadual yang disebutkan di bawah ini, sel "B41" nilai angka angka 0, Jika kita menerapkan fungsi NORM.S.INV, ia mengembalikan #NUM! kesilapan

Begitu juga, jika kita menerapkan, NORM.S.INV () berfungsi pada nilai 1.5 & -1.5 dalam sel B42 & B43, ia mengembalikan ralat # NUM!

2. # NILAI! Ralat

# NILAI! ralat Berlaku sekiranya mana-mana argumen yang diberikan adalah nilai teks atau bukan angka

Dalam jadual yang disebutkan di bawah ini, sel "B24" berisi nilai teks yaitu mengandungi kata "TEKS". Sekiranya kita menggunakan fungsi excel NORM.S.INV untuk mengetahui nilai anggaran kebalikan dari taburan kumulatif normal standard. Ia mengembalikan # NILAI! kesilapan

Ketepatan atau ketepatan nilai fungsi ini bergantung kepada ketepatan NORM.S.INV & NORM.S.DIST. nilai. Ia menggunakan teknik carian berulang.