Formula PDB Per Kapita

Formula untuk Mengira KDNK Per Kapita Negara

Formula PDB Per Kapita boleh didefinisikan sebagai pengukuran output negara yang mempertimbangkan jumlah penduduknya juga. Rumus untuk mengira PDB Per Kapita ditunjukkan seperti berikut

KDNK Per Kapita = KDNK Negara / Penduduk Negara tersebut

 • KDNK per kapita boleh dikatakan sebagai ukuran output ekonomi negara yang akan mengambil kira jumlah penduduknya yang merupakan jumlah orang.
 • Rumusannya membahagikan produk domestik kasar negara iaitu KDNK dengan jumlah penduduknya, pendeknya, jumlah populasi negara. Ini akan membuat pengukuran taraf hidup bangsa yang lebih baik.
 • Lebih jauh lagi, jika seseorang hanya melihat satu titik waktu maka PDB Nominal dapat digunakan dan jika seseorang membandingkan sepanjang garis masa maka PDB Nyata akan lebih masuk akal.

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Excel Formula Excel PDB ini di sini - Templat Formula Excel PDB Per Kapita

Contoh # 1

Negara X adalah ekonomi kecil yang berkembang. Tahun lalu negara tersebut telah melaporkan KDNKnya sekitar $ 400 juta dan populasi negara tersebut berdasarkan laporan banci terakhir yang tersedia adalah 200,000. Anda diminta mengira KDNK per kapita atau negara X.

Penyelesaian

Gunakan data yang diberikan di bawah ini untuk pengiraan PDB Per Kapita.

 

Pengiraan PDB Per Kapita boleh dilakukan seperti berikut:

= $ 400,000,000 / 200,000

KDNK Per Kapita akan -

 • KDNK Per Kapita = $ 2000

Oleh itu, KDNK per kapita negara X adalah $ 2000.

Contoh # 2

Negara MCX sedang berusaha untuk mengetahui KDNK negara dan juga ingin mengetahui apakah KDNK dan per kapita negara. Jabatan statistik kerajaan telah memberikan mereka data berikut:

Gunakan data yang diberikan di bawah ini untuk pengiraan PDB Per Kapita.

Pemilihan negara dijadualkan tahun depan, dan presiden bimbang jika mereka membuat pertumbuhan KDNK per kapita? Sehingga bancian terakhir yang dilakukan, penduduk negara ini adalah 3,237,450,050. Dianggarkan bahawa populasi sejak banci terakhir akan meningkat masing-masing pada 3% dan 5% untuk tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan maklumat yang ada, anda diminta untuk mengira KDNK Per Kapita.

Penyelesaian

Angka KDNK tidak disebut secara langsung di sini dan oleh itu kita akan mengira KDNK negara terlebih dahulu dengan menggunakan kaedah perbelanjaan di mana semua pelaburan ditambahkan dan hanya import yang ditolak.

KDNK negara untuk Tahun 2017 adalah seperti berikut

 • = (130000000 + 465500000 + 6650000000) + 3325000000-997500000
 • KDNK Negara = 10773000000

KDNK negara untuk Tahun 2018 adalah seperti berikut

 • = (1945790000 + 742938000 + 9021390000) + 4554917500-1180740750
 • KDNK Negara = 15084294750

Selanjutnya, terdapat juga pertumbuhan penduduk negara ini.

Penduduk telah meningkat sebanyak 3% dan 5% untuk tahun 2017 dan 2018 berdasarkan jumlah banci terakhir.

Penduduk Negara untuk Tahun 2017 adalah seperti berikut -

 • = 3237450050 * 3%
 • Penduduk Negara untuk Tahun 2017 = 97123501.50

Penduduk Negara untuk Tahun 2018 adalah seperti berikut -

 • = 3237450050 * 5%
 • Penduduk Negara untuk Tahun 2018 = 161872502

Oleh itu, pengiraan PDB Per Kapita untuk Tahun 2017 adalah seperti berikut

= 10773000000 / 97123501.50

KDNK Per Kapita akan -

 • KDNK Per Kapita = 110.92

Oleh itu, pengiraan PDB Per Kapita untuk Tahun 2018 adalah seperti berikut

= 15084294750 / 161872502.50

KDNK Per Kapita akan -

 • KDNK Per Kapita = 93.19

Oleh itu, KDNK per kapita negara MCX telah berkurang dari tahun 2017.

Contoh # 3

Berdasarkan data yang terdapat di worldpopulationview.com, KDNK dan populasi pelbagai negara tersedia di bawah :

Gunakan data yang diberikan di bawah ini untuk pengiraan PDB Per Kapita.

Anda diminta untuk mengira PDB Per Kapita dan memberi komen yang sama.

Penyelesaian

Oleh itu, pengiraan PDB Per Kapita adalah seperti berikut

= 21410230000000/329064917

KDNK Per Kapita akan -

 • KDNK Per Kapita = 65063.85

Begitu juga, kita dapat mengira PDB Per Kapita untuk negara lain seperti yang ditunjukkan di bawah

Dapat diperhatikan bahawa penduduk India dan China lebih banyak dan dengan itu KDNK per kapita mereka menunjukkan angka yang rendah. Selanjutnya, KDNK India lebih banyak daripada Inggeris tetapi sekali lagi kerana jumlah penduduknya yang terlalu besar, ini menunjukkan bahawa India jauh di belakang daripada UK yang tidak muncul ketika satu-satunya KDNK dibandingkan. Amerika Syarikat juga memperoleh GDP mutlak dan perkapita. Jepun mempunyai kelebihan penduduk yang rendah dan oleh itu per kapita adalah baik.

Perkaitan dan Penggunaan Formula PDB Per Kapita

KDNK per kapita boleh berfungsi sebagai ukuran tidak rasmi kemakmuran sesebuah negara; sambil membuat perbandingan jika ada negara-negara dengan ekonomi yang besar dan populasi yang relatif kecil maka peringkat akan didominasi oleh negara-negara terkaya dan makmur. Sejauh ini, negara perindustrian yang lebih maju, negara kaya, dan yang lebih kecil cenderung mempunyai KDNK per kapita yang tertinggi. Apabila negara-negara membangun berkembang secara ekonomi, PDB per kapita cenderung cenderung sejajar dengan negara-negara yang paling maju.