Saham vs Dana Bersama

Perbezaan Antara Stok dan Reksa Dana

Perbezaan utama antara Saham dan Reksa Dana ialah Saham adalah istilah yang digunakan untuk mewakili saham yang dimiliki oleh seseorang dalam satu atau lebih daripada satu syarikat di pasaran yang menunjukkan pemilikan seseorang dalam syarikat tersebut, sedangkan, dana bersama adalah konsep di mana syarikat pengurusan aset mengumpulkan dana dari pelabur yang berbeza dan melaburkannya dalam portfolio aset yang berbeza dengan pelabur mempunyai bahagian dana untuk wang yang mereka laburkan.

Topik ini memfokuskan pada perolehan wang dalam jangka masa pendek. Pelabur boleh menggunakan jalan ini untuk mendapatkan pulangan pelaburan yang cepat atau menahannya untuk jangka masa yang panjang.

 • Saham menunjukkan memiliki saham dalam Perbadanan yang mewakili sebahagian daripada aset atau pendapatan Firma. Mana-mana orang yang bersedia memberikan sumbangan kepada modal syarikat boleh mempunyai bahagian sekiranya tersedia untuk orang awam.
 • Sebaliknya, Reksa Dana melibatkan pengumpulan simpanan kecil dari pelbagai pelabur dan dengan itu melabur di pasaran saham untuk memperoleh pulangan pelaburan awal. Pelaburan ini boleh dibuat dalam saham, bon, atau gabungan beberapa sekuriti, seperti yang dinyatakan dalam Prospektus mereka. Mari kita perhatikan perbezaan mereka dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jalan pelaburan ini.

Infografik Saham vs Reksa Dana

Perbezaan Utama

 1. Saham adalah kumpulan saham yang dimiliki oleh pelabur individu yang menunjukkan bahagian pemilikan mereka dalam aset dan pendapatan syarikat. Sebaliknya, dana bersama adalah kumpulan wang dari beberapa pelabur kecil, yang selanjutnya melabur dalam portfolio aset. Ini termasuk ekuiti, hutang, atau instrumen pasaran wang lain.
 2. Prestasi saham bergantung pada prestasi keseluruhan syarikat di mana pelaburan dibuat dan sektor. Pelbagai faktor ekonomi makro boleh memberi kesan langsung. Prestasi dana bersama bergantung pada faktor makroekonomi, tetapi kemahiran pengurus dana dan kumpulan sekuriti dapat membantu mengekalkan pulangan yang stabil dan tetap.
 3. Lembaga pengarah menentukan strategi saham. Ia boleh berubah mengikut keadaan dan kemahiran para pengarah. Sebaliknya, dalam Reksa Dana, peraturan dan undang-undang telah dinyatakan sesuai dengan Prospektus Red Herring. Penting untuk mengikuti peraturan sesuai Prospektus kerana tujuannya adalah untuk mengalahkan pulangan yang ditawarkan oleh pasar tanpa mempengaruhi jumlah pokok yang dilaburkan.
 4. Saham mewakili kepentingan pemilikan kepada pelabur, sedangkan dana bersama menawarkan pemecahan pecahan kepada sekuriti keseluruhan.
 5. Pelabur secara individu bertanggungjawab untuk pengurusan dan pentadbiran saham atau boleh dilakukan dengan melantik broker saham. Sebaliknya, dana bersama diuruskan oleh pengurus dana profesional bagi pihak pelabur.
 6. Komponen risiko dalam hal saham lebih besar kerana arah pelaburan adalah dalam satu syarikat. Sebaliknya, Reksa Dana menawarkan keuntungan kepelbagaian, sehingga menawarkan peluang memperoleh pendapatan yang tinggi sekiranya berlaku kegagalan dalam satu syarikat atau sektor.
 7. Perdagangan saham boleh berlaku pada bila-bila masa sepanjang hari, termasuk perdagangan intra-hari pada harga yang ada, sedangkan dana bersama diperdagangkan hanya sekali sehari, mungkin pada akhir setiap hari di mana NAB diselesaikan.
 8. Harga saham individu dikalikan dengan jumlah saham yang menentukan nilai saham yang dimiliki oleh pelabur. Sebaliknya, nilai dana bersama dapat dikira dengan tiba di NAB, yang merupakan jumlah nilai aset setelah perbelanjaan.
 9. Stok mendapat pulangan berkala dalam bentuk dividen yang diperoleh dan boleh berbeza-beza bergantung pada prestasi syarikat dan keputusan yang diambil oleh pihak pengurusan. Reksa dana bertujuan untuk memberikan dividen tetap kepada pelabur dan lebih banyak daripada yang ditawarkan di pasaran. Mereka juga memberikan pernyataan tepat pada masanya mengenai prestasi dana keseluruhan, yang membantu pelabur dalam membuat keputusan.
 10. Pemegang saham bertanggungjawab secara langsung untuk pulangan di pasaran saham kerana pelabur secara langsung menguruskan hal yang sama, sedangkan pengurus dana tidak bertanggungjawab secara langsung untuk hasilnya. Namun, kenaikan dan komisen peribadi mereka bergantung pada dana yang mereka uruskan.

Jadual Perbandingan

Asas PerbandinganStokDana Bersama
MaknaSekumpulan saham yang dipegang oleh pelabur yang menunjukkan pemilikan dalam PerbadananDana yang dikendalikan oleh AMC (Asset Management Company) mengumpulkan dana dari pelabur dan melabur dalam portfolio aset.
PemilikanSaham SyarikatSaham Dana
Pelaburan AkhirSecara langsung di pasaran sahamDalam dana di mana pelaburan diarahkan.
PengurusanPelaburPengurus Dana
RisikoTinggiRendah kerana pengurusan profesional
Penentuan NilaiHarga saham di bursaNAB (Nilai Aset Bersih)
BerniagaSepanjang hari dengan harga yang adaHanya sekali pada umumnya pada penghujung hari
SuruhanjayaDibayar semasa saham diniagakanIni boleh dalam bentuk beban atau tanpa beban. Komisen boleh dibayar sama ada semasa masuk atau keluar atau kedua-duanya sekali.

Kesimpulannya

Sama ada melabur dalam saham atau Reksa Dana adalah keputusan sepenuhnya peribadi, seseorang harus memahami kebaikan dan keburukan yang berkaitan dengan setiap jalan. Kedua-dua pilihan ini sesuai untuk pelabur kecil dengan pelaburan terhad. Walaupun saham memberi peluang untuk melabur secara langsung di pasaran saham, seseorang perlu terus mengawasi prestasi untuk menentukan tindakan selanjutnya. Pelabur menanggung risiko dan keuntungan sepenuhnya.

Sebaliknya, dana bersama memberikan bantahan kepelbagaian dalam keranjang. Ini sangat membantu apabila risikonya tersebar, dan sekiranya satu sektor mengalami fasa sukar. Selain itu, dana ini dikendalikan oleh para profesional dalam strategi yang dilakukan. Oleh itu para pelabur dapat merasa lega dengan pemantauan pelaburan secara berterusan.

Oleh itu, bergantung pada kemampuan mengambil risiko dan jangka masa pelaburan, pelabur harus mempertimbangkan salah satu atau kedua peluang tersebut. Aspek jangka masa juga harus dipertimbangkan kerana stok dan dana bersama dapat disimpan untuk jangka pendek, sederhana, atau jangka panjang.