Bentuk PACS Penuh

Bentuk Penuh PACS - Persatuan Kredit Pertanian Utama

Bentuk penuh PACS adalah Persatuan Kredit Pertanian Utama. PACS adalah koperasi peringkat dasar yang membantu memberi kredit kepada petani untuk pelbagai aktiviti pertanian dan pertanian dengan memberikan keperluan pinjaman tujuan pertanian, jangka pendek dan jangka sederhana kepada anggotanya dan ini terutama menumpukan pada petani panchayath dan petani di peringkat kampung.

Peranan

 • Merupakan unit asas yang disusun di peringkat akar umbi desa dengan peranan utama berurusan dengan peminjam pertanian desa dengan cara memberi pinjaman pertanian jangka pendek dan jangka pendek kepada peminjam dan kemudian mengumpulkan pembayaran. terhadap pinjaman tersebut.
 • Mereka bertindak sebagai penghubung antara agensi kewangan tinggi negara yang dapat menyelesaikan pelbagai masalah anggota dan peminjam utama. Ini adalah peranan penting kerana sangat sukar bagi petani untuk mendekati terus ke agensi kewangan yang lebih tinggi untuk masalah mereka dan dengan itu PACS membantu mereka dalam hal ini.

ciri-ciri

 • Persatuan Kredit Pertanian Utama adalah persatuan orang, tidak seperti dalam Syarikat Saham Bersama di mana terdapat persatuan modal.
 • Persatuan orang-orang dalam Persatuan Kredit Pertanian Utama memberikan hak yang sama kepada semua anggota masyarakat tanpa mempertimbangkan pegangan saham dan kedudukan sosial mereka.
 • Bahagian masyarakat mempunyai nilai yang kecil sehingga orang miskin juga boleh menjadi anggotanya.

Objektif

 • Pinjaman harus diberikan oleh PACS hanya kepada anggotanya, yang jadual pembayarannya dapat diputuskan berdasarkan tujuan dan jangka masa pinjaman tersebut diambil oleh anggota. Pinjaman juga harus diberikan hanya untuk tujuan jangka pendek dan sederhana.
 • Kawasan kerja PACS harus dibatasi hanya pada peringkat desa yang menjadi miliknya dan untuk kepentingan anggotanya.
 • Seharusnya dapat memupuk kepentingan bersama jika semua anggota masyarakat dan masyarakat menuntut permintaan dari semua anggotanya.
 • Keanggotaan masyarakat harus diberikan hanya kepada anggota yang berada di kampung di mana masyarakat kredit ditubuhkan dan harus ada tanggungjawab tanpa had semua anggota PACS.
 • Untuk deposit dan juga pinjaman yang ada di akaunnya, PACS bertanggungjawab.

Struktur organisasi

Secara amnya, Struktur organisasi PACS terdiri daripada yang berikut:

 • Badan Umum PACS: Anggota badan am adalah pihak berkuasa tertinggi bagi mana-mana masyarakat dan menjalankan kawalan berlebihan serta pengurusan.
 • Jawatankuasa Pengurusan: Mereka dipilih oleh badan umum untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang ditentukan oleh peraturan, tindakan, dan undang-undang kecil masyarakat.
 • Pengerusi, Naib Pengerusi, dan Setiausaha: Di antara para anggotanya, hanya sedikit orang yang dilantik di jawatan pengurusan sebagai Pengerusi, Wakil Ketua, dan Setiausaha masyarakat. Mereka bekerja untuk kepentingan anggota dengan melaksanakan peranan dan tugas sebagaimana yang diberikan kepada mereka.
 • Kakitangan Pejabat: Mereka adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk melakukan kerja harian yang diberikan kepada mereka. Ia termasuk pegawai, pegawai, dan staf sokongan.

Fungsi PACS

Fungsi PACS adalah seperti yang dibincangkan di bawah:

 • Fungsi utama PACS adalah untuk memberikan pinjaman jangka pendek dan jangka sederhana kepada anggotanya.
 • Meminjam sejumlah dana dari agensi kewangan pusat untuk menolong anggotanya tepat pada masanya.
 • Ini membantu mempromosikan kepentingan ekonomi semua anggotanya dengan mengambil kira prinsip-prinsip masyarakat.
 • Menjaga bekalan jentera sewa ringan untuk tujuan pertanian.
 • Ini adalah untuk mempromosikan tabiat simpanan di kalangan anggotanya.
 • Untuk membuat pengaturan penyediaan input pertanian adalah fungsi lain dari PACS. Contoh input untuk tujuan pertanian termasuk benih, baja, racun serangga, dll. Seiring dengan itu, mereka juga membekalkan produk domestik yang diperlukan seperti minyak tanah, dll.
 • Ini membantu anggotanya dengan menyediakan kemudahan pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan produk pertanian mereka di pasar dengan harga yang sesuai.

Kelebihan

 • Masyarakat kredit Pertanian Utama membantu para petani untuk mendapatkan kredit untuk tujuan pertanian, jangka pendek dan jangka sederhana dan pengagihan dana berkaitan kerajaan kepada petani yang layak di tempat mereka.
 • Persatuan kredit ini juga membantu dalam melaksanakan skim kerajaan yang berkaitan dengan petani di peringkat mereka dan juga untuk memerhatikan skema ini jika mereka mencapai tujuan atau tidak.
 • PACS bertindak sebagai penghubung antara agensi kewangan tinggi negara yang dapat menyelesaikan pelbagai masalah anggota dan peminjam utama dengan itu membantu dalam menyelesaikan masalah petani.

Kekurangan

 • Kelemahan Organisasi: Walaupun, masyarakat korporat ini merangkumi sebahagian besar desa tetapi masih ada beberapa bahagian kampung terutama di sebelah timur laut yang tidak diliputi dalam skema ini, oleh itu ini mungkin merupakan kerugian.
 • Over Dues: Lebihan iuran skim ini lebih besar dari pemilik tanah berbanding dengan penanam kecil, yang bermaksud kelebihan yang tidak wajar diambil terhadap skim ini oleh sebilangan petani yang relatif lebih kuat di kampung.
 • Kekurangan Sumber: Tidak ada sumber yang sesuai untuk kredit jangka pendek dan sederhana. Oleh itu sumber yang tidak sesuai menyebabkan kelemahan skema.

Kesimpulannya

PACS diatur di peringkat kampung atau kumpulan kampung kecil dengan tujuan utama untuk membantu anggota masyarakat dalam pekerjaan pertanian mereka. Ini membantu dalam memenuhi keperluan kewangan para anggotanya sehingga pekerjaan mereka tidak boleh dihentikan kerana kekurangan kewangan. Ini menjadikan keperluan pinjaman pertanian, jangka pendek dan jangka sederhana untuk petani dan dengan itu membantu mereka dalam mengembangkan perniagaan mereka.