Beli Entri Jurnal Kredit

Apa itu Entri Jurnal Kredit Pembelian?

Purchase Credit Journal Entry adalah catatan jurnal yang dilalui oleh syarikat dalam jurnal pembelian pada tarikh syarikat membeli sebarang inventori dari pihak ketiga dengan syarat kredit, di mana akaun pembelian akan didebitkan. Akaun pemiutang atau akaun yang perlu dibayar akan dikreditkan dalam buku akaun syarikat.

Bagaimana Mencatat Jurnal Penyertaan Kredit Pembelian?

Dalam senario ketika syarikat membeli barang secara kredit dari vendor syarikat, maka akaun pembelian akan didebitkan kerana akan menyebabkan kenaikan inventori (aset) syarikat. Akan ada kredit yang sesuai dalam akaun hutang yang perlu dibayar kerana jumlah pembelian yang telah dibuat harus dibayar kepada pihak ketiga (vendor) di masa depan. Entri yang akan dihantar untuk mencatat pembelian secara kredit adalah seperti di bawah:

Syarikat membayar tunai terhadap barang yang dibeli secara kredit kepada vendor. Oleh itu, akaun Akaun yang perlu dibayar debit apabila liabiliti diselesaikan dengan kredit yang sepadan dengan akaun tunai kerana terdapat aliran keluar tunai kepada penjual.

Catatan untuk mencatat pembayaran terhadap pembelian barang secara kredit oleh syarikat adalah seperti berikut:

Contoh Barang Pembelian pada Entri Jurnal Kredit

Sebagai contoh, terdapat syarikat B ltd, yang menjalankan perniagaan pembuatan dan penjualan jam tangan di pasaran secara besar-besaran. Pada 1 Julai 2019, ia membeli beberapa barang dari salah satu vendornya secara kredit bernilai $ 250,000. Syarikat B ltd meminta tempoh kredit 1 bulan dari pihak tersebut dan bersetuju untuk membayar jumlah penuh setelah satu bulan.

Mengikut syarat kredit, B ltd membayar wang tunai penuh $ 250,000 kepada vendor pada 1 Ogos 2019. Entri jurnal apa yang akan dilampirkan dalam buku akaun untuk mencatat pembelian barang secara kredit dan pembayaran tunai berbanding pembelian barang barang?

Penyelesaian

Pada 1 Julai 2019, apabila barang tersebut dibeli secara kredit dari vendor, maka akaun pembelian akan didebitkan dalam buku akaun dengan jumlah pembelian tersebut, dan kredit yang sesuai akan ada di dalam akaun yang perlu dibayar. Penyertaan untuk merekodkan Pembelian secara Kredit seperti di bawah:

Pada 1 Ogos 2019, apabila jumlahnya dibayar secara tunai terhadap pembelian barang secara kredit kepada vendor, maka akaun yang perlu dibayar akan didebitkan dengan kredit yang sesuai ke akaun tunai. Entri untuk mencatat pembayaran tersebut terhadap pembelian yang dibuat secara kredit adalah seperti di bawah:

Kelebihan Kemasukan Jurnal Kredit Pembelian

  • Ini membantu dalam merekod transaksi yang melibatkan pembelian barang secara kredit oleh syarikat dari vendornya dan memastikan jejak yang betul dari setiap Pembelian kredit yang terlibat.
  • Dengan bantuan catatan jurnal kredit pembelian, syarikat dapat memeriksa baki hutang kepada vendornya pada bila-bila masa.

Batasan Kemasukan Jurnal Kredit Pembelian

  • Rakaman kemasukan jurnal kredit pembelian melibatkan campur tangan manusia, jadi ada kemungkinan orang yang merekodkan transaksi tersebut melakukan kesalahan. Sekiranya demikian, transaksi yang salah akan ditunjukkan dalam buku akaun syarikat.
  • Bagi syarikat yang mempunyai perniagaan secara besar-besaran, sejumlah besar urus niaga terlibat, jadi dalam kes tersebut, merekodkan catatan jurnal kredit pembelian untuk semua transaksi menjadi memakan waktu, sehingga meningkatkan kemungkinan kesalahan.

Perkara Penting

  • Apabila barang dibeli secara kredit dari vendor, maka akaun pembelian akan didebitkan, yang menyebabkan kenaikan inventori kerana barang dibeli dari pihak ketiga.
  • Apabila barang dibeli secara kredit dari vendor, maka akaun akaun yang akan dibayar akan dikreditkan dalam buku akaun syarikat. Ini kerana, dengan pembelian kredit, liabiliti syarikat meningkat, dan liabiliti ini akan dicerminkan dalam kunci kira-kira syarikat sehingga perkara yang sama dapat diselesaikan dengan membayar balik jumlah pembelian tersebut kepada penjual.

Kesimpulannya

Entri jurnal kredit pembelian dicatatkan dalam buku akaun syarikat ketika syarikat membeli barang secara kredit dari pihak ketiga (vendor). Pada masa pembelian dilakukan dengan syarat kredit, maka akaun pembelian akan didebitkan dalam buku akaun syarikat yang akan ditunjukkan dalam penyata pendapatan syarikat dan akaun hutang perlu didebitkan kerana, dengan pembelian kredit, liabiliti syarikat meningkat dan liabiliti ini akan ditunjukkan dalam kunci kira-kira syarikat sehingga perkara yang sama dapat diselesaikan dengan membayar balik jumlah pembelian tersebut kepada penjual kembali.