Risiko Bon

Apakah Risiko Bon?

Bon sebagai alat pelaburan dianggap paling selamat. Walau bagaimanapun, tiada pelaburan tanpa risiko. Sebenarnya, pelabur, yang mengambil risiko lebih besar, memperoleh pulangan lebih besar, dan sebaliknya. Pelabur enggan berisiko merasa tidak tenteram dalam tempoh kelambatan sementara sementara pelabur yang suka risiko mengambil insiden penurunan sedemikian dengan cara positif dengan jangkaan memperoleh pulangan yang signifikan dari masa ke masa. Oleh itu, sangat penting bagi kita untuk memahami pelbagai risiko yang berkaitan dengan pelaburan bon dan sejauh mana ia boleh mempengaruhi pulangan.

Berikut adalah senarai jenis Risiko dalam Bon yang paling biasa yang perlu diketahui oleh pelabur

 1. Risiko Inflasi
 2. Risiko Kadar Faedah
 3. Risiko Panggilan
 4. Risiko Pelaburan Semula
 5. Risiko kredit
 6. Risiko Kecairan
 7. Risiko Pasaran
 8. Risiko Lalai
 9. Risiko Penarafan

Sekarang kita akan memperincikan sedikit untuk memahami bagaimana risiko ini muncul dalam persekitaran bon dan juga bagaimana pelabur boleh berusaha mengurangkan kesannya.

9 jenis Risiko Bon teratas

# 1 - Risiko Inflasi / Risiko Kuasa Pembelian

Risiko inflasi merujuk kepada pengaruh inflasi terhadap pelaburan. Apabila inflasi meningkat, daya beli pulangan bon (pokok ditambah kupon) menurun. Jumlah pendapatan yang sama akan membeli barang yang lebih rendah. Contohnya, apabila kadar inflasi adalah 4%, setiap pulangan $ 1000 dari pelaburan bon bernilai hanya $ 960.

# 2 - Risiko Kadar Faedah

Risiko kadar faedah merujuk kepada kesan pergerakan kadar faedah terhadap pulangan bon. Apabila kadar kenaikan, harga bon menurun. Sekiranya berlaku kenaikan kadar, daya tarikan bon yang ada dengan pulangan yang lebih rendah menurun, dan dengan itu harga bon tersebut jatuh. Yang sebaliknya juga berlaku. Bon jangka pendek kurang terdedah kepada risiko ini sementara bon jangka panjang mempunyai kemungkinan besar terjejas.

# 3 - Risiko Panggilan

Risiko panggilan secara khusus dikaitkan dengan bon yang disertakan dengan pilihan panggilan terbenam. Apabila kadar pasaran menurun, penerbit bon yang boleh dipanggil sering melihat untuk membayar semula hutang mereka, sehingga memanggil kembali bon pada harga panggilan yang ditentukan sebelumnya. Ini sering menyebabkan para pelabur terus terpaksa untuk melabur semula hasil bon pada kadar yang lebih rendah. Pelabur tersebut bagaimanapun diberi ganti rugi dengan kupon yang tinggi. Ciri perlindungan panggilan juga melindungi ikatan daripada dipanggil untuk jangka masa tertentu yang memberi sedikit kelegaan kepada para pelabur.

# 4 - Risiko Pelaburan Semula

Kebarangkalian bahawa pelabur tidak akan dapat melabur semula aliran tunai pada kadar yang setanding dengan pulangan semasa bon merujuk kepada risiko pelaburan semula. Ini cenderung berlaku apabila kadar pasaran lebih rendah daripada kadar kupon bon. Katakanlah, kadar kupon bon $ 100 adalah 8% sementara kadar pasaran semasa adalah 4%. Kupon $ 8 yang diperoleh kemudian akan dilaburkan semula pada 4%, bukan pada 8%. Ini dipanggil risiko pelaburan semula.

# 5 - Risiko Kredit

Risiko kredit disebabkan oleh ketidakmampuan penerbit bon untuk membuat pembayaran tepat pada masanya kepada pemberi pinjaman. Ini menyebabkan aliran tunai terganggu untuk pemberi pinjaman di mana kerugian mungkin berkisar dari sederhana hingga teruk. Sejarah kredit dan keupayaan untuk membayar balik adalah dua faktor terpenting yang dapat menentukan risiko kredit.

# 6 - Risiko Kecairan

Risiko kecairan timbul apabila bon sukar dicairkan di pasaran yang sempit dengan pembeli dan penjual yang sangat sedikit. Pasaran sempit dicirikan oleh kecairan rendah dan turun naik yang tinggi.

# 7 - Risiko Pasaran / Risiko Sistematik

Risiko pasaran adalah kebarangkalian kerugian disebabkan oleh alasan pasaran seperti perlambatan dan perubahan kadar. Risiko pasaran mempengaruhi keseluruhan pasaran bersama. Dalam pasaran bon, tidak kira seberapa baik pelaburan, ia pasti akan kehilangan nilai ketika pasaran merosot. Risiko kadar faedah adalah bentuk risiko pasaran yang lain.

# 8 - Risiko Lalai

Risiko lalai ditakrifkan sebagai ketidakmampuan syarikat penerbit bon untuk membuat pembayaran yang diperlukan. Risiko lalai dilihat sebagai varian risiko kredit lain di mana syarikat peminjam gagal memenuhi syarat terbitan yang dipersetujui.

# 9 - Risiko Penilaian

Pelaburan bon juga kadangkala mengalami risiko penarafan di mana banyak faktor khusus untuk bon serta persekitaran pasaran mempengaruhi penarafan bon, sehingga menurunkan nilai dan permintaan bon.

Berbagai jenis risiko bon yang dijelaskan di atas hampir selalu menurunkan nilai pegangan bon. Penurunan nilai bon menurunkan permintaan, sehingga menyebabkan kerugian pilihan pembiayaan bagi syarikat penerbit. Sifat risiko sedemikian rupa sehingga tidak selalu mempengaruhi kedua-dua pihak bersama. Ia menyokong satu pihak sambil menimbulkan risiko untuk pihak yang lain.

Kelebihan Memahami Risiko Bon

Walaupun istilah kelebihan risiko adalah oksimoron, sangat penting untuk difahami bahawa risiko hanya memberi amaran kepada pelabur terlebih dahulu sehingga mereka dapat mempelbagaikan portfolio mereka dan mengetahui apa yang akan datang. Ini bukan sahaja mencegah kerusuhan pasaran yang teruk tetapi juga mewujudkan pasaran yang cekap.

Kesimpulannya

 1. Penilaian yang tepat bagi setiap terbitan bon untuk risiko di atas sangat penting untuk mengurangkan kesannya.
 2. Peserta baru dapat dengan mudah ditipu oleh masalah yang kelihatan baik di wajah tetapi dirosakkan oleh begitu banyak risiko sehingga pembayaran akhirnya mungkin tidak menarik sama sekali.
 3. Pengetahuan pasaran yang baik sangat penting untuk pelaburan bon; jika tidak, syurga pelaburan yang selamat mungkin akan menjadi latihan yang merugikan sahaja.
 4. Mengelakkan terlalu banyak ketergantungan pada jenis ikatan tertentu dapat membantu mengurangkan risiko ini hingga tahap tertentu.
 5. Beberapa instrumen hutang dilengkapi dengan klausa yang bertujuan untuk meminimumkan jenis risiko tertentu. Sebagai contoh, Sekuriti atau TIPS yang Dilindungi oleh Inflasi Perbendaharaan mempunyai pulangannya yang terikat dengan indeks harga pengguna. Sekiranya inflasi meningkat (Risiko inflasi), pulangan juga diselaraskan dengan sewajarnya mencegah pelabur kehilangan daya beli.
 6. Juga sangat penting untuk menilai selera risiko seseorang sebelum melabur dalam pelaburan.

Secara amnya, risiko yang lebih tinggi menghasilkan pulangan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, semua pelaburan tidak selalu berjalan seperti yang dijangkakan walaupun setelah menggunakan teknik pengurangan risiko kerana sangat sukar untuk mengukur risiko, dan oleh itu, penghapusan sepenuhnya menjadi mustahil.