Penyata Pendapatan Perbandingan

Penyata Pendapatan Perbandingan adalah penyata pendapatan di mana beberapa tempoh penyata pendapatan dibahas dan dibandingkan secara berdampingan sehingga membolehkan pembaca membandingkan pendapatan dari tahun sebelumnya dan membuat keputusan pelaburan mengenai sama ada atau tidak untuk melabur di syarikat.

Apa itu Penyata Pendapatan Perbandingan?

Penyata Pendapatan Perbandingan menunjukkan hasil operasi untuk beberapa tempoh perakaunan. Ia membantu pembaca pernyataan sedemikian untuk membandingkan hasilnya dalam jangka masa yang berlainan untuk pemahaman yang lebih baik dan juga untuk analisis terperinci mengenai variasi item baris berdasarkan Penyata Pendapatan.

 • Format Penyata Pendapatan Perbandingan menggabungkan beberapa Penyata Pendapatan sebagai lajur dalam Penyata Tunggal, yang membantu pembaca dalam menganalisis tren dan mengukur prestasi sepanjang tempoh pelaporan yang berbeza.
 • Ia juga dapat digunakan untuk membandingkan dua metrik operasi syarikat yang berbeza. Analisis sedemikian membantu dalam membandingkan prestasi dengan perniagaan lain, yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana syarikat bertindak balas terhadap keadaan pasaran yang mempengaruhi syarikat-syarikat milik Industri yang sama.
 • Oleh itu, Penyata Pendapatan Perbandingan adalah alat penting di mana hasil operasi perniagaan (atau katakanlah, operasi perniagaan syarikat yang berlainan) selama beberapa tempoh perakaunan dapat dianalisis untuk memahami pelbagai faktor yang menyumbang kepada perubahan sepanjang tempoh untuk tafsiran dan analisis yang lebih baik.
 • Ia membantu pelbagai pihak yang berkepentingan dalam perniagaan dan juga komuniti Penganalisis untuk menganalisis kesan keputusan perniagaan ke atas syarikat dan garis bawah syarikat dan membantu dalam mengenal pasti pelbagai tren dalam tempoh yang sebaliknya akan menjadi sukar dan memakan masa.
 • Penyata Pendapatan Perbandingan menunjukkan angka mutlak, perubahan angka mutlak, data mutlak dari segi peratusan, dan juga sebagai kenaikan (atau penurunan) dari segi peratusan dalam tempoh yang berlainan. Dengan bantuan format Penyata Pendapatan Perbandingan dalam satu tangkapan, prestasi syarikat dalam jangka masa yang berlainan dapat dibandingkan, dan perubahan dalam item perbelanjaan dan Penjualan dapat dipastikan dengan mudah.

Contoh dan Format Penyata Pendapatan Perbandingan

Mari kita fahami Penyata Pendapatan Perbandingan dengan bantuan contoh.

ABC Limited telah memberikan maklumat berikut mengenai dua tempoh perakaunannya, iaitu, 2016 dan 2017.

Sediakan Penyata Pendapatan Perbandingan dan tafsirkan penemuan asas.

Format Penyata Pendapatan Perbandingan ABC Limited untuk tempoh yang berakhir 2016 dan 2017

Berdasarkan Penyata Pendapatan Perbandingan ABC Limited di atas, dapat dianalisis bagaimana peningkatan penjualan (25% berbanding tahun sebelumnya) telah mempengaruhi keuntungan Bersih (meningkat 100% secara mutlak berbanding tahun sebelumnya) dan bagaimana pelbagai garis barang telah menyumbang. Analisis Asas merangkumi yang berikut:

 • Jualan Bersih meningkat sebanyak 25% dalam tempoh tersebut.
 • Nisbah Untung Kasar meningkat dari 25% menjadi 28% sepanjang tempoh tersebut.
 • Nisbah Untung Bersih meningkat dari 6% kepada 9% sepanjang tempoh tersebut.
 • Perbelanjaan Cukai Pendapatan meningkat dua kali ganda dari 00 hingga 000 dan perbelanjaan faedah meningkat sebanyak 5.88%.

Oleh itu, kita dapat melihat bagaimana Penyata Pendapatan Perbandingan membantu memastikan perubahan pelbagai komponen perbelanjaan dan mengenal pasti sebab perubahan yang membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan pada masa akan datang.

Jenis Analisis Penyata Pendapatan Perbandingan

# 1 - Analisis Mendatar

Salah satu teknik popular Penyata Pendapatan Perbandingan yang menunjukkan perubahan jumlah dari segi mutlak dan peratusan dalam jangka masa tertentu. Ini membantu dalam analisis tren yang mudah dan, dengan itu, juga dikenali sebagai Analisis Trend. Seseorang dapat dengan mudah melihat corak pertumbuhan dan musim mengikut Teknik Analisis Mendatar.

Ilustrasi yang menunjukkan Analisis Mendatar digambarkan di bawah:

Analisis Mendatar Colgate

Mari kita lihat contoh analisis Horizontal Colgate.

Kita dapat mengetahui kadar pertumbuhan Jualan Bersih tahun 2015; rumusnya adalah (Penjualan Bersih 2015 - Jualan Bersih 2014) / Penjualan Bersih 2014. Begitu juga, kita dapat mengetahui kadar pertumbuhan item baris lain menggunakan formula yang serupa.

Kami perhatikan perkara berikut -

 • Pada tahun 2014 dan 2015, Colgate menyaksikan pertumbuhan pendapatan negatif.
 • Kos Penjualan juga menurun dalam tempoh yang sama.
 • Pendapatan Bersih menurun paling banyak pada tahun 2015, dengan penurunan 36.5% pada tahun 2015.

# 2 - Analisis Vertikal

Teknik lain yang menunjukkan Penyata Pendapatan Perbandingan dari segi ukuran relatif item baris ialah Analisis Vertikal. Teknik ini juga membolehkan perbandingan penyata Pendapatan syarikat dengan ukuran yang berbeza. Ia menunjukkan setiap item pada Penyata Pendapatan sebagai peratusan angka Pangkalan (yang biasanya merupakan angka Jualan) dengan penyata. Di bawah ini, semua komponen penyata Pendapatan ditunjukkan sebagai peratusan Penjualan seperti Untung Kasar, Untung Bersih, dan Kos Jualan, dan lain-lain yang menjadikannya sangat berguna untuk digunakan walaupun membandingkan berbeza kerana ia menghilangkan bias Saiz dan membuat analisis lebih mudah dan difahami. Ini kebanyakannya digunakan untuk pernyataan individu untuk jangka waktu pelaporan tetapi juga dapat digunakan untuk analisis garis masa.

Ilustrasi yang menunjukkan Analisis Vertikal digambarkan di bawah.

Analisis Vertikal Penyata Pendapatan Colgate

Berikut adalah gambaran Penyata Pendapatan Perbandingan Colgate

 • Di Colgate, untung kasar berada dalam lingkungan 56% -59%.
 • Perbelanjaan SG&A menurun dari 36.1% pada tahun 2007 kepada 34.1% pada tahun berakhir 2015.
 • Pendapatan operasi menurun dengan ketara pada tahun 2015.
 • Pendapatan bersih menurun dengan ketara sehingga kurang daripada 10%.
 • Antara tahun 2008 hingga 2014, kadar cukai berada dalam lingkungan 32-33%.

Kelebihan

 • Ini menjadikan analisis mudah dan cepat kerana angka masa lalu dapat dibandingkan dengan angka semasa dengan mudah tanpa perlu merujuk kepada Penyata Pendapatan masa lalu yang terpisah.
 • Ini membuat perbandingan di antara syarikat yang berbeza juga mudah dan membantu dalam menganalisis kecekapan baik di Tahap Untung Kasar dan Tahap Keuntungan Bersih.
 • Ini menunjukkan perubahan peratusan dalam semua item baris Penyata Pendapatan, yang menjadikan analisis dan Tafsiran Garis Teratas (Penjualan) dan Garis Bawah (Untung Bersih) mudah dan lebih bermaklumat.

Kekurangan 

 • Data Kewangan yang dilaporkan dalam Penyata Pendapatan Perbandingan hanya berguna jika prinsip perakaunan yang sama diikuti dalam penyediaan penyata tersebut. Sekiranya penyimpangan diperhatikan, Penyata Pendapatan Perbandingan seperti itu tidak akan memenuhi tujuan yang dimaksudkan.
 • Penyata Pendapatan Perbandingan tidak banyak digunakan dalam kes di mana syarikat telah mempelbagaikan bidang perniagaan baru, yang telah mempengaruhi Penjualan dan Keuntungan secara drastik.