Ujian-Z vs Ujian-T

Perbezaan Antara Ujian-Z dan Ujian-T

Uji Z adalah hipotesis statistik yang digunakan untuk menentukan bahawa sama ada kedua-dua sampel yang dikira adalah berbeza sekiranya sisihan piawai tersedia dan sampelnya besar sedangkan ujian T digunakan untuk menentukan bagaimana purata set data yang berbeza berbeza antara satu sama lain sekiranya sisihan piawai atau perbezaannya tidak diketahui.

Ujian-Z dan ujian-t adalah dua kaedah statistik yang melibatkan analisis data yang mempunyai aplikasi dalam sains, perniagaan, dan banyak disiplin lain. Ujian-t boleh dirujuk pada ujian hipotesis univariate yang berdasarkan pada statistik-t, di mana rata-rata iaitu rata-rata diketahui, dan varians populasi iaitu sisihan piawai didekati dari sampel. Sebaliknya, ujian-Z, juga ujian univariat yang berdasarkan pada taburan normal standard.

Kegunaan

# 1 - Ujian-Z

Formula Uji-Z, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah perhitungan statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi dengan sampel. Ujian-z akan memberitahu anda sejauh mana, dari segi sisihan piawai, titik data adalah dari rata-rata set data. Ujian-z akan melakukan perbandingan sampel dengan populasi yang ditentukan yang biasanya digunakan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sampel besar (iaitu n> 30). Selalunya, ia sangat berguna apabila sisihan piawai diketahui.

# 2 - Ujian-T

Ujian-t juga merupakan pengiraan yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis, tetapi sangat berguna apabila kita perlu menentukan apakah ada perbandingan yang signifikan secara statistik antara 2 kumpulan sampel bebas. Dengan kata lain, ujian-t bertanya sama ada perbandingan antara purata 2 kumpulan tidak mungkin berlaku kerana kebarangkalian secara rawak. Biasanya, ujian-t lebih sesuai apabila anda menghadapi masalah dengan ukuran sampel yang terhad (iaitu n <30).

Ujian Z vs Ujian-T Infografik

Di sini kami memberi anda 5 perbezaan teratas antara ujian-z vs ujian-t yang mesti anda ketahui.

Perbezaan Utama

  • Salah satu syarat terpenting untuk melakukan ujian-t adalah bahawa sisihan piawai populasi atau varians tidak diketahui. Sebaliknya, formula varians populasi seperti yang dinyatakan di atas harus dianggap diketahui atau diketahui dalam hal ujian-z.
  • Ujian-t seperti yang disebutkan sebelumnya adalah berdasarkan taburan t Pelajar. Sebaliknya, ujian-z bergantung pada andaian, bahawa taburan kaedah sampel akan normal. Taburan normal dan taburan t pelajar sama, kerana kedua-duanya berbentuk loceng dan simetri. Walau bagaimanapun, mereka berbeza dalam salah satu kes bahawa dalam pengedaran, terdapat lebih sedikit ruang di pusat dan lebih banyak di ekornya.
  • Uji-Z digunakan seperti yang diberikan dalam tabel di atas ketika ukuran sampel besar, yaitu n> 30, dan uji-t sesuai apabila ukuran sampel tidak besar yang kecil, yaitu n <30.

Jadual Perbandingan Ujian-Z vs Ujian-T

AsasUjian ZUjian-T
Definisi AsasUji-Z adalah jenis ujian hipotesis yang memastikan sama ada purata 2 set data berbeza antara satu sama lain apabila sisihan piawai atau varians diberikan.Uji-t dapat dirujuk pada semacam ujian parametrik yang diterapkan pada identiti, bagaimana rata-rata 2 set data berbeza antara satu sama lain ketika sisihan piawai atau varians tidak diberikan.
Varians PendudukVariasi penduduk atau sisihan piawai diketahui di sini.Variasi penduduk atau sisihan piawai tidak diketahui di sini.
Saiz sampelSaiz sampel adalah besarDi sini Saiz Sampelnya kecil.
Andaian Utama
  • Semua titik data adalah bebas.
  • Taburan Normal untuk Z, dengan purata sifar dan varians = 1.
  • Semua titik data tidak bergantung.
  • Nilai sampel hendaklah direkodkan dan diambil dengan tepat
Berdasarkan (sejenis Pembahagian)Berdasarkan taburan Normal.Berdasarkan taburan Pelajar-t.

Kesimpulannya

Pada tahap yang lebih besar, kedua-dua ujian ini hampir serupa, tetapi perbandingannya hanya berkaitan dengan keadaannya untuk aplikasi mereka, yang bermaksud bahawa ujian-t lebih sesuai dan berlaku apabila ukuran sampel tidak lebih dari tiga puluh unit. Walau bagaimanapun, jika lebih besar daripada tiga puluh unit, seseorang harus menggunakan ujian-z. Begitu juga, ada juga syarat-syarat lain, yang akan menjelaskan bahawa ujian mana yang akan dilakukan dalam situasi.

Nah, terdapat juga ujian yang berbeza seperti ujian f, dua sisi vs satu sisi, dan lain-lain, ahli statistik mesti berhati-hati semasa menggunakannya setelah menganalisis keadaan dan kemudian memutuskan mana yang akan digunakan. Berikut adalah contoh carta untuk apa yang telah kita bincangkan di atas.