Kos Produk

Definisi Kos Produk

Kos produk merujuk kepada semua kos yang ditanggung oleh syarikat untuk membuat produk syarikat atau memberikan perkhidmatan kepada pelanggan dan perkara yang sama ditunjukkan dalam penyata kewangan syarikat untuk tempoh di mana mereka menjadi bahagian dari kos barang yang dijual oleh syarikat.

Contoh kos Produk merangkumi perbelanjaan berikut: -

 • Bahan langsung (DM)
 • Buruh langsung (DL)
 • Overhed kilang (FOH)

Kos untuk bahan dan tenaga kerja adalah kos langsung sementara overhed kilang adalah kos tidak langsung, yang semuanya diperlukan untuk membuat barang siap (atau perkhidmatan) yang siap dijual dari bahan mentah.

Sesuai dengan GAAP dan IFRS, kos produk diperlukan untuk dikapitalisasi sebagai inventori dalam kunci kira-kira dan tidak boleh dibebankan dalam penyata untung rugi kerana perbelanjaan untuk kos tersebut menghasilkan keuntungan dan nilai untuk jangka masa depan juga.

Jenis Kos Produk

# 1 - Bahan Langsung

Bahan mentah yang berubah menjadi barang jadi dengan menggunakan buruh langsung dan overhed kilang disebut sebagai bahan langsung dalam perakaunan kos. Bahan langsung adalah bahan mentah yang dapat dikenali dan diukur dengan mudah.

Sebagai contoh, syarikat pembuatan kenderaan biasanya memerlukan plastik dan logam untuk membuat kereta. Jumlah sumber ini dapat dikira atau disimpan dengan mudah. Walau bagaimanapun, pembuatan kereta juga memerlukan pelincir seperti minyak dan minyak. Namun, sangat sukar atau tidak penting untuk mengesan rendahnya nilai gris yang digunakan dalam kenderaan tertentu sehingga disebut sebagai kos tidak langsung.

# 2 - Tenaga Kerja Langsung

Pekerja langsung adalah pekerja atau tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam menghasilkan atau mengeluarkan barang siap dari bahan mentah. Kos buruh langsung adalah gaji, upah, dan faedah (seperti insurans) yang dibayar kepada tenaga kerja ini terhadap perkhidmatan mereka.

Sebagai contoh, pekerja di barisan pemasangan kilang automobil yang mengimpal logam, memasang skru menggunakan minyak dan gris, dan memasang kepingan logam dan plastik ke dalam kereta adalah kerja langsung. Pekerja tertentu untuk diklasifikasikan sebagai pekerja langsung, ia mesti dikaitkan secara langsung dengan pekerjaan tertentu. Contohnya, setiausaha di sebuah syarikat pembuatan kenderaan besar harus melakukan pelbagai peranan apabila diperlukan. Oleh itu, sukar untuk mengukur jumlah faedah yang dihasilkan untuk memasang kereta. Oleh itu ia bukan buruh langsung.

# 3 - Overhead Kilang

Perbelanjaan tidak langsung yang berkaitan dengan pembuatan produk siap yang tidak dapat dikesan secara langsung disebut sebagai kilang atau overhed pembuatan. Dengan kata lain, overhed adalah kos yang bukan merupakan bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Itulah sebabnya overhead disebut sebagai kos tidak langsung yang merangkumi kos buruh dan material tidak langsung.

 • Bahan Tidak Langsung - Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tetapi tidak dapat dikesan secara langsung sebagai bahan mentah adalah bahan tidak langsung. Contohnya, minyak, minyak, batang kimpalan, gam, pita, bekalan pembersih dan lain-lain adalah semua bahan tidak langsung. Adalah sukar dan tidak menjimatkan kos untuk menentukan perbelanjaan tepat bahan tidak langsung yang dikenakan pada satu unit produk.
 • Tenaga tidak langsung - Pekerja atau pekerja yang diperlukan untuk kelancaran proses pengeluaran tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat produk siap disebut sebagai bahan tidak langsung. Contohnya, pasukan jaminan kualiti, pengawal keselamatan, penyelia, dan lain-lain di premis pembuatan diklasifikasikan sebagai tenaga buruh tidak langsung, dan kos yang berkaitan dalam bentuk gaji, upah, dan faedah lain dianggap sebagai kos pekerja tidak langsung.
 • Overhed Lain-lain - Overhed kilang yang tidak termasuk dalam kedua-dua kategori overhed kilang boleh diklasifikasikan sebagai overhed kilang yang lain. Contohnya, perbelanjaan elektrik tidak dapat dikelaskan sebagai bahan atau tenaga kerja. Begitu juga dengan kos seperti susut nilai kilang dan peralatan, kos insurans, cukai harta tanah di premis kilang, sewa atau pajakan kilang, kos untuk utiliti, dan lain-lain;
Catatan: Perbelanjaan yang tidak berkaitan dengan pembuatan produk siap atau yang dikeluarkan di luar kemudahan pengeluaran tidak boleh dianggap sebagai kos produk, misalnya, perbelanjaan penjualan, umum dan pentadbiran (SG&A). Kos ini secara amnya dibebankan ke penyata pendapatan pada bila ia berlaku dan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai inventori.

Formula

Formula Kos Produk = Buruh Langsung + Bahan Langsung + Overhed Kilang Kilang OH = Buruh Tidak Langsung + Bahan Tidak Langsung + Kilang lain OH

Walau bagaimanapun, adalah lebih baik untuk mengira kos per unit ini kerana dapat membantu menentukan harga penjualan produk siap yang sesuai. Untuk menentukan kos ini setiap unit, bahagikan kos ini seperti yang dikira di atas dengan jumlah unit yang dihasilkan.

Formula Kos Per Unit = (Jumlah Kos Produk) / Bilangan Unit Yang Dihasilkan.

Harga jualan mestilah sama atau lebih besar daripada kos produk per unit untuk mengelakkan kerugian. Sekiranya harga jualan sama, maka itu adalah keadaan impas, iaitu, tanpa untung, tidak rugi, dan harga penjualan hanya meliputi kos per unit. Harga jualan lebih tinggi daripada kos per unit menghasilkan keuntungan.

Contoh Kos Produk

Contoh # 1 - Belanjawan Pembelian Bahan Langsung

Anggaran Pembelian Bahan Langsung diperlukan untuk membuat produk. Anggaran diperlukan untuk mengira jumlah bahan mentah yang perlu dibeli untuk proses pengeluaran dan anggaran kos yang berkaitan.

Katakan Raymond's Pvt. Ltd, sebuah syarikat pembuatan baju kecil, memerlukan kain, benang, dan kancing. Anggaplah bahan mentah langsung sebagai kain sementara keperluan dua bahan lain tidak dapat dikesan secara langsung dan oleh itu dianggap tidak langsung.

Syarikat mensasarkan untuk menghasilkan bilangan baju berikut pada setiap suku tahun ini. Data yang dikumpulkan dari anggaran pengeluaran: -

Pengurusan Raymond mengumpulkan butiran berikut untuk membuat anggaran bahan mentah langsungnya:

 • Kos kain adalah $ 80 sekilo. Untuk mengeluarkan sehelai baju, bahagian pengeluaran memerlukan 500 gram (atau 0.5 kg) kain.
 • Pengurusan memutuskan untuk menyimpan sekurang-kurangnya 10% kain untuk keperluan pengeluaran suku berikutnya.
 • Pada awal tahun (Januari-1), nilai pembukaan stok kain adalah 210 kilogram.
 • Andaikan nilai inventori akhir yang diinginkan adalah 250 kilogram pada akhir tahun (suku 4)

Gunakan dua persamaan perakaunan berikut yang akan membantu membuat anggaran: -

Jumlah Bahan Mentah = Bahan Baku Diperlukan untuk Pengeluaran + Inventori Bahan Baku Tamat. Bahan Mentah yang Akan Dibeli = Jumlah Bahan Baku Yang Diperlukan - Persediaan Bahan Baku Permulaan

Catatan Akhir: Kos produk yang berkaitan dengan bahan langsung dapat ditentukan melalui anggaran yang menganggarkan kuantiti bahan langsung yang diinginkan yang diperlukan untuk jangka masa dan kos yang berkaitan.

Contoh # 2 - Belanjawan Tenaga Kerja Langsung

Anggaran Tenaga Kerja Langsung diperlukan untuk menganggarkan keperluan tenaga kerja untuk menghasilkan unit barang yang diperlukan sesuai dengan anggaran produksi. Ini mengira kos berdasarkan jam buruh dan unit yang dihasilkan setiap buruh.

Andaikan bahawa di Raymond's Pvt. Ltd:

 • Masa yang diperlukan oleh pengendali mesin jahit untuk menjahit sehelai baju adalah 0.5 jam - juga, pekerja lain memerlukan 0.2 jam setiap baju untuk kerja-kerja kancing dan menyelesaikan.
 • Syarikat berharga $ 50 sejam untuk pengendali mesin dan $ 15 sejam untuk pekerja lain.

 

Catatan Akhir: Anggaran buruh langsung mengira kos yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengeluaran dan menganggarkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam jumlah. Oleh itu pihak pengurusan dapat menjangkakan keperluan pengambilan pekerja dan menganggarkan kosnya.

Contoh # 3 - Anggaran Overhead Kilang

Anggaran yang merangkumi setiap kos yang berkaitan dengan proses pengeluaran selain daripada kos berkaitan dengan bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Kos akhir yang ditentukan mengikut anggaran overhead tidak dikapitalisasi di dalam kunci kira-kira tetapi dibebankan dalam penyata pendapatan sebagai kos barang yang dijual.

Juga, kos keseluruhan yang ditentukan di bawah anggaran overhed ditukar menjadi satuan unit untuk menentukan kos akhir inventori. Inventori akhir menjadi sebahagian daripada kunci kira-kira.

Anggaran kos overhed kilang "Raymond's Pvt Ltd" ditunjukkan dalam jadual berikut: -

Catatan Akhir: Anggaran overhed kilang tidak hanya membantu pengurusan syarikat untuk menganggarkan overhed kilang yang berubah-ubah dan tetap secara berasingan tetapi juga membantu dalam menentukan jumlah wang tunai yang diperlukan untuk dikeluarkan untuk memenuhi perbelanjaan overhed.

Contoh # 4 - Belanjawan

Pengurusan Raymond's menganggarkan kosnya untuk mengarahkan bahan, buruh langsung, dan kos overhed kilang.

Sekarang langkah paling penting dari keseluruhan proses penganggaran adalah penentuan keseluruhan dan jangkaan kos produk per unit (kemeja).

Pengurusan syarikat menambah semua komponen kos bersama-sama untuk mencapai jumlah kos produk seperti yang ditunjukkan di bawah: -

Catatan Akhir: Anggaran kos Produk menentukan keseluruhan perbelanjaan yang ditanggung oleh entiti untuk membuat produk secara berkala. Pihak pengurusan dapat mengira kos per unit dengan membahagikan anggaran unit yang akan dihasilkan mengikut anggaran pengeluaran.

Dengan menganggarkan kos seunit, entiti dapat menetapkan harga jualan yang sesuai dan mengelakkan situasi harga terlalu rendah atau harga yang terlalu tinggi terhadap produknya. Kedua-dua harga di bawah harga dan harga yang terlalu tinggi membawa kerugian kepada entiti.

 • Pra-harga bermaksud entiti mengenakan bayaran lebih rendah daripada kos produk -> Kerugian.
 • Lebihan harga menyebabkan pelanggan mencari pengganti -> kurang permintaan -> Kerugian.

Dalam contoh kami, pengurusan Raymond menentukan semua komponen kos produk. kos bahan langsung, kos buruh langsung, dan kos overhed kilang setiap suku tahun. Dengan bantuan data ini, kos keseluruhan ditentukan pada setiap suku tahun dan tahunan.

Kos produk purata bagi setiap baju $ 103 kemudian ditentukan dengan membahagikan jumlah kos produk tahunan sebanyak $ 2.23 juta dengan pengeluaran tahunan sebanyak 21720 baju. Syarikat harus mengenakan jumlah yang lebih tinggi daripada $ 103 setiap helai bajunya.