Borang NBFC Penuh

Bentuk Penuh NBFC - Syarikat Kewangan Bukan Perbankan

Bentuk lengkap NBFC adalah Syarikat Kewangan Bukan Perbankan. NBFC merujuk kepada syarikat kewangan bukan perbankan yang bertanggungjawab untuk menawarkan pelbagai perkhidmatan yang serupa dengan syarikat perbankan seperti pemberian pinjaman / pendahuluan kepada perniagaan dan lain-lain, sewa beli, penyewaan, pemerolehan pelbagai sekuriti seperti saham, debentur, bon, saham, dan lain-lain, yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa tempatan atau sekuriti lain yang boleh dipasarkan yang serupa tetapi syarikat-syarikat ini tidak mempunyai lesen perbankan sehingga mereka berbeza dengan bank dalam aspek tertentu.

Peranan

 • NBFC memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan penyertaan kewangan kerana memberikan dana / Pinjaman kepada bahagian masyarakat yang tidak mempunyai bank terutamanya perusahaan kecil.
 • Ini adalah sumber utama pembiayaan untuk pemula dan pengusaha baru, terutama di mana pemerintah memfokuskan diri pada promosi keusahawanan sehingga pencari kerja dapat diganti dengan pencipta pekerjaan.
 • Mereka memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur, penjanaan pekerjaan, pengembangan pengangkutan, penciptaan peluang kekayaan, memberikan sokongan kewangan kepada bahagian masyarakat yang lemah dari segi kewangan, dll.

Sejarah

Syarikat Kewangan Bukan Perbankan secara rasmi diklasifikasikan di bawah Akta Pembaharuan dan Perlindungan Pengguna Dodd-Frank Wall Street 2010 yang merupakan undang-undang reformasi kewangan yang diluluskan pada tahun 2010 sebagai tindak balas terhadap krisis kewangan yang berlaku pada tahun 2008. Sesuai dengan akta tersebut, NBFC adalah syarikat yang secara amnya terlibat dalam aktiviti kewangan sekiranya aset mereka yang disatukan melebihi 85% atau pendapatan kasar tahunan bersifat kewangan. Dengan ini, pelbagai syarikat masuk ke dalam kategori ini yang menawarkan perkhidmatan seperti bank seperti syarikat pinjaman gadai janji, syarikat insurans, dana ekuiti swasta, bank pelaburan, dana pasaran wang, dana lindung nilai, pemberi pinjaman peer-to-peer, dll. .

Objektif

Pelbagai objektif Syarikat Kewangan Bukan Perbankan adalah:

 • NBFC memiliki objektif untuk menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan di negara ini dengan meminjamkan pinjaman kepada industri swasta dan UKM sehingga meningkatkan bisnis yang meningkatkan permintaan tenaga kerja menciptakan pekerjaan.
 • Mereka juga membantu dalam mobilisasi dana dengan penggiliran sumber, pengagihan aset dan peraturan pendapatan sehingga membentuk pembangunan ekonomi.
 • Ini adalah untuk mengukuhkan pasaran kewangan kerana menyediakan dana kepada perusahaan kecil yang memenuhi syarat kecairan NBFC mereka.

Jenis NBFC

Dua jenis Syarikat Kewangan Bukan Perbankan adalah:

 1. Menerima Deposit: Ini adalah NBFC yang menerima deposit dari orang ramai dan merangkumi syarikat seperti syarikat pinjaman, syarikat pelaburan, syarikat pembiayaan aset, dll.
 2. Tidak Menerima Deposit: Ini adalah NBFC yang tidak menerima deposit dari orang ramai dan hanya dibenarkan meminjamkan wang kepada orang ramai dan membayar balik pinjaman tersebut.

Fungsi NBFC

Fungsi Syarikat Kewangan Bukan Perbankan disediakan seperti berikut:

 • Memberi pinjaman / pendahuluan kepada perniagaan dan orang lain.
 • Perolehan pelbagai jenis sekuriti seperti saham, debentur, bon, saham, dan lain-lain, yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa tempatan atau jenis sekuriti lain yang boleh dipasarkan.
 • Menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan lain kepada pelanggannya selain memberi pinjaman seperti pertukaran mata wang, pengunderaitan, instrumen pasaran wang, perancangan persaraan, dan aktiviti penggabungan, dll.

Contoh NBFC

Terdapat pelbagai contoh Syarikat Kewangan Bukan Perbankan di dunia sekarang. Fidelity Investments, sebuah syarikat perkhidmatan kewangan multinasional yang berpusat di Boston, Massachusetts adalah contoh Syarikat Kewangan Bukan Perbankan yang merupakan salah satu pengurus aset terbesar di antara syarikat peringkat dunia. Ia menyediakan pengagihan dana, perkhidmatan persaraan, nasihat pelaburan, cryptocurrency, kemudahan insurans, menguruskan dana bersama yang berbeza, dan mengendalikan syarikat broker. Semua syarikat lain seperti pemberi pinjaman gadai janji, syarikat insurans, dana ekuiti swasta, bank pelaburan, dana pasaran wang, dana lindung nilai, pemberi pinjaman P2P, dan lain-lain adalah contoh NBFC.

NBFC vs Bank

NBFC dan bank berbeza antara satu sama lain pada pelbagai parameter dan beberapa perbezaannya adalah seperti berikut:

 • Syarikat Kewangan Bukan Perbankan tidak dapat menerima deposit permintaan dari orang ramai, hanya boleh menerima deposit yang perlu dibayar pada akhir tempoh, sedangkan bank boleh menerima semua jenis deposit dari orang ramai yang perlu dibayar atas permintaan dan pada akhir tempoh.
 • NBFC tidak dapat melakukan pembayaran oleh pelanggannya kepada pihak ketiga atas nama mereka, sedangkan bank boleh mengizinkan pelanggan mereka melakukan pembayaran dengan cara mengeluarkan buku cek.
 • Deposit yang dibawa oleh NBFC tidak mempunyai insurans sedangkan deposit dengan bank membawa insurans.

Kelebihan

 • NBFC dapat membantu dalam pengurusan kekayaan untuk saham dan saham.
 • Mereka biasanya memberikan kredit seperti pinjaman dan kemudahan kredit.
 • Mereka juga dapat mengeluarkan kertas Komersial, Sijil Deposit, perjanjian bankir, dll.
 • NBFC boleh menggantikan bank sekiranya bank tidak membantu.

Kekurangan

 • Syarikat Kewangan Bukan Perbankan tidak dibenarkan mengambil deposit yang perlu dibayar dalam permintaan.
 • Sekatan di sekitar NBFC lebih ketat jika dibandingkan dengan bank.
 • Hanya NBFC yang didaftarkan di bawah akta yang sesuai dan diberi kuasa yang membenarkan penerimaan deposit dari orang ramai.
 • Deposit yang diterima daripada orang ramai tidak diinsuranskan, oleh itu terdapat sedikit jaminan untuk deposit jika dibandingkan dengan bank.
 • Tidak dibenarkan membuat pembayaran atau menyelesaikan pembayaran untuk pelanggannya.
 • Ia tidak dapat mengeluarkan cek yang dibuat di atasnya.

Kesimpulannya

NBFC boleh dianggap sebagai syarikat kewangan bukan perbankan yang tidak memiliki lesen perbankan tetapi berfungsi seperti bank kerana menyediakan semua perkhidmatan yang serupa dengan perkhidmatan yang diberikan oleh bank. Walaupun syarikat-syarikat ini tidak mempunyai lesen perbankan, mereka diharuskan untuk mengikuti peraturan perbankan.