Pangkalan Cukai

Apa itu Pangkalan Cukai?

Asas cukai merujuk kepada jumlah pendapatan (termasuk gaji, pendapatan dari pelaburan, aset, dll.) Yang boleh dikenakan cukai oleh pihak berkuasa percukaian dan dengan demikian digunakan untuk mengira liabiliti cukai yang dihutang oleh individu atau syarikat tersebut. Ia berfungsi sebagai asas yang boleh dikenakan cukai.

Formula Asas Cukai

Liabiliti cukai dicapai dengan mengalikan asas cukai menjadi kadar cukai. Oleh itu, liabiliti cukai dibahagikan dengan kadar cukai.

Formula Asas Cukai = Tanggungan Cukai / Kadar Cukai

Contoh Pangkalan Cukai

Puan Lucia, seorang ahli perniagaan, kebetulan memperoleh $ 20000 pada tahun lalu. Dari jumlah ini, $ 15000 dikenakan cukai.

Mari kita pertimbangkan liabiliti cukai dengan anggapan kadar cukai 10%.

Liabiliti Cukai = Asas Cukai * Kadar Cukai

Perinciannya disenaraikan seperti berikut

Oleh itu, kita boleh mengira semula untuk tiba di pangkalan cukai sebagai liabiliti cukai / kadar cukai yang sekarang menjadi 15000 (1500 / 0.1)

Ciri-ciri Utama Pangkalan Cukai

# 1 - Kesederhanaan

Ia mudah dicapai. Yang mesti dilakukan adalah mempertimbangkan jumlah bersih dari semua aset atau pendapatan yang dikenakan cukai. Ini akan membantu kerajaan memastikan jumlah pembayar cukai dan kemudian mempertimbangkan pendapatan yang dikenakan cukai. Ini akan membantu seseorang memahami jumlah cukai yang cenderung diperoleh pemerintah melalui kaedah mudah ini.

# 2 - Tolok Pendapatan Bercukai

Melalui statistik rasmi yang dikumpulkan dari banyak sumber, ia membantu pemerintah menilai jumlah pendapatan yang cenderung diperolehnya, biasanya dari pendapatan bercukai, dengan melihat asas pajak ekonomi secara keseluruhan. Ini membantu kerajaan negara untuk memastikan jumlah pendapatan yang dapat dijana untuk tahun penilaian sebelumnya

# 3 - Pangkalan Lebar Meningkatkan Pendapatan

Apabila pemerintah menggunakan cukai pelbagai barang lain secara tidak langsung seperti PPN, duti pusat, duti eksais, import, dan tarif, dan lain-lain, asasnya kini akan bertambah. Pangkalan yang ditingkatkan akan menjadi sumber pendapatan lebih banyak bagi pemerintah. Pemerintah sekarang dapat menyalurkannya ke arah tujuan produktif seperti pengembangan proyek infrastruktur, perbelanjaan sosial dan kebajikan, dan lain-lain. Kegiatan seperti itu akan memajukan pembangunan negara.

# 4 - Berfungsi sebagai Sumber Yang Bertanggungjawab

Ketika pemerintah terus menetapkan asas pajaknya, ini sekarang akan berfungsi sebagai sumber pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maklumat ini kini dapat dimasukkan ke dalam data statistik yang akan digabungkan oleh pelbagai agensi. Oleh itu, data ini berfungsi sebagai sumber yang boleh dipercayai untuk mengukur jumlah cukai yang dikumpulkan oleh sebuah negara untuk membolehkannya mempunyai perbandingan dengan berbagai negara lain untuk memastikan jumlah keseluruhan yang dikumpulkan dari cukai.

Kekurangan

# 1 - Tidak Mempertimbangkan Ekonomi Bayangan

Terdapat banyak perniagaan haram seperti dadah. Ini biasanya tidak dilaporkan, dan dengan itu tidak ada pajak ke atas mereka, namun orang tengah cenderung menghasilkan banyak keuntungan. Ia cenderung kehilangan pendapatan tersebut dan tidak termasuk ekonomi bayangan.

# 2 - Pangkalan Sempit dapat Menghambat Pertumbuhan

Sekiranya sebuah negara cenderung mematuhi cukai hanya satu sumber seperti cukai pendapatan dan tidak terus mempertimbangkan percukaian sumber tidak langsung lain seperti PPN, asasnya kini semakin sempit. Penyempitan ini adalah kehilangan pendapatan kepada kerajaan. Kerana kehilangan pendapatan tersebut, pendapatan pemerintah berkurang, dan mungkin tidak dapat melakukan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi, dan ini akan menghambat Pertumbuhan

# 3 - Tidak termasuk Pengecualian dan Pelepasan Cukai

Pemerintah dapat memberikan insentif tertentu untuk sektor-sektor tertentu, yang melegakan mereka yang bergantung pada pekerjaan tersebut, dibebaskan dari membayar pajak. Selain itu, pelbagai insentif dan pengecualian yang diperkenalkan oleh pemerintah membantu masyarakat menyelamatkan atau melabur di jalan tersebut untuk memanfaatkan pengecualian cukai. Namun, ini nampaknya merugikan pemerintah kerana dasar cukai akan dikurangkan sedemikian rupa, yang selanjutnya akan menurunkan pendapatan kepada pemerintah.

Batasan

  • Satu cara di mana asas cukai tertinggal adalah tidak terus mempertimbangkan pengecualian dan juga pendapatan yang diperoleh melalui ekonomi bayangan, sehingga mengurangi jumlah pendapatan yang akan dikenakan kepada pemerintah.
  • Selanjutnya, bergantung pada keputusan dan kebijaksanaan pemerintah tentang apa yang akan dimasukkan dalam dasar pajak, itu akan menentukan jumlah pendapatan kena pajak yang akan dihasilkan. Oleh itu asasnya akan terbatas pada keputusan penyertaan yang berada di tangan pemerintah sehubungan dengan perkara-perkara yang dipertimbangkan untuk dikenakan cukai.

Perkara Penting

  • Pemerintah, biasanya dalam sesi anggarannya, akan memutuskan lembaran cukai dan juga berbagai sumber pendapatan yang ingin dicukai atau lebih tepatnya bukan cukai. Menjadi penting agar seseorang terus diperbarui dalam hal ini untuk memahami apa yang ada di bawah jumlah pendapatan kerajaan yang boleh dikenakan cukai untuk menentukan asasnya.

Kesimpulannya

Pangkalan Cukai berfungsi sebagai sumber maklumat penting yang boleh dipercayai untuk mengukur jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah sesebuah negara melalui jalan percukaian. Ia berfungsi sebagai sumber perakaunan yang boleh dipercayai untuk menghasilkan statistik dalam hal ini. Menjadi mustahak bagi pemerintah untuk menentukan asasnya dengan betul agar mempunyai cukai yang cekap dan dengan demikian memastikan rakyat tidak dikenakan cukai atau kekurangan cukai.