Kuasi-Kontrak

Makna Kontrak Kuasi

Kuasi-kontrak merujuk kepada kewajiban kontrak yang dibuat di luar perintah oleh mahkamah dengan tujuan untuk tidak membiarkan satu pihak mendapat keuntungan yang tidak adil dari situasi dengan mengorbankan pihak lain di mana tidak ada persetujuan awal di antara para pihak dan ada perselisihan antara mereka.

Penjelasan

Kuasi-kontrak adalah perjanjian yang diberlakukan oleh undang-undang, yang menggariskan kewajiban satu pihak terhadap pihak lain sekiranya pihak pertama memiliki harta pihak kedua, iaitu, sesuatu diperoleh oleh satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Mahkamah membuat ini untuk mengelakkan pengayaan yang tidak adil dari mana-mana bayaran berlebihan pihak terhadap barang atau perkhidmatan. Oleh kerana pengadilan membuat ini, maka kedua-dua pihak tidak dapat menyetujui hal yang sama, dan mereka wajib mengikutinya.

Contoh Kontrak Kuasi

 • Seseorang memesan beberapa barang yang mudah rosak dalam talian dengan memberikan alamatnya dan membayarnya. Pada masa penghantaran barang, lelaki penghantaran memberikannya ke alamat yang salah. Pihak penerima kemudian, bukannya menolak penghantaran, menerima pesanan dan menggunakan barang yang sama.
 • Kes itu pergi ke mahkamah dan mahkamah kemudian memerintahkan untuk mengeluarkan kontrak kuasi yang mana penerima harus membayar balik kos barang tersebut kepada pihak yang pada awalnya orang yang membayar barang tersebut. Jadi, dalam hal ini, keuntungan dari barang tersebut telah dinikmati oleh pihak penerima, jadi pihak penerima seperti itu pasti akan memberikan pampasan kepada pihak yang sebelumnya.

ciri-ciri

Ciri-cirinya adalah seperti berikut:

 1. Biasanya, kontrak kuasi memberikan hak kepada wang tersebut.
 2. Terdapat ketiadaan kontrak atau persetujuan bersama di antara para pihak, dan oleh itu ia dikenakan oleh undang-undang dan bukan hasil dari perjanjian apa pun.
 3. Mereka didasarkan pada konsep keadilan, hati nurani yang baik, keadilan, dan prinsip keadilan semula jadi.

Keperluan Quasi-Kontrak

Ada beberapa jenis syarat yang harus dipenuhi oleh hakim untuk membuat keputusan untuk kontrak kuasi seperti yang dibahas di bawah:

 1. Plaintif kes mesti memberikan perkhidmatan atau barang nyata kepada terdakwa, dan penggugat mempunyai tanggapan bahawa dia akan menerima pembayaran terhadap barang atau layanan tersebut.
 2. Juga, penggugat seharusnya dapat membenarkan bahawa terdakwa akan diperkaya secara tidak adil jika dia akan menerima barang atau perkhidmatan tanpa pembayarannya.

Jenis-Jenis Kuasi-Kontrak

Jenisnya dinyatakan di bawah seksyen 68 hingga 72, yang disebutkan di bawah:

# 1 - Bahagian 68

Ia menyatakan bahawa sekiranya ada orang yang tidak mampu memasuki kontrak apa pun, dan persediaan diberikan kepadanya atau kepada sesiapa yang orang yang tidak mampu itu diikat secara sah oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga pembekal adalah berhak mendapatkan semula harga pembekal tersebut dari harta orang yang tidak mampu.

# 2 - Seksyen 69

Ia menyatakan bahawa sekiranya ada orang yang mempunyai kepentingan dalam pembayaran wang dan membayar atas nama orang lain yang terikat untuk membayar oleh undang-undang, maka orang yang melakukan pembayaran tersebut berhak mendapat penggantian oleh pihak lain (pada bagi siapa dia telah membayar).

# 3 - Bahagian 70

Ia menyatakan bahawa sekiranya seseorang melakukan apa-apa untuk orang lain secara sah atau memberikan penghantaran sesuatu tanpa berniat melakukan perkara yang secara tidak sengaja di mana pihak penerima telah menikmati faedah yang sama. Maka pihak penerima seperti itu pasti akan memberikan pampasan kepada pihak yang sebelumnya.

# 4 - Bahagian 71

Ia menyatakan bahawa sekiranya ada orang yang menemukan barang milik pihak lain dan mengambil barang tersebut ke dalam jagaannya, maka yang pertama mempunyai tanggungjawab yang sama dengan yang dijamin oleh seorang penjamin.

# 5 - Bahagian 72

Ia menyatakan bahawa sekiranya ada orang yang telah dibayar atau diserahkan secara salah atau di bawah paksaan, maka dia mesti membayar balik atau mesti mengembalikannya dengan cara yang sama.

Perbezaan Antara Kontrak dan Kontrak

Kontrak adalah kontrak yang dinyatakan yang disetujui oleh pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai masalah undang-undang di mana mereka mempunyai kepentingan dan akibat walaupun dinyatakan secara khusus syarat. Sebaliknya, di bawah kontrak-kuasi, kewajiban-kewajiban tersebut ditegakkan oleh penegakan hukum berdasarkan perilaku pihak-pihak yang dipertimbangkan untuk mencegah keuntungan yang tidak semestinya dari satu pihak daripada biaya pihak lain.

Kelebihan

Kelebihannya adalah seperti berikut:

 • Ini menghalang kelebihan salah satu pihak daripada kos pihak lain kerana ia berdasarkan prinsip Pengayaan Tidak Adil.
 • Ini dibuat berdasarkan perintah pengadilan, sehingga tidak ada pihak yang terlibat dapat berusaha untuk tidak setuju dengan perintah tersebut. Oleh itu, semua pihak yang terlibat wajib mengikutinya.

Kekurangan

Kekurangannya adalah seperti berikut:

 • Pihak yang diperkaya tidak akan dipertanggungjawabkan dalam kes di mana faedah yang diterima olehnya diberikan secara tidak sengaja, tidak perlu, dan oleh kesalahan pembayaran.
 • Umumnya dibuat hanya sejauh yang diperlukan untuk mencegah pengayaan yang tidak adil, dan penggugat harus melepaskan semua keuntungan yang diharapkan yang akan dia peroleh sekiranya ada kesepakatan yang dinyatakan secara jelas antara pihak-pihak yang terlibat.

Kesimpulannya

Terdapat situasi apabila tidak ada kontrak antara pihak-pihak. Namun, walaupun begitu, hubungan sosial tertentu mewujudkan kewajiban tertentu yang dikehendaki oleh beberapa pihak untuk melaksanakan perintah mahkamah. Kewajiban ini dikenal sebagai kontrak kuasi karena kewajiban yang sama dibuat seperti yang akan dibuat jika berlaku kontrak biasa. Kontrak Kuasi ini dibuat berdasarkan prinsip keadilan, keadilan, dan hati nurani yang baik.