Produktiviti Buruh

Definisi Produktiviti Buruh

Produktiviti pekerja adalah konsep yang digunakan untuk mengukur kecekapan pekerja dan dikira sebagai nilai output yang dihasilkan oleh pekerja per unit waktu, seperti satu jam. Dengan membandingkan produktiviti individu dengan purata, dapat dikenal pasti sama ada pekerja tertentu berprestasi rendah atau tidak. Konsep ini juga dapat digunakan pada tingkat nasional untuk mengira KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) sesebuah negara.

Formula Produktiviti Buruh

Produktiviti untuk pekerja dapat dikira dengan menggunakan formula berikut.

Produktiviti Buruh = Nilai Barangan & Perkhidmatan yang Dihasilkan / Input Jam Manusia

Hasilnya akan memberikan produktiviti setiap jam.

Bagaimana Mengira Produktiviti Tenaga Kerja?

Di sini, tiga langkah terlibat.

 • Langkah 1 - Hitung Nilai Barangan dan Perkhidmatan Yang Dihasilkan

Langkah ini melibatkan pengiraan nilai wang barang dan perkhidmatan yang dihasilkan atau diberikan oleh pekerja dalam jangka masa tertentu. Nilai bermaksud nilai di mana barang atau perkhidmatan tersebut akan dijual.

 • Langkah 2 - Kenalpasti Input Man Hours

Input man-hour bermaksud jumlah jam yang diambil oleh pekerja untuk menghasilkan barang atau memberikan perkhidmatan.

 • Langkah 3 - Bahagikan dan Kira Hasilnya

Langkah terakhir adalah membahagikan nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dengan input jam kerja. Angka yang dihasilkan akan memberikan produktiviti per jam untuk pekerja.

Contoh Produktiviti Tenaga Kerja

Di sebuah syarikat bernama Goodwill Ltd, seorang pekerja menghasilkan 20 unit produk dalam 5 jam. Unit-unit tersebut dijual oleh syarikat dengan harga $ 30 seunit. Mari kita mengira produktiviti pekerja dalam kes ini.

Penyelesaian

 • Nilai barang yang dihasilkan = 20 unit * $ 30 seunit = $ 600
 • = $ 600/5
 • = $ 120

Oleh itu, seorang pekerja menghasilkan barang bernilai $ 120 dalam satu jam.

Faktor

Banyak faktor boleh mempengaruhi produktiviti seperti berikut-

 • Latihan

Tahap latihan mempengaruhi produktiviti pekerja. Sekiranya latihan yang tepat diberikan kepada pekerja, maka produktif diharapkan akan meningkat.

 • Lebih masa

Sekiranya pekerja dikenakan waktu lebih masa, produktif akan memberi kesan negatif kerana pekerja akan merasa letih dan lesu.

 • Tahap Motivasi

Pekerja cenderung berprestasi lebih baik apabila mereka merasa termotivasi. Oleh itu, adalah penting untuk mewujudkan persekitaran dalam organisasi di mana pekerja merasa bermotivasi dan yakin.

 • Input yang Digunakan

Sekiranya pekerja menggunakan bahan mentah atau mesin yang rosak, produktiviti pekerja akan terjejas.

Produktiviti Buruh vs Produktiviti Faktor Jumlah

Produktiviti tenaga kerja bermaksud tahap pengeluaran barang atau perkhidmatan per unit masa. Ini menggambarkan kecekapan pekerja dalam pengeluaran barang atau rendering atau perkhidmatan dari segi masa yang digunakan. Tidak ada faktor input yang dipertimbangkan selain dari masa input.

Manakala, jumlah produktiviti faktor bermaksud tahap pengeluaran dari segi purata wajaran dua input iaitu, tenaga kerja dan modal. Ia dikira dengan membahagikan jumlah pengeluaran dengan purata masa dan modal tertimbang. Oleh itu, jumlah produktiviti faktor mempertimbangkan pengaruh dua input, tenaga kerja, dan modal.

Kepentingan

Dari segi produktiviti buruh bagi syarikat, konsep ini berguna dalam arti bahawa ia mencerminkan prestasi pekerja. Ini dapat digunakan untuk menetapkan standar produktif, berdasarkan skema insentif untuk menggaji pekerja berkinerja baik dapat dikembangkan. Ini juga membantu perniagaan untuk mempertimbangkan apakah mereka perlu mengambil langkah untuk meningkatkan tahap produktiviti.

Bercakap mengenai produktiviti buruh dari segi ekonomi keseluruhan, ia menggambarkan tahap KDNK. Ini juga menunjukkan peningkatan taraf hidup sekiranya terjadi peningkatan dalam tahap penggunaan. Ini kerana jika produktiviti meningkat ini bermakna lebih banyak barang dan perkhidmatan dihasilkan dalam jangka masa yang sama dan dengan itu, tahap penggunaan juga akan meningkat.

Kebaikan

 • Peningkatan produktiviti bermaksud penggunaan sumber yang berkesan dan kos pengeluaran yang lebih rendah.
 • Kos purata yang lebih rendah, seterusnya, akan menghasilkan keuntungan yang baik.
 • Syarikat di mana produktiviti pekerja tinggi akan mempunyai kelebihan daya saing berbanding yang lain.
 • Berkenaan dengan pekerja, pekerja yang mempunyai produktiviti yang lebih baik dapat menuntut keuntungan berdasarkan prestasi berdasarkan yang diberikan oleh syarikat.
 • Produktiviti yang meningkat juga bermaksud keadaan ekonomi keseluruhan akan bertambah baik.

Batasan

 • Konsep ini tidak mengambil kira kesan input lain seperti modal.
 • Selanjutnya, produktiviti mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti keadaan jenis mesin yang digunakan, bahan mentah yang digunakan yang tidak diambil kira.

Kesimpulannya

Konsep tenaga kerja secara produktif digunakan di peringkat perniagaan dan juga di peringkat negara. Konsep ini digunakan secara meluas oleh ahli ekonomi di seluruh dunia dan sangat berguna.