Penyataan Pendedahan

Apa itu Penyataan Pendedahan?

Pernyataan Pendedahan adalah dokumen rasmi yang menjadi sebahagian dari senarai dokumen yang dikeluarkan oleh orang tersebut, organisasi, atau pemerintah, mengandungi pelbagai maklumat penting dan relevan dalam bahasa bukan teknikal untuk komunikasi syarat-syarat kontrak kepada pihak lain atau kontraktor , secara amnya orang biasa.

Penjelasan

Secara ringkas, pendedahan menunjukkan menjelaskan atau membuat maklumat kepada orang lain. Jadi, penyataan pendedahan itu boleh berupa pernyataan bertulis atau lisan yang menggambarkan pelbagai maklumat yang diperlukan atau seharusnya dinyatakan. Tetapi, secara umum, ini merujuk kepada dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi yang menyatakan fakta dan istilah yang berbeza. Sebagai contoh, jika transaksi kewangan dilakukan dengan organisasi dan orang-orang pada umumnya, terdapat banyak terma dan syarat yang disebutkan dalam makalah yang tidak dapat dipahami oleh orang awam. Ini adalah syarat penting mengenai kontrak yang dimeterai antara kedua-dua belah pihak.

Tujuan Penyataan Pendedahan

Tujuan penyataan pendedahan itu adalah untuk memindahkan pengetahuan mengenai istilah, terma dan syarat penting, dan pengecualian dan penyertaan kontrak, dll dalam bahasa yang dapat difahami oleh orang amatur. Ini mengumpulkan semua maklumat dan memberikan jaminan kepada pelanggan tentang kesahan dan keselamatan pelaburan, insurans, gadai janji, atau pelbagai transaksi lain yang terlibat. Penyataan pendedahan memastikan bahawa segala sesuatu disampaikan kepada pelanggan kerana organisasi menyedarinya, dan tidak ada miskomunikasi atau salah tafsir. Ini juga menguraikan semua ketentuan mengenai kontrak dan tugas serta tanggungjawab pelanggan juga.

Contoh Penyataan Pendedahan

Contoh # 1

Penyata pinjaman biasa seperti pinjaman untuk pelajar, gadai janji, pinjaman rumah, pinjaman kenderaan, pinjaman harta tanah, dan lain-lain termasuk penyataan pendedahan. Ini merangkumi nama organisasi, pihak pinjaman, persetujuan, tarikh, dan tempat di mana dokumen itu ditandatangani, syarat-syarat utama seperti tempoh pinjaman, faedah yang dikenakan, kadar peratusan tahunan, jumlah bayaran pemprosesan, penyata pinjaman, syarat pembayaran awal, dan pelbagai maklumat lain termasuk syarat-syarat mengenai lalai pembayaran dan sebagainya.

Contoh # 2

Contoh lain ialah kontrak insurans antara syarikat insurans dan syarikat insurans. Pada masa kini, masyarakat luas cukup mengetahui tentang insurans tersebut, dan juga dipasarkan oleh pemerintah. Pernyataan pendedahan mengenai insurans merangkumi tajuk insurans bersama dengan pelbagai penunggang seperti insurans kemalangan, insurans kesihatan, dan sebagainya. Ia juga menjelaskan keadaan tertentu di mana perlindungan insurans tidak akan berkuatkuasa. Syarat yang dinyatakan oleh syarikat insurans, seperti maklumat genetik, klausa pengecualian, dan perincian berkaitan pencalonan, juga merupakan beberapa perkara penting dalam pernyataan tersebut.

Sekiranya terdapat pelaburan dalam pelbagai sekuriti atau IRA, pernyataan tersebut mengandungi syarat-syarat yang menentukan keseluruhan kontrak, Peraturan, dan peraturan pelaburan, denda, keteraturan dana, deposit, pengeluaran, dan sebagainya. Secara amnya, ia memberi masa kepada orang tersebut untuk membaca dan merujuk perjanjian untuk kembali kepada organisasi yang mengeluarkannya.

Apa yang disertakan?

Pernyataan pendedahan boleh terdiri daripada pelbagai topik, pembelian berbeza dari kontrak ke kontrak dan jenis perjanjian. Walaupun terdapat perbezaan, ia menyebut beberapa istilah yang cukup biasa bagi hampir semua pernyataan tersebut. Ini disebut di sini.

  • Pertama, pernyataan tersebut menunjukkan tajuk perjanjian atau dokumen, dan secara amnya, ditulis dengan huruf besar dan besar. Beberapa contoh tuntutan adalah Perjanjian Pinjaman, Penyataan Pendedahan Peribadi, dll.
  • Badan ini mengandungi istilah dan istilah utama yang ingin disampaikan oleh organisasi kepada pihak lain. Ia dipenuhi dengan maklumat dalam bahasa mudah dan kadangkala merangkumi jadual dan carta juga.
  • Ini juga mengandungi perincian pihak yang bertanggungjawab untuk penyediaannya bersama dengan tandatangan orang yang menyetujuinya dari sudut pandangan organisasi.
  • Tarikh di mana ini ditulis atau diserahkan juga merupakan asas penting dalam kontrak. Secara amnya, inilah intinya, setelah kedua belah pihak berada di bawah pengawasan undang-undang.
  • Nama orang yang dengannya kontrak dibuat, bersama dengan perincian yang berkaitan seperti alamat, dan lain-lain juga disertakan dalam dokumen ini.

Semua perjanjian kritikal, bersama dengan tujuan ringkas pernyataan yang harus dipenuhi, juga mendapat tempat di sini.

Kegunaan

Pernyataan pendedahan digunakan dalam pelbagai cara, dan secara amnya, orang tidak menyedarinya. Sebagai contoh, ini dapat menunjukkan keadaan produk ketika penjualan telah dibuat, menggunakan, atau penyalahgunaan yang dilindungi sekiranya ada jaminan atau jaminan yang diberikan oleh entiti, cara atau kaedah di mana perkhidmatan dapat diberikan, dll. Pemerintah juga boleh mengeluarkan bagi masyarakat umum untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tertentu yang harus dipatuhi dalam hal keselamatan publik atau sumber daya pemerintah. Prosedur standard yang diikuti oleh masyarakat dan organisasi untuk mewujudkan keharmonian juga harus ditunjukkan melalui pernyataan seperti itu.

Kelebihan

Pertama sekali, ia memberikan maklumat penting kepada pengguna atau pihak yang terlibat. Hal ini dinyatakan dalam bahasa bukan teknikal sehingga ketidaksamaan istilah teknikal tidak menghalang pemahaman orang yang tidak ahli. Itu juga dianggap sebagai bagian dari dokumen hukum dan dapat disajikan sebagai bukti, jika terjadi pertikaian hukum.

Kekurangan

Walaupun mengandungi semua butiran, syarat utama, klausa penting yang mempengaruhi kontrak, dan maklumat lain yang berkaitan, kadang-kadang, kerana jumlah butiran dan cara penulisannya, orang cenderung mengabaikannya atau secara amnya tidak melaluinya secara terperinci. Dengan berbuat demikian, pelbagai perkara penting terlepas, dan kehilangan tujuan penerbitannya.

Kesimpulannya

Ringkasnya, pernyataan pendedahan mengandungi maklumat penting dan kritikal mengenai terma dan syarat, terminologi yang digunakan, perjanjian utama antara para pihak, dalam bahasa yang jelas dan jelas. Ini merupakan bagian dari dokumen hukum dan dapat dirujuk kembali jika ada proses pengadilan.