Pelabur Institusi

Definisi Pelabur Institusi

Entiti mengumpulkan wang dari pelbagai pelabur dan individu menjadikan jumlah itu jumlah yang tinggi yang selanjutnya diberikan kepada pengurus pelaburan yang melabur sejumlah besar dalam pelbagai portfolio aset, saham, dan sekuriti, yang dikenali sebagai pelabur institusi dan merangkumi entiti seperti insurans syarikat, bank, NBFC, institusi kewangan, dana bersama, dana ekuiti swasta, penasihat pelaburan, dana lindung nilai, dana pencen, dana universiti, dan lain-lain yang mempunyai kemampuan kredit dan kesolvenan yang lebih tinggi secara kompetitif.

Pelabur Institusi biasanya mempunyai pasukan mereka sendiri yang melihat setiap aspek pasaran yang mereka dagangkan. Mereka mendapat perlindungan peraturan yang lebih sedikit kerana mereka mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami risiko pasaran dan bertindak sewajarnya. Istilah yang biasa digunakan, Elephant, merujuk kepada Pelabur Institusi yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar dengan sendirinya kerana jumlah besar yang diperdagangkannya.

Jenis Pelabur Institusi

Jenis Pelabur Institusi yang biasa termasuk yang berikut:

Jenis # 1 - Dana Lindung Nilai

Pelabur Institusi jenis ini adalah dana pelaburan yang mengumpulkan banyak wang dari pelbagai pelabur dan melabur atas nama mereka. Mereka biasanya disusun sebagai perkongsian terhad dengan pengurus dana yang bertindak sebagai Rakan Umum dan pelabur bertindak sebagai Rakan Terhad. Ciri khas dana lindung nilai adalah bahawa tidak ada batasan yang dikenakan oleh pengawal selia terhadap penggunaan leverage.

Juga, mereka melabur kebanyakannya dalam Aset Cecair. Ciri yang paling penting dari Hedge Fund adalah bahawa ia sering mengambil posisi panjang dan pendek atau kedudukan lindung nilai dalam sekuriti. Mereka juga menggunakan banyak teknik pengurusan risiko lain untuk meneutralkan risiko.

Jenis # 2 - Reksa Dana

Reksa Dana adalah kenderaan pelaburan gabungan yang membeli sekuriti dengan modal yang dikumpulkan oleh pelbagai pelabur. Kelebihan utama Reksa Dana ialah ia diuruskan secara profesional.

Pelabur tanpa pengetahuan yang tepat dapat memanfaatkan faedah mendapatkan pengurusan profesional dana mereka melalui dana ini. Pelaburan tersebut dilakukan dalam aset cair yang diperdagangkan di pasaran.

Reksa Dana dipelbagaikan dengan baik dan memberikan perlindungan kepada pelabur sekiranya keselamatan tidak berfungsi dengan baik. Pada masa yang sama, dana bersama mengenakan sejumlah yuran untuk setiap skim yang ditolak dari akaun pelanggan.

Taip # 3 - Dana P / E

Dana Ekuiti Swasta adalah kumpulan pelaburan gabungan dengan struktur Perkongsian Terhad dan jangka masa tetap biasanya 10 tahun. Dana ini memberikan pembiayaan ekuiti kepada entiti swasta yang tidak dapat mengumpulkan modal daripada orang ramai. Pelaburan ini tidak bersifat semula jadi.

Dana P / E sering melibatkan pembiayaan modal teroka, di mana mereka menyediakan modal kepada entiti yang akan datang dan mereka melihat potensi tersembunyi yang besar. Ukuran pelaburan minimum dengan dana P / E biasanya tinggi dan pilihan ini hanya tersedia untuk HNI.

Dana P / E mempunyai risiko tinggi dan oleh itu pelabur mengharapkan pulangan pelaburan mereka yang tinggi. Risiko tinggi dikaitkan dengan sifat bukan awam dan saiz syarikat pelaburan yang kecil.

Jenis # 4 - Dana Endowmen

Pelabur institusi jenis ini adalah kumpulan pelaburan yang ditubuhkan oleh sekumpulan pengasas atau prinsipal untuk keperluan tertentu atau untuk proses operasi umum entiti. Mereka sering berbentuk Organisasi dan yayasan Bukan Untung.

Mereka biasanya digunakan oleh universiti, hospital, dan organisasi amal di mana pengetua memberikan sumbangan kepada dana tersebut. Pendapatan pelaburan, serta sebahagian kecil dari prinsipal, tersedia untuk digunakan oleh organisasi.

Jenis # 5 - Syarikat Insurans

Syarikat Insurans juga tergolong dalam kategori Pelabur Institusi. Mereka mengumpulkan premium secara berkala dan tuntutan dibayar dengan kerap. Premium yang mereka perolehi perlu digunakan dan oleh itu mereka melabur dalam sekuriti.

Tuntutan dibayar dari portfolio pelaburan ini. Oleh kerana saiz syarikat insurans pada amnya besar, ukuran pelaburan mereka juga besar.

Kepentingan Pelabur Institusi di Pasaran

Berikut adalah kepentingan pelabur institusi.

  • Sumber Modal Penting - Pelabur Institusi adalah sumber modal yang sangat penting dalam ekonomi. Mereka memberikan sejumlah besar modal kepada syarikat yang memenuhi keperluan mereka tanpa harus bergantung pada sebilangan besar pelabur kecil. Selalunya sebelum IPO, bank pelaburan meminta pelabur institusi untuk membeli saham tersebut untuk memastikan IPO tersebut dilanggan dengan baik. Ini mengurangkan kebergantungan mereka kepada pelabur runcit.
  • Manfaat untuk Pelabur Individu - Pelabur Institusi baru mengumpulkan kenderaan pelaburan di mana sebilangan pelabur mengumpulkan wang mereka untuk membentuk entiti bersaiz besar yang boleh melabur bagi pihak mereka. Oleh kerana tidak semua pelabur dapat mengambil posisi dalam sekuriti yang memerlukan komitmen modal yang besar, mereka dapat menikmati faedah tersebut melalui pelabur institusi. Juga, mereka mempunyai pasukan mereka sendiri yang berkelayakan tinggi yang mengkaji sekuriti dan mengesan pasaran. Mereka mempunyai pengurusan profesional di setiap peringkat. Pelabur Individu yang kekurangan semua kemahiran ini mendapat faedah pengurusan wang mereka yang berpengetahuan tinggi.
  • Perlakuan Keutamaan - Oleh kerana Pelabur Institusi dapat mempengaruhi pasaran kerana ukuran pelaburannya yang besar, mereka mendapat layanan istimewa dari segi kos transaksi yang lebih rendah, pelaksanaan pesanan mereka dengan cepat, dll. Ini menjimatkan masa dan wang dan akhirnya memberi keuntungan kepada pelabur yang sebahagian daripada kumpulan pelaburan.

Masalah dengan Pelabur Institusi

Di sini kita akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pelabur institusi.

  • Ketergantungan Tinggi - Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, Pelabur Institusi memberikan sejumlah besar modal kepada syarikat yang mengurangkan kebergantungan mereka pada pelabur runcit. Tetapi pada masa yang sama, ini meningkatkan kebergantungan mereka pada Pelabur Institusi. Sekiranya mereka memutuskan untuk keluar dari posisi, hal itu dapat mempengaruhi harga sekuriti tersebut kerana pasar mungkin menganggapnya sebagai tanda peringatan.
  • Pengaruh di Pasaran - Pelabur Institusi mempunyai pengaruh besar di pasaran kerana mereka dapat memanipulasi harga sekuriti dengan memasuki atau keluar dari posisi dalam keamanan tersebut. Mereka kadang-kadang boleh menggunakan pengaruh ini untuk menggerakkan pasaran atau harga sekuriti tertentu yang memihak kepada mereka.

Kesimpulannya

Pelabur Institusi adalah institusi besar yang memperdagangkan sekuriti di pasaran dalam jumlah besar bagi pihak pelaburnya. Oleh kerana jumlah pelabur dalam entiti sedemikian besar, ukuran perdagangan secara automatik besar dan dapat menikmati layanan istimewa dan komisen yang lebih rendah di pasaran berbanding dengan pelabur runcit.

Pelabur institusi membentuk bahagian penting dalam pasaran modal. Mereka boleh mempengaruhi pasaran dengan mengambil atau keluar dari posisi dalam keselamatan apa pun. Mereka memberikan sejumlah modal yang tinggi kepada pelbagai entiti di pasaran. Ketergantungan pada mereka mungkin tinggi dalam beberapa kes yang mungkin menyebabkan syarikat membungkuk pada tuntutan mereka.

Pengawal selia memastikan bahawa kuasa-kuasa ini tidak dieksploitasi dan mengawasinya agar dapat memiliki pasar yang adil dan telus untuk semua peserta.