Perakaunan Kos vs Perakaunan Kewangan

Perbezaan Antara Perakaunan Kos dan Perakaunan Kewangan

Perakaunan kos memastikan bahawa kos yang terlibat dalam operasi perniagaan dikurangkan dan bahkan mencerminkan gambaran sebenar operasi perniagaan syarikat dan dikira mengikut budi bicara pihak pengurusan sedangkan perakaunan kewangan dilakukan dengan tujuan untuk mendedahkan maklumat yang tepat dan itu juga dengan cara yang boleh dipercayai dan tepat.

Kedua-duanya membenarkan pihak pengurusan membuat keputusan yang baik walaupun sifat dan ruang lingkup kedua-dua perakaunan ini sangat bertentangan.

Perakaunan kos memberitahu kita perbelanjaan setiap unit setiap produk. Contohnya, jika syarikat menjual tiga produk - produk A, produk B, dan produk C; perakaunan kos membantu kita berapa banyak bahan, tenaga kerja, dan lain-lain yang dibelanjakan dalam setiap unit produk A, produk B, dan produk C.

Sebaliknya, perakaunan kewangan membantu kita memahami betapa menguntungkan syarikat melalui penyata kewangan. Sebagai contoh, jika sebuah syarikat telah menjual produk bernilai $ 100,000 dalam setahun dan mengeluarkan $ 65,000 untuk membuat penjualan (kos barang yang dijual ditambah dengan perbelanjaan operasi lain), maka keuntungan syarikat untuk tahun ini adalah $ 35,000.

Perakaunan Kos vs Infografik Perakaunan Kewangan

Perbezaan Utama

  • Perakaunan kos berkaitan dengan aspek dalaman perniagaan. Hasilnya, perakaunan kos membantu memperbaiki kelemahan syarikat. Perakaunan kewangan, sebaliknya, menangani aspek luaran syarikat. Berapa banyak keuntungan yang dihasilkan syarikat, berapa banyak aliran tunai yang dibawa oleh syarikat itu, pada tahun tertentu, dan lain-lain. Hasilnya, muhibah syarikat bergantung pada perakaunan kewangan.
  • Perakaunan kos digunakan pada dasarnya untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan proses perniagaan. Ia berfungsi sebagai alat untuk pengurusan. Sebaliknya, perakaunan kewangan tidak mementingkan pengendalian apa-apa; sebaliknya, objektifnya adalah untuk mewujudkan gambaran yang tepat dan adil mengenai urusan kewangan syarikat.
  • Perakaunan kos banyak untuk mengetahui pandangan piksel perniagaan. Sebaliknya, perakaunan kewangan menunjukkan kepada kita gambaran besar.
  • Perakaunan kos tidak wajib dan terpakai untuk semua organisasi. Hanya organisasi yang terlibat dalam aktiviti pembuatan yang akan dilaporkan melalui perakaunan kos. Sebaliknya, perakaunan kewangan adalah wajib bagi semua organisasi.
  • Oleh kerana perakaunan kos digunakan untuk mengawal kos dan mengambil keputusan pengurusan yang berhemah, perakaunan kos dilakukan dalam setiap selang waktu yang singkat. Perakaunan kewangan, sebaliknya, pasti akan melaporkan urusan kewangan syarikat pada akhir tahun.
  • Dalam perakaunan kos, anggaran mempunyai nilai yang besar dalam menentukan dan membandingkan kos penjualan per unit. Dalam perakaunan kewangan, setiap transaksi dan pelaporan berdasarkan data sebenar.

Jadual Perbandingan

Asas PerbandinganPerakaunan KosPerakaunan kewangan
1. DefinisiPerakaunan kos adalah seni dan sains menerapkan kaedah, teknik, dan prinsip penetapan kos pada produk, projek, dan proses untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangkan kos keseluruhan perniagaan.Perakaunan kewangan adalah tindakan mengklasifikasikan, menyimpan, merekodkan, dan menganalisis transaksi kewangan syarikat melalui penyata kewangan untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga ketelusan syarikat.
2. Objektif Objektif utama perakaunan kos adalah untuk mengetahui per unit kos setiap produk, proses, atau projek.Objektif utama perakaunan kewangan adalah untuk menggambarkan gambaran kewangan organisasi yang tepat kepada pihak berkepentingan luar, yang bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut.
3. SkopSkop perakaunan kos berkisar mengenai pengurusan dan proses pengambilan keputusannya. Ini lebih merupakan skor dalaman daripada refleksi luaran.Skop perakaunan kewangan lebih meluas; kerana cuba mendedahkan gambaran kewangan yang tepat kepada pihak berkepentingannya.
4. AnggaranPerakaunan kos adalah berdasarkan perbandingan antara transaksi sebenar dan anggaran kos transaksi.Dalam perakaunan kewangan, rakaman selalu dilakukan berdasarkan transaksi sebenar sahaja. Tidak ada tempat untuk membuat anggaran.
5. Tempoh tertentuPerakaunan kos tidak dilakukan mengikut tempoh tertentu. Ia dikira mengikut keperluan proses membuat keputusan pengurusan.Perakaunan kewangan direkodkan pada akhir tempoh kewangan tertentu. Secara amnya, tempoh kewangan bermula pada 1 April setahun dan berakhir pada 31 Mac tahun berikutnya.
6. Pengurangan kos Perakaunan kos memenuhi dua tujuan. Pertama, memastikan bahawa kos operasi (atau menghasilkan produk) dikurangkan dengan menetapkan anggaran kos untuk setiap unit produk. Kedua, perakaunan kos menggambarkan gambaran sebenar operasi.Perakaunan kewangan, sebaliknya, tidak tertumpu pada kawalan kos; sebaliknya, satu-satunya tujuannya adalah untuk mendedahkan maklumat yang tepat dengan cara yang tepat.
7. Alat / PernyataanTerdapat tiga perkara terutamanya yang menentukan kos perakaunan - kos penjualan produk, berapa banyak margin yang akan ditambahkan oleh organisasi, dan harga penjualan produk. Sudah tentu, perakaunan kos jauh lebih daripada itu, tetapi ini adalah perkara penting dalam perakaunan kos.Perakaunan kewangan memerlukan bantuan jurnal, buku besar, baki percubaan, dan penyata kewangan seperti penyata pendapatan, kunci kira-kira, penyata ekuiti pemegang saham, dan penyata aliran tunai.
8. Pengukuran kecekapanOleh kerana perakaunan kos cuba mengetahui pandangan piksel operasi, ia dapat memberikan banyak maklumat mengenai celah kerja dan input lain dan juga memberikan maklum balas berharga untuk meningkatkan kecekapan input.Perakaunan kewangan menunjukkan gambaran besar syarikat; hasilnya, perakaunan kewangan tidak dapat meningkatkan kecekapan input.

Kesimpulannya

Dari perbincangan di atas, jelas bahawa kedua-dua perakaunan agak berbeza.

Organisasi yang tidak melaksanakan perakaunan kos tidak mendapat faedah perakaunan kos kerana mereka tidak mempunyai titik data untuk melihat setiap unit.

Tetapi organisasi perkilangan yang terlibat dalam perakaunan kos dan kewangan, titik data perakaunan kos membantu mewujudkan perakaunan kewangan pada akhirnya. Dan mereka juga mendapat alat yang komprehensif untuk melihat perniagaan mereka secara dalaman dan luaran.