Risiko Warisan

Apakah Risiko Inheren?

Risiko Inheren dapat didefinisikan sebagai kebarangkalian penyata kewangan menjadi cacat disebabkan oleh kesalahan, peninggalan atau salah sangka yang berlaku disebabkan oleh faktor di luar kawalan atau yang tidak dapat dikendalikan dengan bantuan kawalan dalaman. Contohnya termasuk tidak merakam transaksi oleh pekerja, memisahkan tugas untuk mengurangkan risiko kawalan tetapi pada masa yang sama gabungan pekerja / pihak berkepentingan untuk niat jahat.

Jenis Risiko Inheren

  • # 1 - Risiko Kerana Intervensi Manual - Campur  tangan manusia pasti dapat menyebabkan kesilapan dalam proses. Tidak ada manusia yang sempurna sepanjang masa. Terdapat kemungkinan kesalahan / kesalahan.
  • # 2 - Kerumitan Urus Niaga -  Urus niaga perakaunan tertentu mungkin mudah direkodkan / dilaporkan, tetapi keadaannya tidak sama setiap masa. Mungkin berlaku transaksi yang rumit yang mungkin tidak dapat dicatat / dilaporkan dengan cepat.
  • # 3 - Kerumitan Struktur Organisasi -  Sebilangan organisasi boleh membentuk jenis struktur organisasi yang sangat kompleks yang mungkin mengandungi banyak anak syarikat / syarikat induk / usaha sama dll. Ini boleh menyebabkan kesukaran dalam memahami dan merekod urus niaga di antara.
  • # 4 - Pergaduhan di antara Karyawan -  Untuk mengurangkan risiko penipuan, organisasi kesalahan memisahkan tugas antara beberapa pekerja atau pihak berkepentingan yang lain. Ini adalah sejenis kawalan dalaman. Sekiranya pekerja bersekongkol dengan niat mala fide, kemungkinan kehilangan kawalan meningkat dan membawa kepada penipuan, kesilapan, salah pernyataan dalam penyata kewangan.

Contoh Risiko Pewarisan

# 1 - Campur Tangan Manusia

Seperti yang dibincangkan dalam perkara yang dinyatakan di atas, tidak ada manusia yang sempurna seperti mesin. Terdapat kemungkinan kesalahan dalam beberapa aktiviti daripada beberapa aktif yang dilakukan atau tindakan yang sama berkali-kali. Sebagai contoh, ada kemungkinan untuk tidak merekodkan transaksi pembelian dari vendor yang mempunyai banyak transaksi atau rakaman yang sama dengan jumlah yang salah.

# 2 - Hubungan Perniagaan / Mesyuarat Kerap

Kadang-kadang perjumpaan yang kerap dan pertunangan yang berulang-ulang boleh menyebabkan hubungan peribadi dengan juruaudit, yang boleh menyebabkan terjalinnya hubungan peribadi. Ini mungkin bukan untuk kepentingan organisasi. Juga, penglibatan juruaudit yang kerap boleh menyebabkan kelonggaran atau terlalu yakin.

# 3 - Perakaunan Berdasarkan Andaian / Penghakiman

Walaupun piawaian perakaunan menyediakan kaedah perakaunan terperinci, dasar untuk merekodkan / melaporkan transaksi, tetapi masih ada bidang abu-abu di mana organisasi harus membuat penilaian berdasarkan pertimbangan, andaian. Ini mungkin berbeza-beza berdasarkan organisasi yang membuat jurang risiko.

# 4 - Kerumitan Struktur Organisasi

Banyak organisasi bertambah kompleks dalam struktur kerana pembentukan dan kewujudan sebilangan besar anak syarikat, pemegangan, usaha sama, syarikat bersekutu, dan lain-lain. Ini menimbulkan kerumitan dalam merekodkan transaksi pelaporan antara syarikat-syarikat ini.

# 5 - Transaksi Bukan Rutin

Kadang kala ia berlaku di mana organisasi perlu mencatat transaksi yang tidak berlaku secara rutin atau berulang kali. Ia boleh menyebabkan kesalahan kerana kekurangan pengetahuan atau pengetahuan yang tidak tepat.

Perkara Penting mengenai Risiko Inheren

Kerana inovasi yang semakin meningkat, perubahan dalam teknologi, perubahan model perniagaan peluang risiko yang melekat pada penyata kewangan organisasi juga meningkat. Berikut adalah beberapa perubahan penting yang mempengaruhi:

  • Mengubah Model Perniagaan: Perubahan model perniagaan yang kerap menimbulkan kerumitan pencatatan, pelaporan transaksi baru, dan sebagai hasilnya, terdapat peningkatan kemungkinan penyata kewangan menyesatkan kerana risiko yang melekat pada model perniagaan baru.
  • Peningkatan Inovasi Teknologi: Setiap organisasi dipengaruhi oleh teknologi yang semakin meningkat. Organisasi perlu menyesuaikan diri mengikut perubahan yang berlaku; jika tidak, infrastrukturnya boleh menjadi usang dan boleh menyebabkan risiko maklumat yang salah / tidak betul / mengelirukan, dll.
  • Kesukaran Mengadopsi Mengubah Norma Berkanun: Setiap hari, terdapat kerumitan yang semakin meningkat di kalangan perniagaan untuk menerapkan perubahan dalam peraturan, norma. Ketidakpatuhan yang mengakibatkan hukuman dan denda. Setiap organisasi perlu dikemas kini mengenai perubahan tersebut yang berlaku sebaliknya boleh menghadapi hukuman dari jabatan kerajaan.
  • Intervensi Manual Berkurang: Dengan campur tangan teknologi yang semakin meningkat, campur tangan manusia semakin berkurang. Teknologi robotik melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Ini mengakibatkan kesalahan manusia berkurang, seperti dalam automasi robot, program perlu dipasang sekali. Selepas itu, ia melakukan transaksi yang sama berulang kali tanpa sebarang kesalahan.

Kesimpulannya

Risiko yang melekat berlaku dalam penyata kewangan adalah disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalan akauntan dan merupakan hasil daripada kesilapan, peninggalan, atau salah nyata urus niaga kewangan. Dengan model perniagaan yang berubah, inovasi teknologi yang semakin meningkat, norma undang-undang yang berisiko risiko penyata kewangan mengelirukan juga meningkat.