Formula Nilai Perusahaan

Formula Nilai Perusahaan adalah ukuran ekonomi yang mencerminkan keseluruhan nilai Perniagaan termasuk pemiutang yang dilindungi dan tidak bercagar serta pemegang saham ekuiti dan keutamaan syarikat dan lebih kerap digunakan dalam memperoleh perniagaan lain atau menggabungkan dua atau lebih syarikat untuk menjana sinergi.

Apakah Formula Nilai Perusahaan?

Nilai perusahaan syarikat dapat ditakrifkan secara ideal sebagai jumlah yang mewakili keseluruhan kos syarikat sekiranya ada pelabur yang berhasrat memperoleh 100% daripadanya. Formula untuk nilai perusahaan dikira dengan menambahkan permodalan pasaran syarikat, saham pilihan, hutang tertunggak, dan kepentingan minoriti bersama-sama, dan kemudian menolak tunai dan setara tunai yang diperoleh dari kunci kira-kira. Wang tunai dan setara tunai ditolak dari nilai perusahaan sejak selepas pengambilalihan pemilikan sepenuhnya syarikat; baki tunai pada dasarnya adalah milik pemilik baru. Secara matematik, ia dilambangkan sebagai,

Formula nilai perusahaan = Permodalan Pasaran + Stok pilihan + Hutang Belum Selesai + Minat Minoriti - Tunai & Setara Tunai

Langkah demi Langkah Penerapan Formula Nilai Perusahaan

Pengiraan persamaan Nilai Perusahaan boleh dilakukan dalam enam langkah mudah berikut:

Langkah 1: Pertama, harga per saham syarikat semasa mesti diketahui dari pasaran saham, dan kemudian jumlah saham ekuiti berbayar harus dikumpulkan dari kunci kira-kira. Sekarang, permodalan pasaran semasa saham dapat diperoleh dengan mengalikan harga per saham semasa dengan jumlah saham ekuiti berbayar yang belum selesai.

Langkah 2: Sekarang, nilai semasa saham pilihan dihitung dengan mengalikan nilai tara saham dengan bilangan saham pilihan tertunggak, yang kedua-duanya terdapat dalam kunci kira-kira.

Langkah 3: Sekarang, baki hutang tertunggak dikira dengan menambahkan liabiliti kewangan seperti pinjaman bank dan bon korporat, yang sekali lagi terdapat dalam kunci kira-kira.

Langkah 4: Sekarang, kepentingan minoriti ditangkap, seperti yang dilaporkan dalam neraca.

Langkah 5: Sekarang, tunai dan setara tunai dihitung dengan menambahkan baki tunai dan simpanan tetap dan deposit akaun semasa dengan bank, yang sekali lagi disebutkan dalam kunci kira-kira di bawah bahagian aset semasa.

Langkah 6: Akhirnya, nilai perusahaan dicapai dengan menambahkan nilai yang diperoleh dalam Langkah1-4 dan menolak nilai pada Langkah 5 seperti yang ditunjukkan di bawah,

Contoh Formula Nilai Perusahaan

Mari kita ambil beberapa contoh untuk contoh lanjutan untuk memahami Nilai Perusahaan.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Nilai Perusahaan ini di sini - Templat Formula Excel Nilai Perusahaan

Contoh # 1

Mari kita anggap bahawa syarikat ABC Limited mempunyai maklumat kewangan berikut:

 • Tunggakan Saham: 2,000,000
 • Harga Saham Semasa: $ 3
 • Jumlah Hutang: $ 3,000,000
 • Jumlah Tunai: $ 1,000,000

Oleh itu, diberikan

 • Permodalan pasaran = 2,000,000 * $ 3 = $ 6,000,000
 • Stok pilihan = $ 0
 • Hutang tertunggak = $ 3,000,000
 • Minat minoriti = $ 0
 • Tunai dan setara tunai = $ 1,000,000

Berdasarkan formula di atas, pengiraan nilai perusahaan ABC Limited boleh dilakukan seperti berikut:

 • Formula EV = Permodalan pasaran + Stok pilihan + Hutang tertunggak + Minoriti - Tunai dan setara tunai
 • Nilai perusahaan = $ 6,000,000 + $ 0 + $ 3,000,000 + $ 0 - $ 1,000,000
 • Nilai perusahaan = $ 8,000,000 atau $ 8 juta

Contoh # 2

Mari kita ambil contoh kehidupan sebenar laporan tahunan Apple Inc. pada 29 September 2018. Maklumat berikut tersedia:

Oleh itu, diberikan

 • Permodalan pasaran (berjuta-juta) = 4,754,99 * $ 225,74 = $ 1,073,391
 • Stok pilihan = $ 0
 • Hutang tertunggak (berjuta-juta) = $ 11,964 + $ 102,519 = $ 114,483
 • Minat minoriti = $ 0
 • Tunai dan setara tunai (berjuta-juta) = $ 25,913

Berdasarkan formula di atas, pengiraan nilai perusahaan Apple Inc. dapat dilakukan seperti berikut:

 • Formula EV = Permodalan pasaran + Stok pilihan + Hutang tertunggak + Minoriti - Tunai dan setara tunai
 • Nilai perusahaan Apple Inc. (berjuta-juta) = $ 1,073,391 + $ 0 + $ 114,483 + $ 0 - $ 25,913
 • Nilai perusahaan Apple Inc. (berjuta-juta) = $ 1,161,961
 • Oleh itu, nilai syarikat Apple Inc. pada 29 September 2018, berjumlah sekitar $ 1,161.96 bilion atau 1.16 trilion.

Kira Nilai Perusahaan

Anda boleh menggunakan Kalkulator Nilai Perusahaan berikut.

Permodalan Pasaran
Stok Pilihan
Hutang Tertunggak
Minat Minoriti
Wang Tunai dan Setara Tunai
Formula Nilai Perusahaan =
 

Formula Nilai Perusahaan =Permodalan Pasaran + Saham Pilihan + Hutang Belum Selesai + Minat Minoriti - Tunai dan Setara Tunai
0 + 0 + 0 + 0 - 0 = 0

Perkaitan dan Penggunaan

Kepentingan nilai perusahaan berkisar pada fakta bahawa ia membantu dalam penilaian nilai syarikat. Selanjutnya, nilai perusahaan juga dapat dilihat sebagai harga pengambilalihan teoretikal syarikat, yang akan diperoleh, kerana ia menyumbang kepada kesan hutang yang belum dijelaskan serta baki tunai yang juga diambil alih oleh pemeroleh semasa transaksi. Walau bagaimanapun, perolehan hutang tertunggak meningkatkan kos pemerolehan, pemerolehan baki tunai yang ada akan menyederhanakan kos perolehan hingga tahap tertentu.

Memandangkan bahagian hutang termasuk dalam nilai perusahaan, ini memungkinkan perbandingan syarikat dengan struktur modal yang berbeza, yang akhirnya membantu dalam keputusan pemerolehan. Nilai perusahaan boleh digunakan oleh pemeroleh untuk membandingkan pulangan dari perniagaan yang berbeza di mana dia berhasrat untuk membeli saham kawalan.

Hitung Nilai Perusahaan dalam Excel

Mari kita ambil contoh Apple Inc. yang disebutkan dalam EV Formula Contoh # 2 untuk menunjukkan dalam templat excel yang berusaha mencapai pengiraan Nilai Perusahaan:

Dalam templat di bawah adalah data Apple Inc untuk bulan September 2018 untuk mengira Nilai Perusahaannya.

Dalam templat excel yang diberikan di bawah, kami telah menggunakan pengiraan Nilai Perusahaan untuk mencari Nilai Perusahaan Apple Inc.

Jadi Pengiraan Nilai Perusahaan adalah: -