Syarikat Terkawal

Definisi Syarikat Terkawal

Syarikat terkawal merujuk kepada syarikat yang dikendalikan oleh entiti lain atau orang lain dengan memiliki lebih daripada 50% daripada jumlah saham mengundi. Oleh itu mereka mempunyai suara yang menentukan untuk menguruskan urusan syarikat.

Contoh Syarikat Terkawal

Kita boleh mengambil contoh syarikat bernama Fashion web ltd yang berurusan dengan pakaian fesyen yang mempunyai modal saham keseluruhan $ 500 juta. Pada 31 Mei 2019, sebuah syarikat bernama Textile hub ltd membeli saham web Fashion, berjumlah $ 200 juta. Sekali lagi, pada 15 September 2019, Textile hub LTD. membeli saham berjumlah $ 100 juta. dari Fashion hub ltd. Sama ada Fashion web ltd adalah syarikat terkawal atau tidak?

Dalam kes ini, hub Tekstil ltd. memegang jumlah saham bernilai $ 300 juta Fashion web ltd daripada jumlah saham $ 500 juta. Dari ini, pemegangan hab Tekstil ltd. dalam fesyen web ltd menjadi 60% ($ 300 / $ 500 * 100). Syarikat terkawal merujuk kepada syarikat di mana syarikat lain memiliki sebahagian besar sahamnya, iaitu lebih daripada 50% daripada jumlah sahamnya.

Mengingat hal ini, kerana Textile hub Ltd memiliki 60% daripada jumlah saham Fashion web ltd, iaitu, Fashion web lebih daripada 50% saham. Oleh itu, mulai 15 September 2019 dan seterusnya (seperti sebelumnya pegangan kurang dari 50%), Fashion web ltd menjadi syarikat terkawal, dikendalikan oleh Textile hub ltd.

Kelebihan

  1. Setelah mendapat status syarikat terkawal, peraturan yang berlaku untuk syarikat awam yang mengharuskan syarikat tersebut memiliki majoriti pengarah bebas, atau mempunyai pampasan bebas dan jawatankuasa pencalonan tidak mengikat.
  2. Terdapat pelbagai pengecualian lain yang ada, kelebihannya dapat diambil oleh syarikat seperti itu.

Kekurangan Syarikat Terkawal

  • Sekiranya syarikat memanfaatkan pengecualian syarikat terkawal yang berlaku untuknya, perusahaan harus mematuhi berbagai persyaratan pengungkapan sebagaimana yang diberikan dalam instruksi 1 untuk item 407 (a) peraturan SK. Oleh itu, syarikat harus mengungkapkan fakta bahawa ia bergantung pada pengecualian, dasar di mana pengecualian tersebut digunakan, dan berbagai standard tadbir urus korporat yang tidak dipatuhi oleh syarikat.
  • Oleh kerana sebahagian besar pegangan adalah dengan orang atau kumpulan, ada risiko untuk kepentingan pemegang saham minoriti syarikat. Terdapat risiko bahawa pemegang minoriti mungkin tidak menerima saham yang sebanding, dan mungkin ada pemindahan sumber syarikat dengan mengawal pemegang saham untuk tujuan persendirian.
  • Sebilangan besar suara dalam syarikat adalah milik pengawal dalam praktiknya. Oleh itu, keputusan yang dibuat oleh mereka adalah keputusan mereka sendiri, yang mungkin tidak baik untuk syarikat secara keseluruhan. Yaitu, sekiranya pengawal memutuskan dengan mengutamakan motif mereka; maka ia mungkin terbukti lebih berisiko bagi syarikat yang dikendalikan oleh orang lain.

Perkara Penting

  1. Ia digunakan untuk struktur pegangan saham di syarikat di mana seseorang atau sekumpulan orang mempunyai sebahagian besar saham syarikat dan dengan itu mempunyai suara yang menentukan untuk menguruskan hal ehwal syarikat.
  2. Terdapat risiko bahawa pemegang minoriti mungkin tidak menerima saham yang sebanding, dan mungkin ada pemindahan sumber syarikat dengan mengawal pemegang saham untuk tujuan persendirian. Oleh itu, adalah perkara penting yang perlu diperhatikan bahawa kaedah harus dikembangkan oleh syarikat untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Dengan pendekatan ini, prestasi keseluruhan syarikat akan menjadi baik.
  3. Setelah diklasifikasikan sebagai syarikat terkawal, ia tidak perlu mematuhi atau mengikuti peraturan yang berlaku dalam hal syarikat awam. Ini seperti mempunyai majoriti pengarah bebas, dll.

Kesimpulannya

Oleh itu syarikat terkawal merujuk kepada syarikat yang dikendalikan oleh entiti lain atau orang lain yang mempunyai suara yang menentukan untuk menguruskan urusan syarikat. Setelah syarikat tersebut diklasifikasikan sebagai syarikat terkawal, tidak perlu mengikuti peraturan yang berlaku untuk syarikat awam yang mengharuskan syarikat tersebut memiliki majoriti pengarah bebas atau mempunyai kompensasi bebas dan jawatankuasa pencalonan.

Namun, untuk mendapatkan pengecualian syarikat terkawal yang berlaku untuknya, syarikat itu harus mematuhi pelbagai syarat pendedahan. Berdasarkan ini, syarikat harus mengungkapkan fakta bahawa ia bergantung pada pengecualian yang tersedia untuk syarikat terkawal, dan berbagai piawaian tadbir urus korporat yang tidak dipatuhi oleh syarikat.