Bon Korporat

Apakah Bon Korporat?

Bon Korporat adalah sekuriti pendapatan tetap yang diterbitkan oleh syarikat dengan pembayaran tetap yang dijanjikan secara berkala. Bayaran tetap ini sekali lagi dipisahkan menjadi dua komponen iaitu kupon dan nilai nominal atau nilai muka. Apabila bon korporat dikeluarkan oleh organisasi, organisasi menerima jumlah tetap dari pelabur pada harga terbitan yang mungkin lebih atau kurang daripada yang ditentukan bergantung pada keadaan pasaran. Apabila jumlah terbitan yang ditentukan oleh harga terbitan lebih besar daripada negara, bon dikatakan diperdagangkan pada premium dan fenomena sebaliknya dianggap sebagai bon diskaun. Bon korporat disenaraikan ke dalam pelbagai jenis berdasarkan risiko dan syarat bon.

Senarai 5 Jenis Bon Korporat Teratas

Berikut adalah senarai jenis Bon Korporat yang paling biasa

# 1 - Bon Senior

Bon ini menjamin tuntutan awal kepada pelabur atas aset syarikat sekiranya syarikat itu keluar dari perniagaan. Dengan kata lain, pemegang bon kanan menerima pembayaran bahkan sebelum pemegang saham dibayar.

# 2 - Senior Dijamin

Bon bercagar ini disokong oleh harta atau aset organisasi penerbit dan pelabur mempunyai tuntutan ke atas aset atau harta yang dinyatakan. Oleh itu, mereka mendahului pemberi pinjaman lain dalam barisan yang akan dibayar.

# 3 - Senior Tidak Bercagar

Jenis bon korporat ini tidak disokong oleh sebarang jaminan dan oleh itu lebih berisiko daripada jenis sekuriti kanan tetapi mereka kurang berisiko daripada bon tidak bercagar lain yang dipegang oleh pelabur dalam barisan pembayaran. Mereka berada di hadapan daripada pemegang bon tanpa jaminan dalam barisan pembayaran balik.

# 4 - Subordinat

Pemegang bon jenis subordinat ini menerima pembayaran mereka dari syarikat setelah tiga pemegang bon di atas dibayar. Walau bagaimanapun, mereka masih menerima pembayaran di hadapan pemiutang dan pemegang saham lain.

# 5 - Bon Boleh Tukar

Bon yang boleh ditukar ini boleh ditukar menjadi sejumlah saham syarikat pada harga yang ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam lembaran terma bon. Bon ini mempunyai dua ciri pembayaran tetap untuk sementara waktu dan kenaikan modal setelah ditukar menjadi saham.

Harga dan Hasil hingga Matang (YTM) Bon Korporat

Harga dan hasil bon yang sepadan ditentukan oleh faktor berikut.

  1. Permintaan untuk bon di pasaran: Ini adalah minat terbuka yang dinyatakan dalam bentuk tawaran dan meminta harga yang disebutkan di pasar.
  2. Penarafan diberikan kepada bon oleh agensi penarafan kredit seperti Moodys, Fitch, dan S&P.
  3. Umur ikatan: Ini menunjukkan bilangan tahun yang tinggal hingga matang. Kecenderungan harga umum adalah bahawa harganya naik ke nilai nominal (nilai muka) kerana kematangan hampir menjelang.

Hasil bon yang sesuai untuk harga sebut harga adalah kadar yang digunakan untuk mendiskaun aliran tunai masa depan sehingga nilainya sama dengan harga semasa bon. Ia dikira melalui formula berikut.

Harga Bon = Kupon1 / (1 + YTM) 1 + Kupon2 / (1 + YTM) 2 + …… Kupon n / (1 + YTM) n + Nilai muka / (1 + YTM) n

Menyelesaikan YTM dalam persamaan di atas memberikan Hasil kepada kematangan bon. YTM menganggap satu kadar yang digunakan untuk mendiskaun semua aliran tunai sehingga nilai sekarang semua aliran tunai yang didiskaunkan di YTM memberikan harga pasaran bon semasa.

Contohnya

Hitung YTM bon 20 tahun $ 1000 setiap nilai dengan kadar kupon 6% yang diperdagangkan pada harga $ 802.07.

Penyelesaian:

Kupon C = 0,06 * 1000 = 60

802.07 = ∑ t = 1 20 60 / (1 + YTM) t + 1000 / (1 + YTM) 20

Pengkomputeran YTM melalui percubaan dan kesilapan atau penyelesai dalam excel memberikan hasilnya

YTM = 8.019%

Hubungan Hasil-Hasil Bon Korporat

Harga dan hasil berkongsi hubungan terbalik antara satu sama lain dengan cara ketika harga meningkat, hasil cenderung menurun dan sebaliknya.

Kemerosotan graf di atas menunjukkan kepekaan ikatan. Cerun ini dipanggil jangka masa ikatan yang berkesan. Dengan kata lain, tempoh efektif mengukur kepekaan harga bon terhadap perubahan dalam hasil. Ia ditakrifkan sebagai perubahan purata harga bon untuk perubahan hasil 1%.

Formula untuk jangka masa efektif diberikan seperti berikut:

Tempoh Berkuatkuasa = (V -  - V + ) / 2V 0 Δy
  • V - = Nilai bon apabila hasilnya menurun
  • V + = Nilai bon dengan peningkatan hasil.
  • V 0 = Nilai Asal bon
  • Δy = Perubahan hasil.

Ciri-ciri Bon Korporat

Berikut adalah ciri-ciri Bon Korporat.

# 1 - Penyebaran Bon Korporat

Bon korporat biasanya lebih berisiko daripada bon kerajaan yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan atau badan tempatan seperti perbandaran dll. Oleh kerana berisiko, pulangan yang diharapkan oleh pelabur yang rasional lebih banyak dibandingkan dengan bon kerajaan yang tercermin dalam YTM tinggi berbanding dengan kerajaan ikatan. Hasil tambahan yang diperlukan oleh pelabur berbanding bon kerajaan disebut spread.

# 2 - Pilihan Terbenam dalam Bon Korporat

Sebilangan bon korporat dilengkapi dengan ciri panggilan dan meletakkan yang disertakan dengan mereka seperti yang dinyatakan oleh penerbit bon korporat.

Bon boleh ditebus ditebus sebelum matang bon apabila harga bon mencapai harga panggilan. Harga panggilan adalah harga yang dinyatakan di mana bon dapat dipanggil balik oleh penerbit yang membayar semula nilai muka kepada pelabur sebelum jatuh tempo. Harga bon yang boleh dipanggil umumnya rendah dengan bon yang tidak boleh dipanggil yang setanding kerana risiko kepada pelabur bahawa bon yang boleh dipanggil itu boleh dipanggil sebelum tempoh matang

Bon bon adalah pilihan terbenam dalam kontrak bon yang memberikan perlindungan kepada pelabur apabila harga bon berada di bawah harga terbitan. Pembeli bon boleh diinsuranskan atas penurunan harga bon apabila kadar faedah meningkat dan dengan itu memberi manfaat kepada pemegang bon. Oleh itu, harga bon yang diletak adalah tinggi berbanding dengan bon lurus biasa. Oleh itu, bon puttable ditebus pada harga meletakkan walaupun harga bon berada di bawah harga put sebelum tarikh matang pada tarikh meletakkan.

Kesimpulannya

Sebilangan besar organisasi lebih suka bon korporat daripada pinjaman jangka panjang untuk mengumpulkan wang kerana mereka menawarkan ciri-ciri bermanfaat bagi pelabur dan peminjam sementara mereka juga diperdagangkan secara aktif di pasaran sekunder. Oleh itu, mereka merupakan komponen kuat dalam struktur modal syarikat.