Pengoptimuman Portfolio

Apakah Pengoptimuman Portofolio?

Pengoptimuman portfolio tidak lain adalah proses di mana pelabur mendapat bimbingan yang tepat berkenaan dengan pemilihan aset dari rangkaian pilihan lain dan dalam teori ini projek / program tidak dinilai secara individu sebaliknya yang sama dinilai sebagai bahagian dari portfolio tertentu.

Penjelasan

Portofolio yang optimum dikatakan adalah yang mempunyai nisbah Sharpe tertinggi, yang mengukur kelebihan pulangan yang dihasilkan untuk setiap unit risiko yang diambil.

Pengoptimuman portfolio berdasarkan Teori Portofolio Moden (MPT). MPT didasarkan pada prinsip bahawa pelabur mahukan pulangan tertinggi untuk risiko terendah. Untuk mencapainya, aset dalam portfolio harus dipilih setelah mempertimbangkan bagaimana kinerjanya relatif satu sama lain, iaitu, mereka harus memiliki korelasi yang rendah. Sebarang portfolio optimum berdasarkan MPT dipelbagaikan dengan baik untuk mengelakkan kemalangan ketika aset atau kelas aset tertentu berprestasi rendah.

Proses Portfolio Optimum

Peruntukan Aset untuk portfolio yang optimum pada dasarnya adalah proses dua bahagian:

  1. Memilih Kelas Aset - Pengurus portfolio memilih kelas aset yang ingin mereka peruntukkan dana, dan kemudian mereka memutuskan berat setiap kelas aset yang akan dimasukkan. Kelas aset biasa merangkumi Ekuiti, Bon, Emas, Harta Tanah.
  2. Memilih Aset dalam Kelas - Setelah memutuskan kelas aset, pengurus memutuskan berapa banyak saham atau bon tertentu yang ingin disertakan dalam portfolio. The Efficient Frontier menunjukkan pada grafik hubungan risiko-pulangan portfolio yang cekap. Setiap titik pada lengkung ini mewakili portfolio yang cekap.

Contoh Pengoptimuman Portofolio

Mari lihat beberapa contoh praktikal pengoptimuman portfolio untuk memahaminya dengan lebih baik.

Contoh # 1

Sekiranya kita mengambil contoh Apple dan Microsoft berdasarkan pulangan bulanan mereka untuk tahun 2018, grafik berikut menunjukkan Efficient Frontier untuk portfolio yang hanya terdiri daripada dua saham ini:

Paksi-X adalah sisihan piawai dan paksi-y adalah pulangan portfolio untuk tahap risiko. Sekiranya kita menggabungkan portfolio ini dengan aset bebas risiko, titik pada grafik ini di mana nisbah Sharpe dimaksimumkan mewakili portfolio yang optimum. Ia adalah titik di mana garis peruntukan modal bersinggungan dengan sempadan yang cekap. Sebab di sebalik ini adalah bahawa pada ketika itu, nisbah Sharpe (yang mengukur peningkatan jangkaan pulangan untuk setiap unit risiko tambahan yang diambil) adalah yang tertinggi.

Contoh # 2

Andaikan kita ingin menggabungkan portfolio berisiko yang hanya mempunyai saham BestBuy dan AT&T dan aset bebas risiko dengan pulangan 1%. Kami akan merancang Efficient Frontier berdasarkan data pulangan untuk stok ini dan kemudian mengambil garis yang bermula pada 1.5 pada paksi-Y dan bersinggungan dengan Efficient Frontier ini.

Paksi-X mewakili Sisihan Piawai dan Paksi-Y mewakili Pengembalian portfolio. Pelabur yang ingin mengambil risiko yang lebih rendah boleh bergerak ke kiri titik ini dan pelabur yang mengambil risiko tinggi untuk bergerak ke kanan titik ini. Pelabur yang tidak mahu mengambil risiko sama sekali hanya akan melaburkan semua wang dalam aset bebas risiko tetapi pada masa yang sama menghadkan pulangan portfolio kepada 1%. Pulangan tambahan akan diperoleh dengan mengambil risiko.

Kelebihan Pengoptimuman Portofolio

Berikut adalah beberapa kelebihan utama pengoptimuman portfolio:

  • Memaksimumkan Pulangan - Objektif pertama dan utama pengoptimuman portfolio adalah memaksimumkan pulangan untuk tahap risiko tertentu. Pengembalian risiko-keuntungan dimaksimumkan pada titik sempadan yang cekap yang mewakili portfolio yang optimum. Oleh itu, pengurus yang menjalankan proses pengoptimuman portfolio sering dapat memperoleh pulangan tinggi per unit risiko bagi pelabur mereka. Ini membantu dengan kepuasan pelanggan.
  • Kepelbagaian - Portofolio Optimum dipelbagaikan dengan baik untuk menghilangkan risiko tidak sistematik atau risiko bukan harga. Kepelbagaian membantu melindungi pelabur daripada penurunan sekiranya aset tertentu berprestasi rendah. Aset lain dalam portfolio akan melindungi portfolio pelabur daripada terhempas dan pelabur tetap berada di zon selesa.
  • Mengenal Peluang Pasaran - Apabila pengurus menggunakan pengurusan portfolio yang begitu aktif, mereka mengesan banyak data pasaran dan terus mengemas kini pasaran. Amalan ini dapat membantu mereka mengenal pasti peluang di pasaran berbanding yang lain dan memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan pelabur mereka.

Batasan Pengoptimuman Portofolio

Berikut adalah beberapa had utama pengoptimuman portfolio:

  • Frictionless Markets - Teori Portofolio Moden, di mana konsep pengoptimuman portfolio didasarkan, membuat andaian tertentu agar berlaku. Salah satu anggapannya adalah bahawa pasar tanpa gesekan, yaitu, tidak ada biaya transaksi, batasan, dll yang berlaku di pasar. Pada hakikatnya, ini sering didapati tidak benar. Terdapat geseran di pasaran dan fakta ini menjadikan penerapan teori portfolio moden menjadi rumit.
  • Pembahagian Normal - Anggapan lain di bawah teori portfolio moden adalah bahawa pulangan biasanya diedarkan. Ia mengabaikan konsep skewness, kurtosis, dll ketika menggunakan data kembali sebagai input. Selalunya didapati bahawa pulangan tidak diedarkan secara normal. Pelanggaran anggapan ini berdasarkan teori portfolio moden menjadikannya sukar untuk digunakan.
  • Pekali Dinamik - Pekali yang digunakan dalam data untuk pengoptimuman portfolio seperti pekali korelasi dapat berubah seiring perubahan situasi pasar. Anggapan bahawa pekali ini tetap sama mungkin tidak berlaku dalam semua kes.

Kesimpulannya

Pengoptimuman Portofolio baik untuk pelabur yang ingin memaksimumkan pertukaran risiko-keuntungan kerana proses ini disasarkan untuk memaksimumkan pengembalian untuk setiap unit risiko tambahan yang diambil dalam portfolio. Pengurus menggabungkan gabungan aset berisiko dengan aset bebas risiko untuk menguruskan pertukaran ini. Nisbah aset berisiko dengan aset bebas risiko bergantung pada berapa banyak risiko yang ingin diambil oleh pelabur. Portofolio yang optimum tidak memberikan portfolio yang akan menghasilkan pulangan setinggi mungkin dari kombinasi, ia hanya memaksimumkan pulangan per unit risiko yang diambil. Nisbah Sharpe portfolio ini adalah yang tertinggi.