Nilai Masa VBA

Nilai Waktu dalam VBA adalah fungsi terbina dalam yang juga dikategorikan di bawah fungsi tarikh dan waktu di VBA, fungsi ini seperti namanya memberi kita nilai numerik tarikh yang diberikan sebagai argumen, ia memerlukan satu argumen yang merupakan tarikh dan mengembalikan nilai berangka dari argumen.

Apakah Fungsi Nilai Masa yang Dilakukan di VBA?

Fungsi Nilai Masa dalam VBA Excel mengembalikan bahagian nilai masa dari tarikh dan masa penuh. Tarikh dan masa disimpan sebagai nombor siri di excel. Nombor siri mewakili DATE dan perpuluhan mewakili masa. Dengan menggunakan fungsi TimeValue, kita hanya dapat nombor siri masa iaitu nombor perpuluhan.

Fungsi Sintaks VBA TimeValue

Sintaks fungsi VBA TimeValue seperti berikut.

Seperti yang kita katakan fungsi TimeValue mengembalikan bahagian nombor siri pada tarikh yang diberikan yang disimpan sebagai nilai teks. Masa tidak lain hanyalah masa sebenar yang kita cari untuk mendapatkan nombor siri. Ingat Nilai Waktu hanya dapat memperoleh nombor siri dari waktu yang disimpan sebagai teks, bukan sebagai MASA.

Contoh Fungsi TimeValue dengan Excel VBA

Berikut adalah contoh Fungsi TimeValue VBA.

Anda boleh memuat turun Templat Fungsi VBA TimeValue ini di sini - Templat Fungsi VBA TimeValue

Nilai Nilai VBA Contoh # 1

Sekarang, lihat contoh ringkas fungsi VBA TimeValue.

Kod:

 Sub TIMEVALUE_Function_Example1 () 'Tukarkan rentetan input yang diberikan ke masa yang sah dan paparkan di layar' Deklarasi pemboleh ubah Dim MyTime As Date 'Tetapkan masa ke pemboleh ubah MyTime = TimeValue ("28-05-2019 16:50:45")' Output paparan pada layar MsgBox "Waktu Semasa adalah:" & MyTime, vbInformation, "VBA TIMEVALUE Function" Sub End 

Perkara pertama saya telah menyatakan pemboleh ubah "MyTime" sebagai Tarikh.

 Redam Waktu Saya Seperti Tarikh 

Kemudian saya telah memberikan nilai kepada pemboleh ubah dengan menerapkan TimeValue.

MyTime = Nilai Masa ("28-05-2019 16:50:45")

Kemudian di kotak mesej, saya telah memberikan hasil berubah.

MsgBox "Waktu yang Dibekalkan adalah:" & MyTime, vbInformation, "Fungsi TIMEVALUE".

Sekiranya saya menjalankan kod menggunakan kunci F5 atau secara manual, kita akan mendapat hasilnya seperti berikut.

Contoh Nilai VBA Masa # 2

Untuk kod yang sama, saya akan menyatakan pemboleh ubah VBA sebagai "Double".

Kod:

 Sub TIMEVALUE_Function_Example1 () 'Tukarkan rentetan input yang diberikan ke masa yang sah dan paparkan di layar' Deklarasi pemboleh ubah Dim MyTime As Double 'Tetapkan masa ke pemboleh ubah MyTime = TimeValue ("28-05-2019 16:50:45")' Output paparan pada layar MsgBox "Waktu Semasa adalah:" & MyTime, vbInformation, "VBA TIMEVALUE Function" End Sub 

Sekarang jika saya menjalankan kod VBA secara manual atau dengan menekan kekunci F5, ia akan memaparkan nombor siri pada waktu 16:50:45.

Untuk pemahaman anda yang lebih baik, saya akan memasukkan nombor yang diberikan oleh kotak mesej VBA ke salah satu sel terlebih dahulu.

Sekarang saya akan menggunakan format waktu untuk memeriksa hasil yang tepat.

Apabila anda menukarnya menjadi format waktu, anda dapat melihat waktu yang tepat.

Nilai Nilai VBA Contoh # 3

Sekarang, lihat data di bawah.

Kami mempunyai data dan masa bersama dari sel A1 hingga A14. Untuk lajur kedua, kita hanya perlu mengekstrak nilai masa. Oleh kerana kita mempunyai lebih daripada satu sel untuk ditangani, kita perlu menggunakan gelung untuk melakukan set tugas yang sama untuk semua sel.

Kami mempunyai data dari sel 1 hingga sel ke-14, jadi gelung kami harus berjalan selama 14 kali. Kita perlu menggunakan gelung FOR NEXT di VBA untuk menyebut had bawah dan had atas. Kod di bawah adalah kod yang sudah ditulis untuk mengekstrak nilai masa dari gabungan tarikh & masa.

Kod:

 Sub TimeValue_Contoh3 () Dim k Sebagai Integer Untuk k = 1 Hingga 14 Sel (k, 2). Nilai = Nilai Masa (Sel (k, 1). Nilai) Seterusnya k Akhir Sub 

Apabila kita menjalankan kod, kita akan mendapat nilai seperti di bawah.

Sekiranya anda ingin melihat waktunya maka terapkan format WAKTU padanya.

Jadi, ini adalah bagaimana fungsi TIME VALUE berfungsi di VBA & Excel.