VBA DAN Fungsi

Excel VBA DAN Fungsi

DAN adalah fungsi logik dan juga pengendali logik yang bermaksud bahawa jika semua syarat yang disediakan dalam fungsi ini dipenuhi maka hanya kita yang akan mendapat hasil yang sebenarnya sedangkan jika salah satu syarat gagal output dikembalikan menjadi palsu, kita mempunyai inbuilt AND arahan dalam VBA untuk digunakan.

Saya harap anda telah membaca artikel kami mengenai "VBA ATAU" dan "VBA JIKA ATAU". Fungsi ini bertentangan dengan fungsi OR. Dalam fungsi ATAU, kita memerlukan mana-mana syarat logik yang disediakan untuk berpuas hati untuk mendapatkan hasilnya sebagai BENAR. Tetapi dalam fungsi AND itu sebaliknya. Untuk mendapatkan hasil yang BENAR, semua ujian logik yang disediakan di excel perlu dipenuhi.

Ok, lihat sintaks fungsi AND dalam excel.

[Uji Logik] DAN [Uji Logik] DAN [Uji Logik]

Di atas, saya mendapat dua markah ujian daripada 600.

Di ruangan hasil, saya perlu mendapatkan hasilnya sebagai BENAR jika skor kedua-dua ujian lebih besar daripada sama dengan 250.

Lihat gambar di bawah.

Apabila kita menggunakan fungsi logik DAN kita mendapat hasilnya. Dalam sel C4 & C5 kami mendapat keputusan sebagai BENAR kerana skor Ujian 1 & Ujian 2 lebih besar daripada atau sama dengan 250.

Lihat sel C6 di sini kita telah mendapat PALSU walaupun skor Ujian 2 sama dengan 250. Ini kerana dalam Ujian 1 skor hanya 179.

Contoh Menggunakan VBA Dan Fungsi

Anda boleh memuat turun Templat VBA DAN Excel ini di sini - Templat VBA DAN Excel

Contoh # 1

Sebagai contoh, kami akan menguji nombor di sini, sama ada 25> = 20 dan 30 <= 31.

Langkah 1: Nyatakan pemboleh ubah sebagai String.

Kod:

 Sub AND_Contoh1 () Dim K Sebagai String End Sub 

Langkah 2: Untuk pemboleh ubah "k" kita akan memberikan nilai dengan menerapkan fungsi AND.

Kod:

 Sub AND_Contoh1 () Dim K Sebagai Rentetan K = Sub Akhir 

Langkah 3: Sediakan syarat pertama sebagai 25> = 20.

Kod:

 Sub AND_Contoh1 () Dim K Sebagai Rentetan K = 25> = 20 Sub Akhir 

Langkah 4: Sekarang buka fungsi AND dan sediakan ujian logik kedua iaitu 30 <= 29.

Kod:

 Sub AND_Contoh1 () Dim K Sebagai Rentetan K = 25> = 20 Dan 30 <= 29 Sub Akhir 

Langkah 5: Sekarang tunjukkan hasil pemboleh ubah "k" di kotak mesej di VBA.

Kod:

 Sub AND_Contoh1 () Dim K Sebagai Rentetan K = 25> = 20 Dan 30 <= 29 MsgBox K Akhir Sub 

Jalankan makro untuk melihat apa hasilnya.

Kami mendapat keputusan sebagai PALSU kerana kami tidak menggunakan dua syarat syarat pertama 25> = 20, keadaan ini berpuas hati sehingga hasilnya adalah BENAR dan syarat kedua 30 <= 29 ini tidak berpuas hati hasilnya SALAH. Untuk mendapatkan hasilnya sebagai BENAR kedua syarat harus dipenuhi.

Contoh # 2

Sekarang saya akan menukar ujian logik kepada "100> 95 DAN 100 <200"

Kod:

 Sub AND_Contoh2 () Dim k As String k = 100> 95 Dan 100 <200 MsgBox k Akhir Sub 

Jalankan kod untuk melihat hasilnya.

Di sini kita mendapat BENAR sebagai hasilnya kerana

Ujian Logik ke-1: 100> 95 = BENAR

Ujian Logik ke-2: 100 <200 = BENAR

Oleh kerana kami mendapat keputusan yang BENAR untuk kedua-dua ujian logik, hasil akhir kami adalah BENAR.

Contoh # 3

Sekarang kita akan melihat data dari lembaran kerja. Gunakan data yang telah kami gunakan untuk menunjukkan contoh fungsi AND excel.

Di sini syaratnya ialah Ujian 1 Skor> = 250 DAN Ujian 2 Skor> = 250 .

Oleh kerana kita mempunyai lebih dari satu sel data, kita perlu menggunakan gelung untuk mengelakkan menulis baris kod yang tidak perlu dan memakan masa. Saya telah menulis kod di bawah untuk anda, formula, dan logik adalah satu-satunya perkara yang sama ialah saya telah menggunakan "VBA For Next Loop".

Kod:

 Sub AND_Contoh3 () Dim k Sebagai Integer Untuk k = 2 Hingga 6 Sel (k, 3). Nilai = Sel (k, 1)> = 250 Dan Sel (k, 2)> = 250 Sub Akhir Sel seterusnya 

Ini akan memberikan hasil yang sama dengan fungsi lembaran kerja kami tetapi kami tidak akan mendapat formula, kami hanya mendapat hasil.

Seperti ini, kita dapat menerapkan fungsi logik DAN untuk menguji pelbagai keadaan yang semuanya mestilah BENAR untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ini berfungsi sama sekali bertentangan dengan fungsi OR, di mana OR memerlukan mana-mana syarat yang disediakan menjadi BENAR untuk mendapatkan hasil tetapi DAN memerlukan hasil 100% dalam ujian logik untuk mendapatkan hasil.