Purata vs Median

Perbezaan Antara Purata dan Median

Mean dan Median adalah dua istilah yang biasa digunakan dalam matematik, rata-rata adalah seperti rata-rata nombor yang diberikan dan jumlahnya dijumlahkan dan bahagikannya dengan jumlah nombor yang memberi kita mean sementara median sebaliknya mengembalikan nombor tengah dari keseluruhan set data dan jika set data genap maka median menambahkan dua nombor tengah dan membahagikannya dengan 2 memberi kita median.

Mereka adalah ukuran kecenderungan pusat dan sering digunakan dalam pengukuran set data besar di mana analisis perlu dibuat dan hasilnya ditafsirkan. Rata-rata, median dan mod adalah tiga ukuran purata yang menunjukkan penyebaran data dari min atau rata-rata. Kaedah ini digunakan dalam statistik secara meluas, sedangkan nilai min data adalah kaedah yang paling banyak digunakan di antara ketiga-tiganya.

Apakah maksudnya?

Mean adalah jumlah sederhana dari jumlah pemerhatian dalam array yang dibahagi dengan jumlah pemerhatian. Contohnya, jika kita bercakap mengenai ketinggian rata-rata atau ketinggian min kumpulan yang terdiri daripada 5 orang. Ketinggian min akan dikira dengan menjumlahkan ketinggian 5 orang dibahagi dengan jumlah orang iaitu 5.

Formula

Rumus Maksud = (Jumlah semua pemerhatian / bilangan pemerhatian)

Apa itu Median?

Median sebaliknya adalah nombor tengah dalam kumpulan array data yang memisahkan set data yang lebih tinggi dari yang lebih rendah. Data perlu disusun dalam urutan menaik terlebih dahulu untuk mengira median data. Apabila set data mempunyai kardinaliti, maka min dari dua nombor tengah dalam kumpulan data perlu diambil. Walau bagaimanapun, kedua kaedah ini sering digunakan secara bergantian.

Formula

Formula Median = (n + 1) / 2

apabila n adalah nombor ganjil

Median = [(n / 2) + {(n / 2) +1}] / 2

apabila n ialah nombor genap

Min vs Infografik Median

Mari lihat perbezaan teratas antara min vs median.

Perbezaan Utama Mean vs Median

  • Maksudnya mudah digunakan dan diaplikasikan dan dapat diterapkan pada semua kumpulan data sama ada genap atau ganjil. Median sebaliknya agak rumit untuk digunakan dan set data perlu disusun mengikut urutan menaik atau menurun terlebih dahulu sebelum pengiraan.
  • Rata-rata biasanya digunakan untuk taburan normal sedangkan median digunakan untuk set data distribusi miring.
  • Maksudnya sederhana tetapi tidak kuat kerana boleh mengandungi outliers dalam pengedaran dan kadangkala tidak dapat memberikan pengguna hasil yang tepat untuk interpretasi. Sebaliknya, kaedah median adalah mantap dan lebih sesuai digunakan seperti yang digunakan untuk pengedaran miring untuk memperoleh kecenderungan pusat dari tarikh yang ditetapkan dan akan memberi pengguna banyak hasil yang tepat jika dibandingkan dengan min
  • Hanya ada satu formula min iaitu jumlah semua pemerhatian dibahagi dengan jumlah pemerhatian. Manakala, median mempunyai dua formula satu yang ganjil di mana hanya nombor tengah dari kumpulan data menjadi median. Tetapi apabila kita mempunyai set data genap, dua nilai dipilih dan dibahagi dengan 2 yang kemudian memberi kita median set data genap.

Jadual Perbandingan Mean vs Median

MaksudnyaMedian
Nilai min dihitung dengan menambahkan semua nilai dalam larik data yang kemudian dibahagi dengan bilangan pemerhatianMedian adalah nilai tengah tepat bagi set data. Ia dapat dihitung dengan mengatur set data dalam urutan menaik dan kemudian mencari atau memilih nilai tengah dari set data
Ia lebih banyak digunakan dalam industri kerana pengiraan rata-rata yang mudah dan ini memberi kita jumlah yang cepatIa tidak sering digunakan dalam industri tetapi lebih lengkap dan tepat daripada maksud yang hanya jumlah nombor yang sederhana
Ia digunakan secara umum untuk set data yang biasanya miring iaitu taburan normalSangat berguna untuk menerangkan set data dengan kecenderungan ketara dalam data atau ketika data memiliki ekor panjang. Ini digunakan secara meluas di mana garis besar membawa berat yang signifikan dalam data yang bermaksud bukan kaedah pengiraan yang baik
Ini bukan alat yang kuat untuk pengiraan untuk memperoleh kecenderungan pusatIni adalah alat yang sangat kuat kerana menentukan berat dalam data yang umumnya beratnya tinggi pada ekor yang lebih panjang
Ia sangat sensitif terhadap orang luarIa lebih kurang dipengaruhi oleh pihak luar
Ia mudah digunakanIa bersifat kompleks
Ia tidak dapat dihitung untuk data kategoris, kerana nilainya tidak dapat dijumlahkanIa tidak dapat dikenal pasti untuk data nominal yang dikategorikan kerana tidak dapat disusun secara logik.

Kesimpulannya

Selain dari rata-rata dan median, ada satu kaedah lagi yang sering digunakan untuk mengukur kecenderungan pusat iaitu modus. Mod adalah nilai yang paling sering terjadi dalam kumpulan data, mod memiliki kelebihan daripada rata-rata dan rata-rata bahawa ia dapat ditemukan untuk kumpulan data berangka dan dikategorikan.

Walaupun terdapat mod dan rata-rata keunggulan hasil dan analisis yang lebih baik daripada rata-rata, rata-rata masih merupakan ukuran kecenderungan pusat yang paling tepat, terutama jika kumpulan data adalah taburan normal dan data biasanya condong.

Sebagai penganalisis yang baik, kecenderungan pusat harus diukur dengan ketiga-tiga kaedah data dan perbezaan dalam analisis harus direnungkan dan dianalisis dengan teliti untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih tepat dalam kumpulan data.