Adakah Akaun Belum Terima Aset?

Akaun belum terima tidak lain adalah angka yang harus dibayar oleh pelanggan kepada syarikat dan ia adalah aset kerana ia boleh ditukar menjadi tunai apabila syarikat menerima wang tunai dan ia ditunjukkan dalam kunci kira-kira sebagai item aset kerana akaun belum diterima mungkin boleh ditukar menjadi wang tunai dalam setahun.

Adakah Akaun Belum Terima direkodkan sebagai Aset?

Akaun belum terima mewakili jumlah kredit yang perlu dibayar oleh pelanggan yang membawa produk dan perkhidmatan anda. Ini menghasilkan wang masuk dalam perniagaan anda untuk barang dan perkhidmatan yang diberikan pada masa depan, dan oleh itu ini menjadikannya aset untuk perniagaan anda.

Mari anggap agensi surat khabar sebagai contoh. Surat khabar dan majalah diberikan kepada pelanggannya setiap hari, dan tagihannya akan jatuh tempo pada akhir bulan. Ia adalah Akaun yang boleh diterima untuk agensi surat khabar dan dianggap sebagai aset.

Terdapat risiko tertentu yang terlibat dalam hal ini seperti pembayaran lewat dan juga default. Namun, ia dapat membantu aset syarikat berkembang serta meningkatkan muhibah.

Mengapa Akaun Belum Terima dianggap sebagai Aset?

Aset untuk perniagaan bermaksud apa sahaja yang menambah nilai. Semakin banyak penghutang yang diterima perniagaan, semakin banyak aset yang diperoleh syarikat; ini akan mendorong pertumbuhan perniagaan anda dari masa ke masa.

Persoalannya, bagaimana pertumbuhan ini akan berlaku. Terdapat dua sebab untuk ini -

  • Nilai Aset : Aset ini boleh dipindahkan; mereka juga boleh dijual dan juga boleh digunakan sebagai kelebihan cukai. Semua faktor ini menjadikan perniagaan ini kuat dan membantu dalam meningkatkan operasi.
  • Penjanaan Pendapatan : Aset ini dapat dilaburkan dalam perniagaan dengan lebih banyak cara daripada satu dan membantu perniagaan menjana lebih banyak pendapatan dan menguntungkan

Walau bagaimanapun, penghutang akaun tidak dianggap sebagai pendapatan sekiranya perniagaan mengikuti asas perakaunan tunai. Secara tunai, hanya urus niaga tersebut yang dianggap sebagai pendapatan di mana wang tunai masuk dan diterima Oleh itu, penghutang akaun tidak boleh dianggap sebagai pendapatan kerana wang tunai akan masuk pada tarikh yang akan datang. Sekiranya ini dianggap sebagai tunai dalam asas perakaunan tunai, maka ia akan menuntut pendapatan yang tidak diterima.

Tetapi jika syarikat itu mengikuti perakaunan akruan, maka penghutang akan dianggap sebagai pendapatan. Ini kerana, berdasarkan kaedah perakaunan ini, pendapatan dianggap sebagai tunai yang masuk ketika penjualan dilakukan.

Mengapa Belum Terima direkodkan sebagai Aset Semasa?

Penghutang akaun kebanyakannya ditukar menjadi tunai dalam masa kurang dari satu tahun dan oleh itu dikelaskan sebagai aset semasa. Sekiranya mereka ditukarkan secara tunai setelah lebih dari satu tahun, mereka akan disebut sebagai aset jangka panjang. Salah satu daripada ini, iaitu jangka panjang atau jangka pendek, ia akan dicatat pada kunci kira-kira dan akan memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan syarikat.

Adakah Aset Yang Boleh Diterima?

Akaun belum terima dianggap sebagai aset ketara. Mungkin kelihatan mengejutkan kerana aset ketara adalah aset fizikal seperti kilang dan mesin, tanah, kenderaan, bangunan.

Aset ketara adalah aset yang mempunyai nilai yang jelas dan dapat diukur dengan mudah. Oleh itu stok dan wang tunai juga dianggap aset ketara. Sebagai contoh, apabila syarikat memberikan barang secara kredit, mereka juga memberikan bil yang harus dibayar. Ini menentukan tempoh pembayaran apabila bil perlu dibayar. Mereka mesti mematuhi undang-undang ini secara sah. Komitmen pelanggan terhadap perniagaan anda boleh dianggap sebagai aset ketara.

Harap maklum bahawa aset ketara berbeza dengan aset tidak ketara. Mereka berbeza kerana aset tidak ketara tidak mempunyai nilai fizikal. Aset tidak ketara merangkumi paten, teknologi, muhibah, hubungan, dan perisian.

Kepentingan

Penghutang Akaun adalah aspek penting dalam analisis asas perniagaan. Mereka adalah sebahagian daripada aset semasa dan merupakan ukuran kecairan syarikat dan juga mengukur kemampuannya untuk menutup tanggungjawab jangka pendek tanpa mengambil lebih banyak wang tunai. Penghutang akaun paling kerap diukur dari segi nisbah perolehan yang disebut Nisbah perolehan Penghutang Akaun. Nisbah ini mengukur masa syarikat telah mengumpulkan hutang piutang. Nisbah ini kemudian digunakan untuk mengira hari penjualan yang belum dijelaskan, yang mengukur jumlah hari yang diperlukan syarikat untuk mengumpulkan hutang piutang.