VBA Const

Apa itu VBA Const (Constants)?

Pemboleh ubah adalah nadi dan jiwa setiap bahasa pengaturcaraan. Saya tidak pernah melihat pengekod atau pembangun yang tidak bergantung pada pemboleh ubah dalam projek atau program mereka. Sebagai pengekod walaupun saya tidak berbeza dengan yang lain, saya juga menggunakan pemboleh ubah 99% sepanjang masa. Kita semua menggunakan pernyataan "Dim" yang kita nyatakan pemboleh ubah VBA. Selama ini dalam artikel kami, kami telah menunjukkan kepada anda tentang menyatakan pemboleh ubah melalui pernyataan "Dim". Tetapi kami menyatakan pemboleh ubah menggunakan cara lain juga. Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara alternatif untuk menyatakan pemboleh ubah iaitu kaedah "VBA Constant '.

"Const" bermaksud "Constants" dalam VBA. Dengan menggunakan kata "Const" VBA kita dapat menyatakan pemboleh ubah seperti bagaimana kita menyatakan pemboleh ubah menggunakan kata kunci "Dim". Kita boleh menyatakan pemboleh ubah ini di bahagian atas modul, di antara modul, dalam subrutin dalam prosedur vba dan fungsi dan juga di modul kelas.

Untuk menyatakan pemboleh ubah kita perlu menggunakan kata "Const" untuk menyatakan nilai tetap. Setelah pemboleh ubah diisytiharkan dan diberikan nilai, kita tidak dapat mengubah nilai di seluruh skrip.

Sintaks Pernyataan Const dalam VBA

Pernyataan Const sedikit berbeza daripada pernyataan "Dim". Untuk memahaminya dengan lebih baik mari kita lihat sintaks yang ditulis dengan baik dari pernyataan VBA Const.

Kon [Nama Pembolehubah] Sebagai [Jenis Data] = [Nilai Pembolehubah]
  • Const: Dengan kata ini, kami memulakan proses menyatakan pemalar.
  • Nama Pembolehubah: Ini seperti biasa dengan menamakan pemboleh ubah. Kami lebih suka menyebutnya sebagai Const Const dan bukan Variable Name.
  • Jenis Data: Nilai apa yang akan dimiliki oleh pemboleh ubah yang dinyatakan.
  • Nama Pembolehubah: Bahagian seterusnya dan terakhir adalah nilai yang akan kami tetapkan kepada pemboleh ubah yang telah kami nyatakan. Nilai yang diberikan mestilah mengikut jenis data .

Keadaan Pemalar di VBA

  • Nama pemalar yang kita nyatakan boleh memuat maksimum 256 aksara panjang.
  • Nama pemalar tidak boleh dimulakan dengan angka, tetapi harus dimulakan dengan abjad.
  • Kami tidak dapat menggunakan kata kunci khas VBA untuk menyatakan pemalarnya.
  • Nama pemalar tidak boleh mengandungi ruang atau watak khas kecuali watak garis bawah.
  • Pelbagai pemalar boleh dinyatakan dengan satu pernyataan

Contoh Penyataan Const di VBA

Mari nyatakan pemboleh ubah pertama anda melalui penyataan VBA Const . Kita boleh menyatakan pemalar pada tahap subprosedur, tahap modul, dan pada tahap projek juga.

Sekarang, lihat bagaimana menyatakan di peringkat Sub Prosedur.

Dalam contoh di atas, pemalar "k" dinyatakan di dalam subprosedur yang dinamakan Const_Example1 (). Dan kami telah menetapkan nilai sebagai 75.

Sekarang, lihat deklarasi Konstanta tahap modul.

Di bahagian atas modul, saya telah menyatakan 3 pemalar dalam modul "Modul 1".

Pemalar VBA ini dapat diakses dalam "Modul 1" pada sebilangan Sub Prosedur dalam modul ini iaitu "Modul 1".

Jadikan Pemalar Yang Ada Di Seluruh Modul

Setelah pemalar dinyatakan di bahagian atas modul kelas VBA, kita dapat mengakses pemalar tersebut di dalam modul dengan semua subprosedur.

Tetapi bagaimana kami dapat menyediakannya dengan semua modul dalam buku kerja. '

Untuk menjadikannya tersedia di seluruh modul, kita perlu menyatakannya dengan kata "Umum".

Kini pemboleh ubah di atas tidak hanya tersedia dengan Modul 1, tetapi kita juga boleh menggunakannya dengan Modul 2.

Perbezaan Antara Pernyataan VBA Dim & Stat Stat

Anda pasti ragu apakah perbezaan antara pernyataan "Dim" tradisional dan pernyataan "Const" baru di VBA.

Kami mempunyai satu perbezaan dengan ini iaitu lihat gambar di bawah.

Pada gambar pertama sebaik sahaja kita menyatakan pemboleh ubah, kita telah memberikan beberapa nilai kepada mereka.

Tetapi pada gambar kedua menggunakan pernyataan “Dim” terlebih dahulu kita telah menyatakan pemboleh ubah.

Setelah menyatakan pemboleh ubah, kami telah menetapkan nilai secara berasingan dalam baris yang berbeza.

Ini adalah bagaimana kita dapat menggunakan pernyataan VBA "Const" untuk menyatakan pemalar yang merupakan cara serupa untuk menyatakan pemboleh ubah dengan pernyataan "Dim".