Kepentingan Pengurusan Modal Kerja

Mengapa Pengurusan Modal Kerja Penting?

Pengurusan Modal Kerja merujuk kepada pengurusan modal yang diperlukan syarikat untuk membiayai operasi perniagaan hariannya dan penting bagi syarikat agar dapat memaksimumkan kecekapan operasinya, menguruskan liabiliti dan aset jangka pendeknya dengan betul, mengelakkan penggunaan sumber yang kurang digunakan dan mengelakkan perkara yang berlebihan, dsb.

Sebab Utama Pengurusan Modal Kerja

Strategi perakaunan pengurusan, yang dirancang untuk memantau dan menggunakan komponen modal kerja dengan betul, dikenal sebagai pengurusan modal kerja. Pengurusan modal kerja adalah mustahak untuk urusan perniagaan yang betul dan lancar. Pengurusan modal kerja penting dalam pelbagai organisasi kerana sebab-sebab berikut -

  1. Peningkatan Profil Kredit dan Keselesaan Syarikat
  2. Penggunaan Aset Tetap dengan cekap
  3. Keupayaan Menghadapi Krisis
  4. Pengembangan

Marilah kita membincangkannya secara terperinci satu persatu.

# 1 - Peningkatan Profil Kredit dan Keselesaan Syarikat

Sekiranya syarikat melunaskan hutang tepat pada waktunya sambil menjana pendapatan, maka ia memastikan bahawa kitaran operasi syarikat dibiayai dengan betul, yang kemungkinan akan meningkatkan skor kredit syarikat. Manakala jika syarikat tidak dapat membayar hutangnya tepat pada waktunya dan masih menjalankan perniagaan dengan kos operasi yang rendah, maka pemiutang akan berusaha mendapatkan kembali dana mereka, dan ini akan menyebabkan penurunan skor kredit.

Prasyarat kepada kesolvenan jangka panjang adalah kemampuan syarikat untuk memenuhi tanggungjawab jangka pendeknya. Pengurusan modal kerja yang mencukupi akan membantu perniagaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya tepat pada masanya seperti pembayaran gaji, pembayaran terhadap pembelian bahan mentah, dan lain-lain perbelanjaan operasi syarikat tersebut.

Contohnya

Terdapat syarikat ABC Ltd. yang membayar semua pinjaman, sewa, dan bil vendor tepat pada waktunya; maka ini akan meningkatkan skor kredit syarikat. Ini menunjukkan bahawa bagaimana pengurusan modal kerja yang bertanggungjawab dapat memberi ganjaran kepada syarikat dalam jangka masa panjang. Setelah syarikat memperoleh skor kredit yang tinggi, maka ia juga akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman perniagaan dengan kadar yang lebih rendah, menjadikannya lebih mudah bagi syarikat untuk memperoleh kewangan dengan mudah di masa depan dan memimpin perniagaan dalam kedudukan kewangan yang baik.

# 2 - Penggunaan Aset Tetap dengan cekap

Pengurusan modal kerja yang betul dan ketersediaan modal kerja yang mencukupi sepanjang masa akan membolehkan syarikat menggunakan aset tetap yang ada dengan berkesan dan cekap. Sekiranya terdapat kekurangan atau kekurangan modal kerja, aset tetap syarikat tetap tidak berfungsi, maka dalam hal itu juga susut nilai harus dikenakan, dan bunga modal yang dipinjam harus dibayar ke atas aset tetap, iaitu, syarikat perlu menanggung perbelanjaan tetap pada aset tetap tanpa perlu walaupun tidak menggunakannya. Oleh itu, dengan bantuan pengurusan modal kerja, aset tetap juga dapat diuruskan dan digunakan dengan cara yang berkesan.

Contohnya

Terdapat sebuah syarikat ABC ltd yang membuat dan menjual pena di pasaran. Pada bulan lalu, ia membeli aset untuk meningkatkan produktiviti dan penjualan dengan meminjam wang dari pasar. Syarikat itu, bagaimanapun, tidak melihat kedudukan modal kerjanya. Oleh itu, walaupun setelah membeli aset tetap, kerana kekurangan modal kerja, syarikat tidak dapat menggunakan aset tetap dengan betul untuk meningkatkan pengeluarannya. Syarikat juga harus menanggung kos susut nilai dan faedah atas modal yang dipinjam tanpa perlu walaupun tidak menggunakan aset tetap.

Sekiranya syarikat itu menguruskan modal kerja dengan betul, maka keadaan ini tidak akan berlaku. Sekiranya terdapat modal kerja yang mencukupi, aset tetap dapat digunakan dengan baik, dan produksi dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan pendapatan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana pengurusan modal kerja dapat menyebabkan penggunaan aset tetap syarikat dengan berkesan.

# 3 - Keupayaan Menghadapi Krisis

Sekiranya terdapat pengurusan modal kerja yang betul, maka masalah perniagaan akan dapat menghadapi krisis dengan baik dalam tempoh kecemasan seperti kemurungan. Secara amnya, syarikat tidak mempunyai modal kerja yang mencukupi sekiranya berlaku kecemasan, yang akan mempengaruhi perniagaan secara negatif sekiranya berlaku kecemasan.

Contohnya

Terdapat dua syarikat ABC Ltd dan XYZ Ltd, di sebuah bandar yang saling bersaing. Tiba-tiba keadaan kemurungan berlaku dalam ekonomi. ABC Ltd mempunyai mekanisme yang efektif untuk mengurus modal kerja dan menyimpan dana untuk keadaan darurat, sedangkan XYZ ltd tidak mempunyai pengurusan modal kerja yang betul dan tidak menyimpan dana untuk keadaan darurat. Tiba-tiba keadaan kemurungan muncul dalam ekonomi.

Sekarang, dalam hal ini, ABC Ltd dapat meneruskan operasinya kerana mempunyai pengurusan modal kerja yang betul sedangkan XYZ ltd harus menghentikan pengeluarannya kerana tidak memiliki modal kerja. Selain itu, ABC ltd dengan modal kerja yang mencukupi dapat memperoleh lebih banyak faedah selama ini kerana kurangnya pengurusan modal kerja oleh pesaingnya.

# 4 - Pengembangan

Sekiranya ada syarikat yang merancang untuk mengembangkan perniagaannya, maka itu memerlukan modal tambahan. Sekiranya terdapat pengurusan modal kerja yang memadai, maka hal itu dapat menyebabkan pelaksanaan program pengembangan berhasil.

Contohnya

ABC Ltd. tidak mempunyai pengurusan modal kerja yang mencukupi dan merancang untuk mengembangkan perniagaannya. Jadi, dalam hal ini, ia tidak dapat melaksanakan pengembangan dengan jayanya kerana harus mengatur kemudahan yang diperlukan untuk pengembangan tersebut, yang saat ini tidak dilakukan kerana WCM yang tidak mencukupi.

Kesimpulannya

Motif utamanya merangkumi penyelenggaraan aliran tunai yang mencukupi dalam perniagaan setiap masa sehingga dapat memenuhi dana jangka pendek yang diperlukan untuk operasi dan melunaskan kewajiban jangka pendek. Mereka perlu berbeza antara industri yang berbeza dan antara syarikat yang serupa juga. Ini membantu memastikan operasi syarikat dilakukan dengan cara yang cekap dari segi kewangan. Sekiranya syarikat tidak mempunyai jumlah modal kerja yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, maka kebangkrutan kewangan ini dapat menyebabkan masalah undang-undang syarikat dan bahkan pembubaran aset syarikat.

Mereka membantu bukan sahaja dalam menutup tanggungjawab kewangan syarikat tetapi pada masa yang sama juga membantu syarikat dalam meningkatkan pendapatannya. Oleh itu, sangat penting bagi semua perusahaan perniagaan untuk memastikan bahawa terdapat pengurusan modal kerja yang mencukupi dalam organisasi mereka.