Saham modal

Definisi Stok Modal

Stok modal adalah jumlah modal saham (termasuk modal ekuiti dan modal keutamaan) yang telah dikeluarkan oleh syarikat, dan yang sama boleh didapati di kunci kira-kira di lajur "ekuiti pemegang saham." Ini adalah kaedah mengumpulkan dana oleh syarikat untuk memenuhi pelbagai tujuan perniagaannya.

Jenis Stok Modal 

Ia boleh dibahagikan kepada jenis berikut:

 • Authorized = Authorized Capital mewakili jumlah maksimum modal saham yang dapat dikeluarkan oleh syarikat, seperti yang disebutkan dalam piagam undang-undangnya. Ia dapat diubah dengan membuat perubahan pada piagam hukumnya setelah mengikuti prosedur yang ditentukan.
 • Dikeluarkan =  Ini bermaksud jumlah modal saham yang dikeluarkan oleh syarikat daripada stok modal yang dibenarkan. Perlu diperhatikan bahawa modal yang dikeluarkan tidak boleh melebihi stok modal yang dibenarkan.
 • Belum diterbitkan =  Ini mencerminkan bahagian stok modal dibenarkan yang belum dikeluarkan oleh syarikat.
 • Luar Biasa =  Ini bermaksud saham yang diterbitkan yang masih dipegang oleh pemegang saham (iaitu saham yang tidak dibeli semula oleh syarikat)
 • Saham Perbendaharaan = Saham Perbendaharaan bermaksud saham yang diterbitkan yang dibeli balik oleh syarikat.

Formula Saham Modal

Formula untuk mengira stok modal dalam kunci kira-kira adalah seperti berikut:

Stok Modal = Bilangan Saham yang Dikeluarkan * Nilai Par Setiap Saham

Ia dikira dengan mengalikan jumlah saham yang diterbitkan dengan nilai nominal sesaham.

Contoh Stok Modal dalam Kunci Kira-kira

Mari kita fahami kaedah pengiraan dengan cara contoh.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Saham Modal ini di sini - Templat Excel Saham Modal

Contoh # 1

Sebuah syarikat menerbitkan 5,000 saham pada harga $ 6 sesaham, dengan nilai nominal $ 5 setiap satu.

Penyelesaian

Pengiraan Stok Modal

 • = 5,000 * 5
 • = $ 25,000

Contoh # 2

Sebuah syarikat telah menerbitkan ekuiti dan saham keutamaan seperti berikut-

 • 6.000 saham ekuiti diterbitkan pada nilai tara $ 10 setiap satu.
 • 7.000 saham keutamaan yang diterbitkan pada nilai nominal $ 8 setiap satu;

Penyelesaian

Pengiraan Stok Modal

 • = 6,000 * 10 + 7,000 * 8
 • = $ 1,16,000

Kelebihan

Berikut adalah kelebihan yang disenaraikan di bawah:

 • Pergantungan syarikat terhadap hutang luar dikurangkan.
 • Syarikat bebas menggunakan dana selama yang diperlukan, sementara sekiranya memilih untuk mengambil pinjaman luar, ia perlu membayarnya semula setelah jangka waktu tertentu.
 • Ini menunjukkan kepercayaan para pelabur dalam syarikat dan dengan itu meningkatkan kredibilitinya.
 • Tidak seperti pembiayaan hutang, pelabur tidak perlu dibayar pendapatan tetap setiap tahun. Sebuah syarikat boleh membayar dividen mengikut keadaan kewangannya.
 • Terdapat kebebasan bagi syarikat untuk menggunakan dana sesuai tujuannya tanpa sekatan.

Kekurangan 

Berikut adalah kelemahan yang disenaraikan di bawah:

 • Dividen yang dibayar oleh syarikat bukanlah perbelanjaan yang boleh ditolak cukai.
 • Kawalan syarikat dilemahkan apabila dikeluarkan.
 • Syarikat ini dikenakan berbagai undang-undang dan peraturan ketika menerbitkannya dan dengan demikian rumit daripada mengambil pinjaman, misalnya.
 • Persetujuan pemegang saham diperlukan untuk membuat keputusan utama dalam syarikat. Ini mungkin menjadi masalah serius sekiranya berlaku perselisihan dengan pemegang saham.