Margin vs Untung

Perbezaan Antara Margin dan Keuntungan

Margin dan keuntungan adalah cara yang membantu dalam menilai prestasi dan kesihatan syarikat di mana kes margin prestasi dan kesihatan syarikat dinilai dalam jangka masa peratusan, sedangkan, dalam hal keuntungan, prestasi dan kesihatan syarikat dinilai dalam dolar.

Seseorang boleh mengukur prestasi dalam bentuk peratusan relatif atau istilah dolar mutlak. Terdapat pelbagai cara untuk memeriksa kesihatan operasi perniagaan entiti. Kedua-duanya layak menjadi tindakan yang membolehkan pihak pengurusan mengesan operasi yang diperiksa. Mereka bercerita yang memberikan maklumat yang boleh diambil tindakan kepada pihak pengurusan.

Margin dikira sebagai istilah peratusan. Ia mempunyai pelbagai varian, yaitu margin kasar, Margin operasi, dan margin keuntungan Bersih, sedangkan untuk istilah dolar mutlak untuk mengukur keuntungan, kita memiliki keuntungan kasar, keuntungan operasi, dan keuntungan bersih.

Infografik Margin vs Untung

Perbezaan Utama

Perbezaan utama antara mereka adalah seperti berikut -

# 1 - Untung Kasar vs Margin Kasar

Keuntungan kasar mewakili keuntungan dalam dolar setelah menanggung kos langsung yang berkaitan dengan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dijual oleh entiti perniagaan. Keuntungan kasar dikira sebagai:

Keuntungan kasar = Hasil - Kos Barang Dijual

Margin kasar mewakili peratusan jumlah pendapatan setelah menanggung kos langsung yang berkaitan dengan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dijual oleh entiti perniagaan. Margin kasar dikira sebagai:

Margin kasar (%) = (Hasil - Kos Barang Dijual) / Pendapatan

# 2 - Keuntungan Operasi vs Margin Operasi

Keuntungan operasi mewakili keuntungan dalam dolar setelah menanggung kos langsung yang berkaitan dengan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dijual oleh entiti perniagaan dan semua perbelanjaan operasi, termasuk penyusutan dan pelunasan yang berlaku semasa kitaran operasi. Keuntungan operasi dikira sebagai:

Keuntungan operasi = Untung Kasar - Perbelanjaan Operasi-Susut Nilai & Pelunasan

Margin operasi mewakili peratusan jumlah pendapatan setelah menanggung kos langsung yang berkaitan dengan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dijual oleh entiti perniagaan dan semua perbelanjaan operasi, termasuk penyusutan dan pelunasan yang berlaku selama kitaran operasi. Margin operasi dikira sebagai:

Margin operasi (%) = (Untung Kasar - Perbelanjaan Operasi-Susut Nilai & Pelunasan) / Hasil

# 3 - Keuntungan Bersih berbanding Margin Bersih

Keuntungan bersih mewakili keuntungan dalam dolar setelah menanggung kos langsung yang berkaitan dengan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dijual oleh entiti perniagaan, semua perbelanjaan operasi, termasuk penyusutan dan pelunasan yang berlaku selama kitaran operasi, perbelanjaan, bunga, dan cukai lain. Keuntungan bersih dikira sebagai:

 Keuntungan bersih = Keuntungan operasi - Perbelanjaan Lain - Bunga - Cukai

Margin keuntungan bersih mewakili peratusan jumlah pendapatan setelah menanggung kos langsung yang berkaitan dengan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang dijual oleh entiti perniagaan, semua perbelanjaan operasi, termasuk penyusutan dan pelunasan yang berlaku selama kitaran operasi, perbelanjaan, bunga, dan pajak lain . Margin keuntungan bersih dikira sebagai:

Margin keuntungan bersih (%) = (Keuntungan operasi - Perbelanjaan Lain - Faedah - Pajak) / Hasil

Jadual Perbandingan

AsasMarginKeuntungan
DefinisiMargin menyediakan cara untuk mengukur prestasi operasi entiti perniagaan dari segi peratusan.Keuntungan menyediakan cara untuk mengukur prestasi operasi entiti perniagaan dari segi dolar.
KonteksOleh kerana ia dikira dalam peratusan, ia memberikan maklumat dalam konteks relatif.Oleh kerana ia dikira dalam dolar, ia memberikan maklumat dalam konteks mutlak.
Jenis-JenisJenis yang paling biasa adalah margin kasar, margin operasi, dan margin keuntungan Bersih.Jenis yang paling biasa adalah keuntungan kasar, keuntungan operasi, dan keuntungan bersih.
PenggunaanIni memberikan perspektif yang membolehkan pihak pengurusan melihat perniagaan berdasarkan keberkesanan dan kecekapan.Ini memberikan perspektif yang membolehkan pihak pengurusan melihat perniagaan berdasarkan syarat kewangan semata-mata.

Permohonan

Seperti yang dilihat di atas, mereka tampaknya berkait rapat tetapi masih memberikan sudut pandang yang berbeda ketika memahami, apa yang tersirat dalam setiap pengiraan margin atau keuntungan. Apabila pihak pengurusan harus memeriksa tren, maka margin berfungsi sebagai alat yang tidak ternilai, sedangkan ketika kesan monetari perlu dilihat, maka pengiraan keuntungan lebih masuk akal.

Oleh itu, mari kita katakan sekiranya pihak pengurusan ingin melihat berapa banyak kos barang yang dijual memakan keseluruhan hasil penjualan maka margin kasar dapat memenuhi tujuan tersebut. Juga, jika pihak pengurusan ingin melihat keseluruhan operasi perniagaan, maka margin operasi adalah pilihan yang tepat. Dan sekiranya pihak pengurusan ingin menganalisis kesihatan keseluruhan perniagaan yang dilakukan dalam tempoh tersebut, maka margin keuntungan bersih mungkin terbukti menjadi petunjuk prestasi utama yang terbaik.

Begitu juga, jika seseorang ingin menganalisis di mana kenaikan kos barang dan perkhidmatan yang dijual cukup tinggi untuk menampung kos pengeluaran, maka keuntungan kasar dapat memberikan informasi yang tepat. Walaupun untuk memeriksa sama ada operasi itu cukup menguntungkan untuk menampung semua kos langsung dan tidak langsung, maka keuntungan Operasi memberi pencerahan ke arah yang betul.

Dan akhirnya, untuk memeriksa keuntungan keseluruhan untuk jangka masa entiti perniagaan setelah menanggung semua jenis kos, termasuk kos pembiayaan dan cukai, maka keuntungan Bersih adalah alternatif terbaik di luar sana untuk dianalisis.

Kesimpulannya

Margin dan keuntungan adalah dua alat untuk melihat prestasi kewangan entiti perniagaan tetapi dari sudut pandangan yang berbeza. Semasa mencari analisis trend prestasi entiti perniagaan, seseorang harus melihat varian margin kerana mereka memberikan peratusan jumlah pendapatan yang tersisa setelah ditolak berbagai jenis kos.

Oleh itu, untuk memeriksa kesan inflasi dalam kos pengeluaran, seseorang dapat melihat margin Kasar sedangkan untuk memeriksa prestasi operasi keseluruhan entiti perniagaan seseorang harus melihat margin operasi dan untuk menganalisis keuntungan keseluruhan seseorang harus melihat pada trend margin keuntungan Bersih.

Begitu juga, keuntungan membantu dalam menganalisis transaksi perniagaan dari segi dolar murni. Oleh itu, dengan menggunakannya, seseorang dapat mengetahui tentang keuntungan wang dan kitaran tunai, yang mencerminkan kecairan.