EBITDA vs Pendapatan Bersih

Perbezaan utama antara EBITDA dan Pendapatan Bersih adalah bahawa EBITDA merujuk kepada pendapatan perniagaan yang diperoleh selama tempoh tersebut tanpa mempertimbangkan perbelanjaan faedah, perbelanjaan cukai, perbelanjaan susut nilai dan perbelanjaan pelunasan, sedangkan Pendapatan Bersih merujuk kepada pendapatan perniagaan yang diperoleh dalam tempoh tersebut setelah mempertimbangkan semua perbelanjaan yang dikeluarkan oleh syarikat.

Perbezaan Antara EBITDA dan Pendapatan Bersih

Pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai, & pelunasan (EBITDA) adalah kaedah yang sering digunakan untuk mencari keuntungan syarikat dan industri. Ia sangat serupa dengan pendapatan bersih dengan beberapa tambahan pendapatan bukan operasi. EBITDA adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan analisis perbandingan untuk pelbagai syarikat.

Ini adalah salah satu alat kewangan utama yang digunakan untuk menilai syarikat dengan pelbagai ukuran, struktur, cukai, dan susut nilai.

  • EBITDA = EBIT + Susut nilai + Pelunasan atau
  • EBITDA = Untung Bersih + Cukai + Faedah + Susut Nilai + Pelunasan

Secara sederhana, penyusutan adalah pengurangan nilai aset ketara dari masa ke masa yang mengakibatkan keausan aset ketara.

Pelunasan adalah teknik kewangan yang digunakan untuk secara bertahap mengurangkan nilai aset tidak ketara syarikat.

Pendapatan bersih sering digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan atau keuntungan syarikat. Ia dapat dikira dengan mengurangkan kos menjalankan perniagaan untuk pendapatan syarikat.

  • Pendapatan bersih = Pendapatan - Kos menjalankan perniagaan

Kos menjalankan perniagaan merangkumi semua cukai, faedah yang harus dibayar oleh syarikat, susut nilai aset dan perbelanjaan lain. Jadi, pendapatan bersih adalah pendapatan syarikat setelah mengambil kira semua potongan dan cukai.

EBITDA agak serupa dengan pendapatan bersih kerana kedua-dua nilainya dapat berubah kerana beberapa elemen yang terlibat dalam pengiraan mereka mungkin menjadi manipulasi oleh syarikat.

EBITDA vs Infografik Pendapatan Bersih

Perbezaan Utama Antara EBITDA dan Pendapatan Bersih

Berikut adalah perbezaan utama antara mereka.

  • Salah satu perbezaan utama adalah penggunaan susutnilai dan pelunasan. EBITDA adalah petunjuk yang mengira keuntungan syarikat sebelum membayar perbelanjaan, cukai, susut nilai, dan pelunasan. Sebaliknya, pendapatan bersih adalah petunjuk yang menghitung jumlah pendapatan syarikat setelah membayar perbelanjaan, cukai, susut nilai, dan pelunasan.
  • EBITDA digunakan sebagai indikator untuk mengetahui jumlah potensi pendapatan syarikat. Sebaliknya, pendapatan bersih digunakan untuk mengetahui pendapatan sesaham syarikat.
  • EBITDA dapat diukur dengan menambahkan susut nilai dan pelunasan ke EBIT atau dengan menambahkan minat, cukai, susut nilai dan pelunasan ke untung bersih. Pendapatan bersih, sebaliknya, dikira dengan mengurangkan pendapatan dari keseluruhan kos menjalankan perniagaan.
  • Dengan EBITDA pada dasarnya digunakan untuk syarikat permulaan untuk melihat bagaimana prestasi mereka. Pendapatan bersih, sebaliknya, digunakan secara meluas dalam semua keadaan untuk memahami kesihatan kewangan syarikat.
  • EBITDA digunakan untuk mengetahui potensi pendapatan syarikat. Itulah sebabnya apabila pelabur melihat syarikat baru, mereka mengira EBITDA. EBITDA juga cukup mudah digunakan kerana tidak ada penyusutan dan pelunasan yang terlibat. Sebaliknya, pendapatan bersih digunakan untuk mengetahui pendapatan sesaham jika syarikat telah mengeluarkan saham. Hanya dengan membahagikan pendapatan bersih dengan jumlah saham tertunggak, kita dapat memperoleh EPS.

Jadual Perbandingan

Asas Perbandingan

EBITDA

Pendapatan bersih

Definisi

EBITDA adalah petunjuk yang digunakan untuk mengira kemampuan membuat keuntungan syarikat.

Pendapatan bersih adalah petunjuk yang digunakan untuk mengira jumlah pendapatan syarikat.

Terpakai

Untuk mengira potensi pendapatan syarikat.

Untuk mengira pendapatan sesaham (EPS).

Pengiraan

EBITDA = EBIT + Susut Nilai + Pelunasan

Atau

EBITDA = Untung Bersih + Cukai + Faedah + Susut Nilai + Pelunasan

Pendapatan bersih = Pendapatan - Kos menjalankan perniagaan

Keputusan

Pengiraan pendapatan yang dijana oleh syarikat tanpa menolak perbelanjaan seperti faedah, cukai, susut nilai, dan pelunasan.

Pengiraan jumlah pendapatan syarikat setelah mengurangkan semua perbelanjaan.

Kesimpulannya

Apabila kita melihat syarat-syarat ini, keduanya merupakan petunjuk yang dapat disesuaikan oleh syarikat. Tetapi, para pelabur melihat kedua-dua petunjuk ini untuk membuat keputusan perdagangan sehingga mereka dapat memperoleh idea mengenai gambaran besar syarikat.

Oleh kerana kedua-duanya dikira dengan menggunakan penyata pendapatan, para pelabur harus menggunakan nisbah lain juga untuk memeriksa semula prestasi syarikat. Satu atau dua indikator dapat memberikan maklumat yang cukup, tetapi untuk mengambil keputusan untuk melabur dalam syarikat berdasarkan itu tidak bijaksana. Itulah sebabnya pelabur harus menggunakan ROIC, ROE, Margin Untung Bersih, Margin Untung Kasar, dll.

Bersamaan dengan itu mereka juga harus melihat penyata kewangan lain seperti kunci kira-kira dan penyata aliran tunai.