Perbelanjaan Jual

Apakah Perbelanjaan Menjual?

Perbelanjaan penjualan adalah kos yang dikeluarkan oleh jabatan penjualan organisasi untuk menjual produk atau menyediakan perkhidmatan syarikat; ini terutama berkaitan dengan pengedaran, pemasaran & penjualan. Kos ini tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran atau pembuatan produk atau penyampaian perkhidmatan apa pun. Oleh itu, ia dikategorikan sebagai kos tidak langsung.

Perbelanjaan ini secara amnya disenaraikan sebelum perbelanjaan am & pentadbiran di bahagian perbelanjaan operasi kerana pemiutang & pelabur lebih berminat dengan kos tersebut, yang secara langsung menyumbang kepada peningkatan penjualan. Oleh itu mereka diberi keutamaan berbanding perbelanjaan am & pentadbiran.

Senarai Contoh Perbelanjaan Jual

  • Perbelanjaan Logistik
  • Perbelanjaan Insurans
  • Perbelanjaan Penghantaran
  • Perbelanjaan Iklan
  • Upah & Gaji Pekerja Jualan
  • Komisen Jual

Ada industri tertentu yang iklannya menjadi tulang belakang kelangsungan hidup mereka, seperti dalam keberlanjutan industri itu bergantung pada strategi penjualan & pemasaran mereka, dalam hal ini, syarikat diharuskan mengeluarkan belanja yang besar untuk perbelanjaan penjualan. Contohnya, Pepsi & coca-cola mempunyai persaingan yang sangat sukar; Oleh itu, jika salah satu daripadanya muncul dengan iklan kreatif, syarikat lain juga didorong untuk menanggung perbelanjaan tersebut secara paksa untuk mempertahankan pangsa pasar mereka.

Bagaimana Mengira?

Untuk mengira perbelanjaan penjualan, kita hanya perlu menambahkan semua perbelanjaan yang berkaitan dengan penjualan yang tidak berkaitan langsung dengan proses pengeluaran; ia boleh tetap atau berubah-ubah. Hutang gaji kepada kakitangan jualan datang dalam perbelanjaan tetap; namun, komisen yang dibayar diperoleh berdasarkan penjualan, sehingga dapat dianggap sebagai perbelanjaan berubah.

Jurnal Penyertaan Perbelanjaan Jual

# 1 - Untuk Perakaunan Akruan

Sekiranya kita menerima bil dan membayarnya dengan segera dalam hal ini, debit akaun perbelanjaan dan kredit tunai atau akaun bank yang sesuai & jika kita telah menerima bil tetapi belum membayarnya sebelum akhir bulan sekiranya kita harus mendebitkan yang sesuai akaun perbelanjaan dan akaun kredit yang perlu dibayar dan apabila invois dibayar masuk akan akaun hutang debit & tunai atau kredit bank.

Kadang-kadang mungkin berlaku bahawa kita tidak menerima bil untuk perbelanjaan, tetapi kita dapat menganggarkan perbelanjaan tersebut berdasarkan trend bulan sebelumnya. Dalam kes seperti itu, kita harus mengumpulkan perbelanjaan berdasarkan jumlah yang dianggarkan. Masuk untuk akruan perbelanjaan tersebut, debit perbelanjaan yang sesuai dan kreditkan akaun perbelanjaan akruan. Apabila kami menerima bil, kami dapat menghantar entri pembalikan & mengelaskan semula perbelanjaan akrual ke akaun yang perlu dibayar dan setelah bil dibayar akaun debit yang dibayar & kredit tunai / akaun bank.

# 2 - Untuk Perakaunan Tunai

Di sini kita harus membuat catatan jurnal hanya jika kita membuat pembayaran untuk bil & kemasukan adalah perbelanjaan debit & tunai kredit atau akaun bank yang sesuai. Namun, jika kita menerima bil dan kita tidak membayarnya sebelum akhir bulan, maka tidak ada entri yang akan diposkan; oleh itu dengan mengikuti perakaunan tunai, kami melanggar prinsip yang sepadan.

Dalam perakaunan tunai, kita tidak perlu mengumpulkan perbelanjaan yang dianggarkan kerana kita hanya mendebitkan perbelanjaan yang pembayarannya dibuat.

Penganggaran Belanja Jual

Maklumat yang berkaitan dengan perbelanjaan penjualan tidak dapat diperoleh secara langsung. Oleh itu, pengurus menggunakan tahap am aktiviti korporat untuk menentukan anggaran yang sesuai. Biasanya, kos penjualan diperoleh dengan menggunakan penganggaran tambahan. Ini bermaksud jumlah anggaran berdasarkan kos sebenar yang paling baru. Anggaran ini dapat dibahagikan kepada beberapa segmen berdasarkan kawasan geografi yang berbeza.

Bagaimana Menganalisis Perbelanjaan ini?

Pengurusan secara amnya mengira nisbah SAE, iaitu, nisbah perbelanjaan untuk pentadbiran. Nisbah SAE yang lebih tinggi lebih baik untuk perniagaan & nisbah rendah dapat menunjukkan ketidakcekapan dalam perniagaan.

Formula untuk mengira nisbah SAE:

Nisbah Beban Jual ke SG&A = Jualan / (Jualan + Umum + Perbelanjaan Pentadbiran)

atau

Nisbah Beban Jual ke G&A = Jualan / (Umum + Perbelanjaan Pentadbiran)

Perspektif Ekonomi

  • Analisis Kos-Manfaat - Perbelanjaan yang menyumbang kepada peningkatan penjualan dianggap sebagai perbelanjaan bermanfaat, jadi analisis yang tepat mengenai perbelanjaan penjualan tersebut akan membantu pihak pengurusan untuk memutuskan di mana harus membelanjakan lebih banyak. Manfaat tersebut kadang kala ketara atau tidak ketara, langsung atau tidak langsung.
  • Analisis Break-Even - Ia juga dikenali sebagai "analisis kos-keuntungan-keuntungan" membantu mengetahui keadaan operasi syarikat yang bermaksud jumlah penjualan di mana organisasi memperoleh kembali semua kos berubah dan tetap. Semasa mengira titik pulang modal, pihak pengurusan harus mempertimbangkan perbelanjaan penjualan tetap dan berubah-ubah. Ketika syarikat mengalami kerugian, titik ini akan membantu pihak pengurusan untuk memutuskan apakah pengeluaran harus dihentikan atau dapat diteruskan.

Kesimpulannya

Perbelanjaan menjual adalah salah satu perbelanjaan penting dalam penyata pendapatan. Ini adalah salah satu perbelanjaan penting, terutama dalam industri FMCG, di mana persaingan sangat tinggi. Walau bagaimanapun, pengurusan perbelanjaan penjualan yang betul dapat membantu organisasi untuk meningkatkan keuntungannya. Sekiranya mereka menunjukkan trend yang meningkat, tetapi penjualan tidak berkembang, maka ini akan menunjukkan bahawa syarikat tersebut tidak beroperasi dengan cekap. Atau mereka mungkin berjuang untuk menjual produk atau perkhidmatan mereka. Oleh itu, mereka perlu melaburkan wang untuk membezakan produk mereka untuk meningkatkan penjualan atau perlu meningkatkan kualiti perkhidmatan.

Namun, apabila kenaikan perbelanjaan penjualan, peningkatan penjualan adalah pertanda baik, dan itu menunjukkan organisasi berjalan dengan baik dalam senario pasaran semasa.