Kepentingan Penyata Kewangan

Kepentingan Penyata Kewangan

Penyata Kewangan sangat penting kerana menggambarkan dengan tepat prestasi perniagaan dan kedudukan kewangan syarikat. Selain itu, ia membantu semua pihak berkepentingan termasuk pengurusan, pelabur, penganalisis kewangan dan lain-lain untuk menilai dan mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan membandingkan prestasi masa lalu dan semasa dan oleh itu meramalkan prestasi dan pertumbuhan syarikat di masa hadapan.

Dalam artikel ini, kami memberikan senarai 10 kepentingan penyata kewangan teratas -

# 1 Kepentingan Imbangan Duga

Neraca menunjukkan kedudukan kewangan syarikat dan memberikan pelaburan terperinci mengenai pelaburan aset syarikat. Neraca juga mengandungi tahap hutang dan ekuiti syarikat. Gabungan modal ini membantu pelabur dan pemiutang memahami kedudukan dan prestasi syarikat

Terdapat perbezaan di mana pelbagai item dilaporkan dalam IFRS dan US GAAP. Contohnya, aset jangka panjang, inventori, aset tidak ketara, pajakan, penurunan nilai aset jangka panjang dan juga cukai

# 2 Kepentingan Penyata Pendapatan

Kunci kira-kira adalah gambaran mengenai aset, liabiliti, ekuiti, dan hutang syarikat. Itu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya berlaku dalam tempoh yang menyebabkan syarikat itu sampai ke kedudukan di mana sekarang. Oleh itu, angka keuntungan pada penyata pendapatan adalah penting bagi para pelabur.

Format penyata pendapatan mengandungi penjualan, perbelanjaan, kerugian, dan keuntungan. Menggunakan penyata ini dapat membantu pelabur menilai prestasi syarikat yang lalu dan menentukan aliran tunai masa depan

IFRS dan US GAAP juga mempunyai perbezaan dalam klasifikasi perbelanjaan tertentu seperti caj penyusunan semula, kos penghantaran, dan biaya pengendalian. Beban penyusutan yang diperlukan dan menghentikan operasi juga diperlakukan dengan sangat berbeza.

# 3 Kepentingan Penyata Aliran Tunai

Penyata aliran tunai menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar aliran tunai masuk dan keluar perniagaan dalam tempoh kewangan. Ini memberi idea kepada pelabur sekiranya syarikat mempunyai dana yang cukup untuk membayar perbelanjaan dan pembeliannya.

Penyata aliran tunai mempunyai ketiga tajuk utama, iaitu Operasi, Melabur, dan Pembiayaan. Ini memberikan gambaran keseluruhan perniagaan dari seluruh perniagaan

Di bawah AS GAAP faedah yang diterima dan dibayar akan menjadi sebahagian daripada aktiviti operasi sementara di bawah IFRS faedah yang diterima akan menjadi sebahagian daripada aktiviti operasi atau pelaburan. Faedah yang dibayar akan menjadi sebahagian daripada aktiviti operasi atau pembiayaan. Begitu juga, di bawah US GAAP dividen yang diterima akan menjadi sebahagian daripada aktiviti operasi sementara dividen yang dibayarkan akan menjadi sebahagian daripada aktiviti pembiayaan dan di bawah IFRS, dividen yang diterima akan menjadi sebahagian daripada aktiviti operasi sementara dividen yang dibayar akan menjadi sebahagian daripada pembiayaan

# 4 Kepentingan Penyata Ekuiti

Ini sangat penting bagi pemegang saham ekuiti kerana ia menunjukkan perubahan komponen seperti pendapatan tertahan dalam tempoh tersebut. Perbezaan antara ekuiti dan hutang menunjukkan nilai bersih syarikat.

Sebuah syarikat dengan peningkatan pendapatan tertahan yang berterusan adalah berterusan berbanding dengan peningkatan asas pemegang saham

# 5 Kepada Pengurusan

Kerumitan dan ukuran perniagaan menjadikan pengurusan perlu mempunyai maklumat terkini, tepat dan terperinci mengenai perniagaan dan kedudukan kewangan. Kedudukan kewangan membantu pihak pengurusan dalam memahami prestasi syarikat berbanding dengan perniagaan dan sektor lain.

Dengan memberikan maklumat yang tepat kepada pihak pengurusan, mereka dapat membentuk polisi yang tepat untuk syarikat dan mengambil keputusan yang tepat

Prestasi pengurusan dinilai berdasarkan pernyataan ini, prestasi penyataan ini akan membantu pihak pengurusan membenarkan pekerjaan mereka kepada semua pihak yang terlibat dalam perniagaan

# 6 Kepada Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pemilik perniagaan tetapi tidak mengambil bahagian dalam membuat keputusan dan aktiviti sehari-hari. Walau bagaimanapun, hasil ini dikongsi dengan pemegang saham pada AGM yang diadakan setiap tahun.

Penyataan ini membolehkan para pemegang saham memahami bagaimana prestasi syarikat. Ini juga memungkinkan mereka menilai prestasi masa kini dan masa depan

Penyata kewangan adalah sumber maklumat terpenting bagi pelanggan semasa dan bakal pelanggan. Mereka juga memerlukannya untuk memahami nisbah pembayaran dividen dan meramalkan dividen masa depan

# 7 Kepada Pemiutang dan Pemberi Pinjaman

Faktor seperti kecairan, hutang, keuntungan semuanya dinilai berdasarkan metrik penting dalam penyata kewangan. Pemiutang dan Pemberi Pinjaman paling mementingkan kedudukan hutang syarikat. Sekiranya tahap hutang lebih tinggi daripada syarikat lain dalam industri yang sama, ini bermakna syarikat tersebut mempunyai leveraj berlebihan

Menganalisis pernyataan ini akan membantu mereka memutuskan sama ada mereka mahu meneruskan dan menentukan tindakan yang akan datang.

# 8 Kepada Pekerja

Terdapat syarikat yang memberikan penyata kewangan yang berbeza untuk pekerjanya. Pekerja memerlukan maklumat perniagaan untuk dua sebab terutamanya gaji mereka dan penilaian gaji masa depan. Mereka akan berminat untuk mengetahui keadaan semasa dan juga pendapatan masa depan

# 9 Kepada Kerajaan

Ini adalah satu lagi kepentingan penyata kewangan bahawa kerajaan menggunakan penyata kewangan untuk tujuan percukaian. Kerajaan menggunakan prestasi perniagaan syarikat-syarikat ini dalam pelbagai sektor untuk menilai prestasi ekonomi

# 10 Kepada Syarikat

Pengurusan Hutang

Hutang boleh melumpuhkan kemajuan syarikat mana pun tidak kira di sektor mana syarikat itu berada. Nisbah seperti hutang ke ekuiti, nisbah liputan faedah, caj perkhidmatan hutang, dll membantu pihak pengurusan mengambil keputusan penting berkaitan dengan hutang

Analisis Trend

Analisis trend bagi metrik masa depan dan kenal pasti arah aliran masa lalu dan masa kini. Ini akan membantu perniagaan memahami kelemahan semasa dan kesihatan keseluruhan syarikat

Penjejakan

Dengan mendapatkan maklumat yang tepat dan teratur, keputusan dapat dibuat dengan cepat dan cepat. Ini membantu mengelakkan sekatan jalan raya dan mengekalkan kecairan kewangan pada masa yang sama

Pengurusan Liabiliti

Sekiranya syarikat ingin meminjam wang, maka ia boleh melihat liabiliti semasa dengan menggunakan penyata kewangan. Pinjaman perniagaan, kad kredit adalah jenis liabiliti yang mesti dipertimbangkan oleh syarikat sebelum memohon pinjaman selanjutnya

Pematuhan

Semua syarikat awam wajib menerbitkan penyata kewangan setiap suku tahun atau tahunan. Oleh itu untuk mematuhi norma-norma pemerintah adalah perlu untuk menerbitkan pernyataan ini

Terdapat juga perbezaan dalam susunan kunci kira-kira dan penyata pendapatan. Tidak ada syarat khusus untuk kunci kira-kira dan penyata pendapatan; namun, syarikat awam mesti mengikuti garis panduan tertentu sesuai peraturan oleh SEC. Dalam kes IFRS, tidak ada susun atur yang ditentukan tetapi mempunyai batasan bilangan item baris.