Formula Pulangan yang Dijangkakan

Apa yang dimaksudkan dengan Formula Pengembalian?

Formula Pulangan yang Diharapkan sering dikira dengan menerapkan bobot semua Pelaburan dalam portfolio dengan pulangan masing-masing dan kemudian membuat jumlah hasil keseluruhan.

Rumus jangkaan pengembalian untuk Pelaburan  dengan pelbagai kemungkinan pulangan dapat dikira sebagai rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan pulangan yang ditunjukkan seperti di bawah,

Pulangan yang dijangkakan = (p 1 * r 1 ) + (p 2 * r 2 ) + ………… + (p n * r n )
 • p i = Kebarangkalian setiap pulangan
 • r i = Kadar pulangan dengan kebarangkalian yang berbeza.

Juga, jangkaan pulangan portfolio adalah penyambungan sederhana dari pelaburan tunggal ke portfolio yang dapat dikira sebagai purata pulangan wajaran setiap pelaburan dalam portfolio dan ditunjukkan seperti di bawah,

Pulangan yang dijangkakan = (w 1 * r 1 ) + (w 2 * r 2 ) + ………… + (w n * r n )
 • w i = Berat setiap pelaburan dalam portfolio
 • r i = Kadar pulangan setiap pelaburan dalam portfolio

Bagaimana Mengira Jangkaan Pulangan Pelaburan?

Rumus untuk jangkaan pulangan pelaburan dengan kemungkinan pulangan yang berbeza dapat dikira dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

 • Langkah 1: Pertama, nilai pelaburan pada awal tempoh harus ditentukan.
 • Langkah 2: Seterusnya, nilai pelaburan pada akhir tempoh harus dinilai. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kemungkinan nilai aset dan dengan demikian harga atau nilai aset harus dinilai bersamaan dengan kebarangkalian yang sama.
 • Langkah 3: Sekarang, pengembalian pada setiap kebarangkalian harus dikira berdasarkan nilai aset pada awal dan akhir tempoh.
 • Langkah 4 : Akhirnya, jangkaan pulangan pelaburan dengan kemungkinan pulangan yang berbeza dikira sebagai jumlah produk bagi setiap kemungkinan pulangan dan kebarangkalian yang sepadan seperti yang diberikan di bawah -

Pulangan yang dijangkakan = (p 1 * r 1 ) + (p 2 * r 2 ) + ………… + (p n * r n )

Bagaimana Mengira jangkaan Pulangan Portofolio?

Sebaliknya, formula pulangan yang diharapkan untuk portfolio dapat dikira dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

 • Langkah 1: Pertama, pulangan dari setiap pelaburan portfolio ditentukan yang dilambangkan oleh r.
 • Langkah 2: Seterusnya, berat setiap pelaburan dalam portfolio ditentukan yang dilambangkan dengan w.
 • Langkah 3: Akhirnya, pengiraan persamaan pulangan jangkaan portfolio dikira dengan jumlah produk dari berat setiap pelaburan dalam portfolio dan pulangan yang sesuai dari setiap pelaburan seperti yang diberikan di bawah,

Pulangan yang dijangkakan = (w 1 * r 1 ) + (w 2 * r 2 ) + ………… + (w n * r n )

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel yang Diharapkan Pulangan ini di sini - Templat Excel Formula Pulangan yang Diharapkan

Contoh # 1

Mari kita ambil contoh pelabur yang mempertimbangkan dua sekuriti dengan risiko yang sama untuk memasukkan salah satu daripadanya dalam portfolio. Kemungkinan pulangan kedua-dua sekuriti (sekuriti A dan B) adalah seperti berikut:

Dalam templat yang diberikan di bawah ini adalah data untuk pengiraan Hasil yang Diharapkan.

Untuk pengiraan jangkaan pulangan terlebih dahulu, kita perlu mengira kebarangkalian dan pulangan untuk setiap senario.

 • Jadi, pengiraan untuk Security A akan-

Jadi, pengiraan untuk Skenario Terburuk (p1) Keselamatan A akan-

Jadi, pengiraan untuk Scenario Moderate (p2) Security A akan-

Jadi, pengiraan untuk Skenario Terbaik (p3) Keselamatan A akan-

Oleh itu, pengiraan jangkaan Pulangan Keselamatan A adalah:

Jangkaan pulangan Keselamatan (A) = 0.25 * (-5%) + 0.50 * 10% + 0.25 * 20%

Oleh itu, Jangkaan Pulangan Untuk Keselamatan A adalah:

iaitu Jangkaan Pulangan untuk Keselamatan A adalah 8.75%.

 • Jadi, Jangkaan Pulangan Untuk Keselamatan B adalah:

iaitu Jangkaan Pulangan untuk Keselamatan B adalah 8.90%.

Demikian pula, kita dapat melakukan perhitungan Security B untuk Expect Return seperti yang disebutkan di atas:

Memandangkan kedua-dua sekuriti sama berisiko, Keselamatan B harus disukai kerana jangkaan pulangan yang lebih tinggi.

Contoh # 2

Mari kita ambil contoh portfolio yang terdiri daripada tiga sekuriti: Keselamatan A, Keselamatan B, dan Keselamatan C. Nilai aset ketiga sekuriti tersebut masing-masing adalah $ 3 juta, $ 4 juta dan $ 3 juta. Kadar pulangan ketiga-tiga sekuriti adalah 8.5%, 5.0%, dan 6.5%.

Diberi, Jumlah portfolio = $ 3 juta + $ 4 juta + $ 3 juta = $ 10 juta

 • r A = 8.5%
 • r B = 5.0%
 • r C = 6.5%

Dalam jadual yang diberikan di bawah ini adalah data untuk pengiraan Hasil yang Diharapkan.

Untuk pengiraan jangkaan pulangan portfolio terlebih dahulu, kita perlu mengira berat setiap aset.

Jadi, Berat setiap pelaburan akan-

Oleh itu, pengiraan berat setiap aset adalah   w A = $ 3 juta / $ 10 juta = 0.3

 • w B = $ 4 juta / $ 10 juta = 0.4
 • w C = $ 3 juta / $ 10 juta = 0.3

Jadi, pengiraan jangkaan pulangan untuk portfolio adalah:

Pulangan yang dijangkakan = 0.3 * 8.5% + 0.4 * 5.0% + 0.3 * 6.5%

Jadi, jangkaan Pulangan Portofolio = 6.5%.

Kira Pulangan yang Dijangka

Anda boleh menggunakan kalkulator Jangkaan Pulangan berikut -

hlm 1
r 1
hlm 2
r 2
hlm 3
r 3
Formula Pulangan yang Dijangkakan =
 

Formula Pulangan yang Dijangkakan =p 1 r 1 + p 2 r 2 + p 3 r 3
0 * 0 + 0 * 0 + 0 * 0 = 0

Perkaitan dan Penggunaan

 • Penting untuk memahami konsep jangkaan pulangan portfolio kerana ia digunakan oleh pelabur untuk menjangka keuntungan atau kerugian pelaburan. Berdasarkan formula jangkaan pulangan, pelabur dapat memutuskan sama ada melabur dalam aset berdasarkan kemungkinan pulangan yang diberikan.
 • Selanjutnya, pelabur juga dapat memutuskan berat aset dalam portfolio dan melakukan perubahan yang diperlukan.
 • Juga, pelabur dapat menggunakan formula pengembalian yang diharapkan untuk peringkat aset dan akhirnya membuat pelaburan sesuai peringkat dan memasukkannya ke dalam portfolio. Pendek kata, semakin tinggi jangkaan pulangan, semakin baik asetnya.