Formula Nisbah Maklumat

Apakah Formula Nisbah Maklumat?

"Nisbah maklumat" (IR) merujuk pada ukuran strategi keberhasilan pengurus pelaburan aktif yang diperoleh dengan membandingkan lebihan pulangan yang dihasilkan oleh portfolio pelaburan dengan turun naik pulangan berlebihan tersebut.

Rumus untuk nisbah maklumat diturunkan dengan membahagikan lebihan kadar pengembalian portfolio di atas dan di atas kadar pulangan penanda aras dengan sisihan piawai dari kelebihan pulangan berkenaan dengan kadar pulangan penanda aras yang sama.

Secara matematik, formula nisbah maklumat ditunjukkan seperti di bawah,

Formula nisbah maklumat = (R p - R b ) / Kesalahan penjejakan

di mana,

  • R p = Kadar pulangan portfolio pelaburan
  • R b = Kadar pulangan penanda aras
  • Kesalahan penjejakan = Sisihan piawai dari lebihan pulangan berkenaan dengan kadar pulangan penanda aras

Sekiranya nisbah ini dikira berdasarkan pulangan harian, ia dapat tahunan dengan mengalikan nisbah dengan punca kuasa dua 252 iaitu jumlah hari perdagangan dalam setahun.

Nisbah Maklumat Tahunan = (R p - R b ) / Kesalahan penjejakan * 252

Penjelasan Formula Nisbah Maklumat

Rumus untuk pengiraan nisbah maklumat dapat diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Pertama, kumpulkan pulangan harian portfolio pelaburan tertentu dalam jangka masa yang signifikan, yang mungkin bulanan, setiap tahun dan lain-lain. Pulangan dikira berdasarkan nilai aset bersih portfolio pada awal tempoh dan pada akhir tempoh. Kemudian purata semua pulangan harian ditentukan yang dilambangkan sebagai R p .

Langkah 2: Sekarang, tentukan pulangan harian indeks penanda aras dikumpulkan untuk menghitung kadar pulangan penanda aras yang dilambangkan oleh R b . S&P 500 adalah contoh indeks penanda aras seperti itu.

Langkah 3: Sekarang, kadar pulangan lebihan portfolio pelaburan dikira dengan mengurangkan kadar pulangan penanda aras (langkah 2) dari kadar pulangan portfolio pelaburan (langkah 1) seperti yang ditunjukkan di bawah.

Kadar pulangan yang berlebihan = R p - R b

Langkah 4: Sekarang, tentukan ralat penjejakan yang merupakan sisihan piawai dari pengiraan lebihan pulangan portfolio.

Langkah 5: Akhirnya, pengiraan nisbah maklumat dilakukan dengan membahagikan kadar pulangan lebihan portfolio pelaburan (langkah 3) dengan sisihan piawai dari kelebihan pulangan (langkah 4).

Langkah 6: Selanjutnya, nisbah ini dapat tahunan dengan mengalikan nisbah di atas dengan punca kuasa dua 252 seperti yang ditunjukkan di atas.

Contoh Formula Nisbah Maklumat (dengan Templat Excel)

Mari kita lihat beberapa contoh Formula Nisbah Maklumat yang ringkas hingga lanjutan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Nisbah Nisbah Maklumat ini di sini - Templat Formula Nisbah Nisbah Maklumat

Contoh # 1

Mari kita ambil contoh portfolio pelaburan dengan kadar pulangan 12% sementara kadar pulangan penanda aras adalah 5%. Kesalahan pengesanan pengembalian portfolio adalah 6%.

Mari gunakan maklumat yang diberikan di bawah untuk pengiraan Formula Nisbah Maklumat.

Oleh itu, pengiraan nisbah Maklumat adalah seperti berikut,

  • Formula IR = (12% - 5%) / 6%

IR akan -

  • IR = 116.7%

Ini bermaksud bahawa portfolio pelaburan menghasilkan pulangan disesuaikan risiko sebanyak 116.7% untuk setiap unit risiko tambahan berkenaan dengan indeks penanda aras.

Contoh # 2

Mari kita ambil contoh dua portfolio pelaburan P dan S dengan kadar pulangan 13% dan 19%, sementara dalam tempoh yang sama kadar pulangan penanda aras adalah 6%. Sebaliknya, kesalahan penjejakan untuk portfolio P dan S adalah 5% dan 14%. Tentukan portfolio mana yang merupakan pelaburan yang lebih baik memandangkan risiko yang berkaitan.

Diberikan di bawah adalah data yang digunakan untuk pengiraan Nisbah Maklumat untuk Portofolio P dan S.

Untuk Portfolio P

Pengiraan Nisbah Maklumat untuk Portofolio P adalah seperti berikut,

  • IR P = (13% - 6%) / 5%

IR untuk Portofolio P akan -

  • IR = 140.0%

Untuk Portfolio S

Pengiraan Nisbah Maklumat untuk Portofolio S adalah seperti berikut,

  • IR = (19% - 6%) / 14%

IR untuk Portofolio S akan -

  • IR  = 92.9%

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahawa walaupun portfolio S mempunyai pengembalian yang lebih tinggi berbanding dengan portfolio P, portfolio P adalah portfolio pelaburan yang lebih baik kerana menawarkan pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi ditunjukkan dengan nisbah 140.0% berbanding dengan 92.9% daripada portfolio S.

Kalkulator Formula Nisbah Maklumat

Anda boleh menggunakan Kalkulator berikut.

R p
R b
Ralat Mengesan
Formula Nisbah Maklumat =
 

Formula Nisbah Maklumat =
R p - R b
=
Ralat Mengesan
0 - 0
=0
0

Perkaitan dan Kegunaan

Dari perspektif pelabur, penting untuk memahami konsep nisbah maklumat kerana ia digunakan sebagai metrik prestasi oleh pengurus dana. Selanjutnya, nisbah ini juga digunakan untuk membandingkan kemampuan dan kemahiran pengurus dana yang berurusan dengan strategi pelaburan. Nisbah tersebut memberi penekanan kepada kemampuan pengurus dana untuk menghasilkan pulangan lebihan yang berkelanjutan atau pulangan tinggi yang luar biasa dalam jangka masa tertentu. Oleh itu, nilai nisbah yang lebih tinggi ini menunjukkan prestasi portfolio pelaburan yang disesuaikan dengan risiko yang lebih baik.

Sebilangan besar pelabur menggunakan nisbah ini semasa membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan dalam dana yang diperdagangkan atau dana bersama berdasarkan selera risiko mereka. Walaupun dapat dikatakan bahawa prestasi masa lalu mungkin bukan petunjuk yang tepat untuk keuntungan masa depan, nisbah maklumat masih dapat digunakan dalam penentuan prestasi portfolio berbanding dana indeks penanda aras.