Dikeluarkan vs Saham Luar Biasa

Perbezaan utama antara saham terbitan berbanding saham beredar adalah saham terbitan adalah jumlah saham yang diterbitkan oleh syarikat untuk mengumpulkan dana. Manakala, saham beredar adalah saham yang tersedia dengan pemegang saham pada waktu tertentu setelah tidak termasuk saham yang dibeli kembali.

Perbezaan Antara Saham Terbitan berbanding Saham Luar Biasa

  • Saham terbitan adalah saham yang diterbitkan oleh syarikat. Pemegang saham dan pelaburnya memegang saham ini. Syarikat ini mengeluarkannya kepada orang-orang di Syarikat atau orang awam dan beberapa institusi pelaburan besar.
  • Saham tertunggak adalah saham Terbitan ditolak saham dalam perbendaharaan. Apabila syarikat membeli balik sahamnya dan tidak mengundurkannya, syarikat tersebut dikatakan akan disimpan di perbendaharaan. Oleh itu, setelah mengurangkan saham tersebut dalam perbendaharaan, selebihnya dikatakan saham beredar. Kami menggunakan jumlah saham beredar untuk mengira pelbagai nisbah kewangan, seperti Pendapatan sesaham (EPS).

Saham tertunggak kurang atau sama dengan saham Terbitan. Ini tidak boleh lebih dari sekadar saham terbitan tetapi boleh setara dengannya jika tidak ada stok perbendaharaan.

Saham tertunggak = Saham terbitan - Stok perbendaharaan

Contoh Saham Terbitan dan Tunggakan

Mari kita pertimbangkan contoh untuk memahaminya dengan lebih baik. Syarikat XYZ Inc. mempunyai 50,000 saham terbitan. Ia membeli balik 2,000 saham dan tidak menyimpannya, iaitu saham tersebut akan disimpan sebagai saham perbendaharaan oleh Syarikat. Berapakah bilangan saham tertunggak?

Seperti yang kita ketahui, saham beredar diterbitkan saham ditolak saham perbendaharaan iaitu

  • Saham tertunggak = Saham terbitan - Stok perbendaharaan
  • Oleh itu, saham tertunggak = 50000 - 2000 = 48,000

Infografik Saham Terbitan vs.

Di sini kami memberi anda 6 perbezaan teratas antara Saham Terbitan berbanding Saham Luar Biasa

Dikeluarkan berbanding Saham Luar Biasa - Perbezaan Utama

Perbezaan kritikal antara Saham Terbitan vs Luar Biasa adalah seperti berikut -

  • Saham yang diterbitkan adalah jumlah saham yang diterbitkan oleh Syarikat. Manakala saham tertunggak adalah saham dengan pemegang saham, iaitu saham tersebut tidak termasuk saham yang dibeli semula oleh Syarikat. Oleh itu, mengurangkan saham perbendaharaan dari saham yang diterbitkan akan memberikan saham tertunggak.
  • Saham terbitan termasuk saham yang dipegang dalam perbendaharaan. Syarikat boleh menggunakannya untuk penjualan atau pembelian perniagaan lain di masa hadapan. Sebaliknya, saham tertunggak tidak termasuk stok perbendaharaan.
  • Penyata kewangan tidak melaporkan saham terbitan. Sebagai perbandingan, penyata kewangan tidak melaporkan saham tertunggak.
  • Saham tertunggak membantu dalam menentukan kuasa suara dalam Syarikat bagi setiap pemegang saham dan juga jumlah saham yang mengundi.
  • Saham Terunggul berguna untuk mengetahui prestasi kewangan Syarikat sesaham. Contohnya, untuk mengira pendapatan per saham EPS, pendapatan dibahagikan dengan saham tertunggak dan bukan saham terbitan.
  • Saham tertunggak kurang atau sama dengan saham terbitan. Sahamnya lebih rendah daripada saham yang diterbitkan kecuali Syarikat yang tidak mempunyai stok perbendaharaan. Dalam kes terakhir, saham beredar akan sama dengan saham yang diterbitkan.

Saham Terbitan vs Saham Terunggul Perbezaan Kepala ke Kepala

Sekarang mari kita perhatikan perbezaan antara kepala antara Saham Terbitan berbanding Saham Luar Biasa.

AsasSaham TerbitanSaham Terunggul
DefinisiPelabur dan pemegang saham Syarikat memegang saham ini. Mereka juga memasukkan saham yang dipegang oleh Syarikat dalam perbendaharaan setelah ia membeli balik sahamnya.Ia adalah saham yang diturunkan tanpa saham yang disimpan di perbendaharaan. Ini adalah jumlah saham sebenar yang dimiliki oleh pelabur.
Perbezaan utamaSaham yang Dikeluarkan merangkumi stok perbendaharaan.Itu tidak termasuk stok perbendaharaan.
MelaporPenyata Kewangan tidak melaporkan saham ini.Penyata kewangan melaporkan saham ini.
Prestasi kewanganItu tidak memberikan gambaran lengkap mengenai prestasi kewangan Syarikat sambil mengukur nisbah utama berdasarkan per saham.Ini digunakan terutamanya untuk mengukur prestasi Syarikat dan mencari nisbah utama setiap saham.
Kuasa mengundiIni termasuk stok perbendaharaan, yang tidak mempunyai kuasa mengundi.Penggunaan lain adalah untuk menentukan jumlah saham yang tersedia untuk mengundi dan peratusan hak pegangan saham dan hak suara setiap pemegang saham.
KuantitiJumlahnya melebihi atau sama dengan saham tertunggak.Saham tertunggak kurang atau sama dengan saham terbitan. Mereka boleh sama dengan saham yang diterbitkan hanya jika stok perbendaharaan adalah sifar.

Kesimpulannya

Saham terbitan berbanding saham beredar adalah terma kewangan yang berkaitan dengan struktur modal Syarikat. Kami telah melihat perbezaan antara kedua istilah tersebut. Walaupun saham yang diterbitkan merangkumi saham perbendaharaan dengan Syarikat, saham tertunggak lebih penting bagi penganalisis kewangan. Saham tertunggak memberikan jumlah hak suara dalam Syarikat dan bantuan dalam mencari nisbah kewangan utama Syarikat.

Semua Syarikat tersenarai awam mesti mematuhi syarat penyenaraian. Oleh itu, mereka akan mendedahkan jumlah saham terbitan dan saham tertunggak di laman web mereka dan ke bursa saham.