Peratusan Kaedah Penyelesaian

Apakah Peratusan Kaedah Penyelesaian?

Kaedah peratusan penyelesaian adalah kaedah perakaunan untuk mengiktiraf bukan sahaja pendapatan tetapi juga perbelanjaan untuk projek jangka panjang yang merangkumi lebih dari satu tahun perakaunan. Dalam kaedah ini, pendapatan diiktiraf setiap tahun sebagai peratusan kerja yang diselesaikan pada tahun tersebut.

Pendapatan untuk tahun tertentu dikira seperti berikut:

Pendapatan yang akan diiktiraf = (Peratusan Pekerjaan Diselesaikan dalam tempoh tertentu) * (Nilai Kontrak)

Di sini, cabaran terbesar adalah mengira peratusan kerja yang disiapkan.

Bagaimana Mengira Peratusan Kerja Yang Diselesaikan?

Untuk menganggarkan kemajuan kerja atau peratusan penyelesaian, syarikat boleh menggunakan salah satu daripada tiga kaedah:

# 1 - Kaedah Kos

Sekiranya terdapat projek yang besar, jumlah kos yang akan dikeluarkan untuk projek tersebut dianggarkan pada permulaan projek itu sendiri sehingga syarikat dapat dengan sewajarnya memungut biaya untuk yang sama. Kos ini dapat diambil sebagai dasar untuk menghitung peratusan kaedah penyelesaian kerana diandaikan bahawa pendapatan akan berjalan seiring dengan biaya yang dikeluarkan.

Untuk menentukan peratusan kerja yang disiapkan, anda boleh menggunakan formula berikut:

Peratusan kerja yang diselesaikan = (Jumlah Perbelanjaan yang dikeluarkan untuk projek sehingga akhir tempoh perakaunan) รท (Jumlah Anggaran Kos Kontrak)

Formula di atas memberikan peratusan kumulatif kerja yang diselesaikan sehingga akhir tempoh perakaunan. Dari ini, anda perlu mengurangkan peratusan kerja yang diselesaikan hingga tempoh perakaunan terakhir untuk mencapai peratusan kerja yang diselesaikan pada tahun perakaunan semasa.

Contoh 1: 

Sebuah syarikat bernama Roads & Bridges telah memenangi kontrak untuk pembinaan jambatan bawah tanah berhampiran stesen keretapi yang sesak. Dianggarkan bahawa jumlah kos untuk projek ini adalah $ 10,00,000. Polisi syarikat adalah menambahkan margin 20% pada anggaran kosnya. Oleh itu, sebut harga akhir untuk projek ini, yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, adalah $ 12,00,000. Dianggarkan syarikat akan dapat menyelesaikan projek ini dalam 3 tahun.

Syarikat ini telah menanggung kos berikut sepanjang hayat projek ini:

  • Tahun 1: $ 1,00,000
  • Tahun 2: $ 3,50,000
  • Tahun 3: $ 4,75,000
  • Tahun 4: $ 1,00,000

Berdasarkan kaedah kos peratusan penyelesaian, pendapatan dapat diakui sebagai berikut:

TahunKosKos terkumpul% Penyelesaian secara terkumpulTahun ke tahun %Pendapatan terkumpul untuk diiktirafHasil tahun ke tahun
1$ 1,00,000$ 1,00,00010.00%10.00%$ 1,20,000$ 1,20,000
2$ 3,50,000$ 4,50,00045.00%35.00%$ 4,20,000$ 3,20,000
3$ 4,75,000$ 9,25,00092.50%57.50%$ 6,90,000$ 2,70,000
4$ 1,00,000$ 10,25,000102.50%102.50%$ 12,30,000$ 5,40,000
Jumlah$ 10,25,000$ 12,30,000

Sekiranya anda mesti perhatikan, pendapatan yang diakui melebihi jumlah nilai kontrak projek, yang telah diselesaikan. Ini kerana Jalan & Jambatan telah melebihi kos sebanyak $ 25,000 dan pendapatan melebihi $ 25,000 + 20% = $ 30,000

Walau bagaimanapun, pendapatan tidak boleh melebihi nilai kontrak kerana kontraktor tidak akan membayar lebih dari $ 12,00,000.

Oleh itu, kunci yang diambil dari perkara di atas adalah bahawa pada tahun terakhir kontrak, pendapatan harus diakui hanya sejauh jumlah nilai kontrak dan peratusan penyelesaian kumulatif tidak boleh melebihi 100%. Berikut ini akan disemak semula untuk perkara di atas:

TahunKosKos terkumpul% Penyelesaian secara terkumpulTahun ke tahun %Pendapatan terkumpul untuk diiktirafHasil tahun ke tahun
1$ 1,00,000$ 1,00,00010.00%10.00%$ 1,20,000$ 1,20,000
2$ 3,50,000$ 4,50,00045.00%35.00%$ 4,20,000$ 3,20,000
3$ 4,75,000$ 9,25,00092.50%57.50%$ 6,90,000$ 2,70,000
4$ 1,00,000$ 10,25,000100.00%100.00%$ 12,00,000$ 5,10,000
Jumlah$ 10,25,000$ 12,00,000

# 2 - Kaedah Usaha Yang Dikeluarkan

Kaedah ini serupa dengan kaedah kos; namun, daripada menggunakan kos, syarikat dapat menggunakan usaha yang terlibat dalam menyelesaikan projek. Usaha yang disebutkan dalam kaedah ini menyiratkan salah satu dari yang berikut:

  • Jam kerja langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan projek - Ini harus digunakan ketika projek dikuasai oleh tenaga kerja, biaya utama juga adalah tenaga kerja, dan projek tersebut dapat dipecah menjadi beberapa jam kerja.
  • Waktu mesin yang diperlukan untuk menyelesaikan projek - Berbanding perkara di atas, jam mesin harus dijadikan asas untuk kaedah peratusan penyelesaian apabila projek itu bersifat automatik dan memerlukan mesin untuk menyelesaikan projek. Dalam kes ini, kos utama akan dibebankan kepada mesin.
  • Bahan yang dimakan juga boleh menjadi salah satu syarat utama projek ini. Dalam kes ini, kuantiti bahan yang digunakan akan diambil sebagai asasnya.
Contoh 2

Syarikat ABC telah memenangi kontrak penggalian kawasan yang akan memakan masa 2 tahun untuk disiapkan. Penggalian mesti dilakukan secara manual kerana ia adalah laman web arkeologi yang mana kos buruh akan menjadi kos utama untuk menyelesaikan projek.

Syarikat itu menganggarkan bahawa memerlukan 50,000 jam kerja untuk menyelesaikan kerja. Ia juga memutuskan untuk memilih untuk menghitung peratusan penyelesaian dengan menggunakan kaedah usaha yang dikeluarkan.

Jumlah anggaran kos untuk projek = $ 5,00,000

TahunJam LelakiJam lelaki kumulatif% Penyelesaian secara terkumpulTahun ke tahun %Pendapatan terkumpul untuk diiktirafHasil tahun ke tahun
117,00017,00034.00%34.00%$ 1,70,000$ 1,70,000
213,00030,00060.00%26.00%$ 3,00,000$ 1,30,000
318,00048,00096.00%36.00%$ 4,80,000$ 1,80,000
Jumlah48,000$ 4,80,000

Dalam kes di atas, jam-jam sebenar lebih rendah daripada anggaran jam-jam. Mengikut kaedah peratusan penyelesaian, syarikat hanya perlu mengenali $ 4,80,000. Namun, mengikut kontrak, syarikat akan menerima $ 5,00,000. Oleh itu, sepanjang tahun terakhir projek ini, syarikat dapat mengenali hasil yang mengimbangkan, dan% kumulatif penyelesaian harus 100% dan bukannya 96%.

Pengiktirafan hasil yang disemak adalah seperti berikut:

TahunJam LelakiJam lelaki kumulatif% Penyelesaian secara terkumpulTahun ke tahun %Pendapatan terkumpul untuk diiktirafHasil tahun ke tahun
117,00017,00034.00%34.00%$ 1,70,000$ 1,70,000
213,00030,00060.00%26.00%$ 3,00,000$ 1,30,000
318,00048,000100.00%40.00%$ 5,00,000$ 2,00,000
Jumlah48,000$ 5,00,000

# 3 - Kaedah Penghantaran Unit

Sering kali, kontrak jangka panjang dapat dibahagikan kepada beberapa unit yang lebih kecil yang diserahkan kepada pelanggan, dan harga, jadual penghantaran, unit, dan lain-lain dari setiap unit yang terpisah disebutkan dalam kontrak itu sendiri.

Contoh 3 

Berikut ini adalah petikan penyerahan kontrak di mana kontraktor terlibat dalam aktiviti pembinaan perniagaan tertentu:

Sr No.Butir-butirGaris masa penyelesaianJumlah seunitBilangan unitJumlah keseluruhan
A.1Sistem pembersihan udara01-Feb-18$ 1,00,0005$ 5,00,000
A.2Lif01-Mac-18$ 2,22,00010$ 20,22,000
A.3Sistem Saliran15-Apr-18$ 3,00,00015$ 45,00,000
A.4Sistem Perlindungan Kebakaran31-Mei-18$ 1,60,7502$ 3,21,500
A.5Sistem penggera kecemasan31-Jul-18$ 11,00,3672$ 22,00,734
A.6Peralatan lain-lain31-Ogos-18$ 53,00,0001$ 53,00,000
A.8Penjana & Transformer31-Dis-18$ 2,65,7007$ 18,59,900
A.9Sistem telekomunikasi15-Jan-18$ 8,18,5508$ 65,48,400
A.10Sistem air dirawat01-Mei-18$ 5,90,00012$ 70,80,000
Jumlah$ 305,30,534

Dari perkara di atas, berikut adalah penghantaran sebenar pada tahun kewangan Jan 2017 hingga Disember 2017:

Sr No.Butir-butirJumlah seunitUnit dihantarJumlah keseluruhan
A.1Sistem pembersihan udara$ 1,00,0002$ 2,00,000
A.2Lif$ 2,22,0003$ 6,66,000
A.3Sistem Saliran$ 3,00,0003$ 9,00,000
A.4Sistem Perlindungan Kebakaran$ 1,60,7501$ 1,60,750
A.5Sistem penggera kecemasan$ 11,00,367--
A.6Peralatan lain-lain$ 53,00,000--
A.8Penjana & Transformer$ 2,65,7004$ 10,62,800
A.9Sistem telekomunikasi$ 8,18,5502$ 16,37,100
A.10Sistem air dirawat$ 5,90,000-$ 2,00,000
Jumlah$ 46,26,650

Mengikut kaedah penyampaian peratusan unit-of, syarikat dapat mengenali $ 46,26,650 sebagai pendapatan pada tahun kewangan yang diberikan.

Prasyarat untuk Kaedah Peratusan Penyelesaian

Salah satu prinsip asas perakaunan konservatisme ialah Prudence. Prinsip perakaunan ini mensyaratkan bahawa perlu berhati-hati semasa mencatatkan hasil dalam buku akaun.

Mengingat prinsip ini, penggunaan kaedah peratusan penyelesaian harus digunakan untuk membuat tempahan hasil dalam buku akaun hanya apabila perkara berikut dapat dijamin mengenai kontrak:

  1. Koleksi berkaitan dengan kontrak dijamin. Untuk memastikan ini, syarikat meminta jaminan bank, jaminan prestasi dari penghutang. Mereka juga dapat memeriksa kelayakan kredit syarikat sebelum membuat kontrak dengan mereka.
  2. Syarikat dapat menentukan kemajuan pekerjaan yang dilakukan secara kontrak. Ini penting kerana pendapatannya secara langsung berkaitan dengan kemajuan. Sekiranya kemajuan itu sendiri tidak betul, hasil yang dinyatakan dalam penyata kewangan tidak akan betul. Terdapat kemungkinan aktiviti penipuan jika bahagian ini tidak diteliti oleh pihak atasan dengan betul.
  3. Kedua-dua pihak dalam kontrak harus berada dalam keadaan untuk memenuhi kewajiban kontrak. Kontraktor (syarikat yang mengiktiraf pendapatan) harus berada dalam keadaan untuk menyelesaikan projek. Kontraktor (syarikat yang mahukan kerja itu diselesaikan) bukan sahaja dapat membayar tetapi juga dapat memikul tanggungjawab penuh projek setelah kerja itu diselesaikan dan risikonya dipindahkan kepada mereka.

Entri Jurnal untuk Kaedah Penyelesaian Peratusan

Pendapatan yang diakui di bawah ini tidak akan dibebankan kepada pelanggan. Pengiktirafan pendapatan, dalam hal ini, harus disalurkan ke akun lain - "Penghutang kontrak yang tidak ditagih."

Contoh 1 (Bersambung):

Syarikat Jalan dan Jambatan akan memasukkan catatan jurnal berikut dalam buku akaunnya untuk pendapatan yang diiktiraf berdasarkan kaedah peratusan penyelesaian:

Tahun 1

Kepada Penghutang Kontrak yang Tidak Dibayar A / c$ 1,20,000
Dengan Hasil Kontrak Diperolehi A / c$ 1,20,000

Tahun 2

Kepada Penghutang Kontrak yang Tidak Dibayar A / c$ 3,20,000
Dengan Hasil Kontrak Diperolehi A / c$ 3,30,000

Tahun 3

Kepada Penghutang Kontrak yang Tidak Dibayar A / c$ 2,70,000
Dengan Hasil Kontrak Diperolehi A / c$ 2,70,000

Tahun 4

Kepada Penghutang Kontrak yang Tidak Dibayar A / c$ 5,10,000
Dengan Hasil Kontrak Diperolehi A / c$ 5,10,000
Ke Akaun Belum Terima A / c$ 12,00,000
Dengan Penghutang Kontrak Tanpa Bil A / c$ 12,00,000

Pada akhir kontrak, syarikat akan menaikkan invois dan kemudian dapat memindahkan A / c Belum Terima Kontrak Tanpa Bil ke A / c Akaun Belum Terima. Sehingga itu, A / c Belum Terima Kontrak Tanpa Bil akan ditunjukkan sebagai ditunjukkan sebagai aset dalam kunci kira-kira.

Sekiranya pendahuluan diterima untuk kontrak, entri berikut dapat diberikan dalam buku:

Bank A / c$ 2,00,000
Pendahuluan diterima A / c$ 2,00,000

Ia dapat dikurangkan dari A / c Belum Terima Kontrak Tanpa Bil semasa menyiapkan kunci kira-kira.

Kesimpulannya

Kaedah peratusan penyelesaian digunakan oleh entiti perniagaan yang perniagaannya menerima projek jangka panjang di mana mereka menempah hasil dan perbelanjaan yang berkaitan dengan projek tertentu dalam lebih dari satu tahun perakaunan, mengambil peratusan projek yang diselesaikan sebagai kriteria atau asas untuk pengiktirafan hasil dan tempahan perbelanjaan.