GAAP (Prinsip Perakaunan Yang Diterima Secara Umum)

Apakah GAAP dalam Perakaunan?

Prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP) adalah garis panduan minimum dan seragam minimum untuk perakaunan dan pelaporan yang menetapkan klasifikasi dan kriteria pengukuran pelaporan kewangan yang tepat dan memberikan gambaran yang lebih baik apabila laporan kewangan syarikat yang berbeza dibandingkan dengan para pelabur.

Dengan kata mudah, ia ditakrifkan sebagai kumpulan peraturan dan prosedur perakaunan yang biasa digunakan dan diikuti untuk pelaporan Kewangan syarikat. GAAP menerangkan tentang konsep perakaunan dan prinsip yang harus dipatuhi semasa menyediakan penyata kewangan syarikat atau Firma.

 • Piawaian GAAP berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, mereka mengikuti Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), yang mewajibkan laporan kewangan mematuhi syarat.
 • Banyak negara di dunia mengikuti Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa (IFRS). IFRS diikuti di lebih daripada 110 negara. IFRS menetapkan untuk menyediakan dan mendedahkan penyata kewangan syarikat secara global.
 • Piawaian Perakaunan India (Dirujuk sebagai Ind-AS) adalah piawaian perakaunan yang digunakan oleh syarikat India di bawah pengawasan Lembaga Piawaian Perakaunan (ASB).

Mengapa GAAP?

 • Untuk membuat perakaunan dan pelaporan kewangan syarikat secara telus dan adil

  mudah difahami oleh orang biasa.

 • Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum diperlukan untuk peraturan perakaunan dan penyeragaman pelaporan kewangan

  penyata seperti kunci kira-kira, penyata pendapatan dan penyata aliran tunai untuk semua

  syarikat.

 • Penyata kewangan yang disediakan di bawah GAAP bertujuan untuk menunjukkan realiti ekonomi.

Apa yang Berlaku sekiranya GAAP Tidak Ada?

 • Tanpa prinsip ini, terdapat kemungkinan kes penipuan dalam perakaunan dan pelaporan kewangan. Oleh itu mempengaruhi minat Pelabur dan pemiutang di pasaran.
 • Tanpa Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum, syarikat bebas memutuskan sendiri maklumat kewangan apa yang akan dilaporkan dan bagaimana melaporkannya, yang akan sangat sukar bagi para pelabur dan pemiutang yang mempunyai kepentingan atau saham dalam syarikat tersebut.
 • Sebagai contoh, jika kita melihat penipuan Bank Nasional Punjab berlaku kerana laporan kewangan palsu oleh pekerja, juruaudit, dan pelanggan tanpa mengamalkan peraturan dan piawaian perakaunan, kerana yang paling rugi adalah Pelabur yang melabur dalam syarikat tersebut .

Kelebihan Prinsip Perakaunan Yang Diterima Secara Umum

 • Ini mendorong minat Pelabur, Pemegang Saham, dan Pemiutang di pasaran.
 • Dengan mengikuti Prinsip-Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum, prosedur, konsistensi dapat dipertahankan dan keseluruhan prestasi dapat dilakukan

  bertekad.

 • Mengenal pasti bidang yang memerlukan penambahbaikan dan pengubahsuaian yang diperlukan menjadi lebih baik

  prestasi syarikat.

 • Laporan kewangan yang dibuat menggunakan GAAP membantu mengekalkan kepercayaan dan minat pelabur terhadap pelaburan syarikat tersebut;
 • Mematuhi GAAP memberikan jaminan kepada sesiapa sahaja yang ingin melabur dalam syarikat tersebut.
 • Dengan bantuan laporan GAAP, seseorang dapat memahami penyata kewangan dengan mudah dan juga dapat membandingkannya dengan mudah dengan laporan yang lain.
 • Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum, melaporkan mudah untuk mengetahui keuntungan, kerugian, perbelanjaan, pelaburan, pendapatan, dan pendapatan syarikat.
 • Prinsip Perakaunan yang Diterima Secara Umum dapat mengurangkan risiko dan mengelakkan kes penipuan dengan mengawasinya dengan betul.

Prinsip Asas Prinsip Perakaunan Yang Diterima Secara Umum

Berikut adalah 10 asas asas GAAP (Prinsip Perakaunan Yang Diterima Secara Umum).

# 1 - Perniagaan sebagai Prinsip Entiti tunggal

Perniagaan adalah entiti yang terpisah dari segi undang-undang. Semua aktivitinya dirawat secara berasingan daripada pemiliknya. Dari segi perakaunan, perniagaannya bebas, dan pemiliknya berbeza.

# 2 - Prinsip Mata Wang Khusus

Mata wang ditentukan untuk pelaporan penyata kewangan. Di India, kami berurusan dengan Rupee India. Oleh itu ia harus dianggap sebagai INR untuk wang yang khusus. Di Amerika Syarikat, mereka secara ekonomi berurusan dengan dolar AS, dan laporan kewangan mereka akan disebut dalam USD.

# 3 - Prinsip Khusus jangka masa

Penyata kewangan berkaitan dengan jangka masa tertentu iaitu, waktu tamat dan waktu mula. Neraca juga dilaporkan pada tarikh tertentu, seperti bulanan, suku tahunan, setengah tahun, dan setiap tahun.

# 4 - Prinsip Kos

Dalam perakaunan, "Kos" merujuk kepada jumlah yang dibelanjakan untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan. Oleh itu, jumlah yang ditunjukkan dalam penyata kewangan juga disebut sebagai jumlah kos Sejarah.

# 5 - Prinsip pendedahan penuh

Prinsip pendedahan penuh menyatakan bahawa syarikat harus mendedahkan semua penyata kewangan dengan lengkap. Adalah penting bagi pelabur atau pemberi pinjaman untuk mengetahui mengenai dasar akaun penting. Syarikat secara amnya menyenaraikan dasar perakaunannya sebagai nota pertama penyata kewangannya.

# 6 - Prinsip Pengiktirafan

Prinsip pengiktirafan pendapatan ini menyatakan bahawa syarikat harus mendedahkan pendapatan dan perbelanjaan syarikat dalam tempoh di mana ia berlaku.

# 7 - Prinsip Perniagaan Tanpa Kematian

Ia juga disebut sebagai Principe of συνέχεια sebagai perakaunan. Seharusnya tidak ada kesudahan kerana ia terus beroperasi sehingga dan melainkan jika penggulungan syarikat.

# 8 - Prinsip Pemadanan

Prinsip Pencocokan ini menghendaki syarikat menggunakan asas perakaunan akruan. Prinsip pemadanan mensyaratkan bahawa perbelanjaan harus dipadankan dengan pendapatan.

# 9 - Prinsip kebendaan

Prinsip ini secara amnya menyatakan mengenai penyesuaian kesalahan yang sangat kecil, iaitu, sambil mengekalkan laporan perakaunan, mungkin terdapat beberapa kesalahan kecil seperti ralat $ 5 yang tidak sepadan, di sini ini dapat digunakan dan disesuaikan dengan sewajarnya.

# 10 - Prinsip Perakaunan Konservatif

Prinsip Perakaunan Konservatif harus diguna pakai oleh semua syarikat di mana apabila perbelanjaan berlaku yang akan direkodkan dengan segera, tetapi pendapatan yang akan dicatat ketika aliran tunai sebenar ada. Di samping semua ini, Prinsip Kejujuran harus dijaga.