Formula Pulangan Portfolio

Formula untuk Mengira Pulangan Jumlah Portofolio

Rumus pulangan portfolio digunakan untuk mengira pulangan jumlah portfolio yang terdiri daripada aset individu yang berbeza di mana mengikut formula pulangan portfolio dikira dengan mengira pulangan pelaburan yang diperoleh ke atas aset individu dikalikan dengan kelas berat masing-masing dalam jumlah portfolio dan menambahkan semua hasil bersama.

Pulangan portfolio boleh didefinisikan sebagai jumlah produk hasil pelaburan yang diperoleh pada aset individu dengan kelas berat aset individu tersebut di seluruh portfolio. Ini mewakili pengembalian portfolio dan bukan pada aset individu.

Pulangan yang dijangkakan dapat dikira dengan produk hasil yang berpotensi (iaitu pulangan yang ditunjukkan oleh r di bawah) dengan bobot setiap aset dalam portfolio (yaitu diwakili oleh w), dan setelah itu menghitung jumlah hasil tersebut.

R p = ∑n i = 1 w i r i

Di mana ∑n i = 1 w i = 1

 • w adalah berat setiap aset
 • r adalah pengembalian aset

Pengiraan Pulangan Portofolio (Langkah demi Langkah)

Pengiraan pengembalian portfolio agak mudah tetapi memerlukan sedikit perhatian.

 • Langkah 1: Dapatkan pulangan aset individu di mana dana telah dilaburkan. Contohnya, jika pelabur telah melabur dalam ekuiti, maka seseorang perlu mengira keseluruhan pulangan yang merupakan jumlah pulangan termasuk aliran tunai sementara yang sekiranya ekuiti akan menjadi dividen.
 • Langkah 2: Hitung berat aset individu di mana dana dilaburkan. Ini dapat dilakukan dengan membahagikan jumlah pelaburan aset tersebut dengan jumlah dana yang dilaburkan.
 • Langkah 3: Ambil hasil pulangan yang dikira pada langkah 1 dengan berat yang dikira pada langkah 2.
 • Langkah 4: Langkah ketiga akan diulang sehingga pengiraan semua aset selesai. Akhirnya kita perlu menambahkan produk dari semua pulangan aset individu mengikut kelas beratnya yang akan menjadi pulangan portfolio.

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Excel Formula Pulangan Portfolio ini di sini - Templat Excel Formula Pulangan Portfolio

Contoh # 1

Pertimbangkan ABC ltd sebuah syarikat pengurusan aset telah melabur dalam 2 aset yang berbeza dengan pulangan yang diperoleh tahun lalu. Anda dikehendaki memperoleh pulangan portfolio.

Penyelesaian:

Kami diberi pulangan aset individu dan bersama dengan jumlah pelaburan itu, oleh itu pertama kami akan mengetahui bobotnya seperti berikut,

 • Berat (Kelas Aset 1) = 1,00,000.00 / 1,50,000.00 = 0,67

Begitu juga, kami telah mengira berat Kelas Aset 2

 • Berat (Kelas Aset 1) = 50,000.00 / 1,50,000.00 = 0,33

Sekarang untuk pengiraan pulangan portfolio, kita perlu mengalikan bobot dengan pengembalian aset dan kemudian kita akan menjumlahkan pulangan tersebut.

 • W i R i (Kelas Aset 1) = 0.67 * 10% = 6.67%

sama, kami telah mengira W i R i untuk kelas 2 Aset

 • W i R i (Kelas Aset 2) = 0.33 * 11%
 • = 3.67%

Pengiraan pulangan portfolio adalah seperti berikut,

Pulangan Portfolio

Pulangan portfolio akan menjadi 10.33%

Contoh # 2

JP Morgan mengejar salah satu firma perbankan pelaburan terbesar telah melakukan beberapa pelaburan di pelbagai kelas aset. Mr Dimon ketua syarikat berminat untuk mengetahui pulangan pelaburan keseluruhan yang dilakukan oleh firma tersebut. Anda diminta untuk mengira Pulangan Portofolio.

Penyelesaian:

Kami di sini hanya diberi nilai pasaran terkini dan tidak ada pulangan yang diberikan secara langsung. Oleh itu, pertama, kita perlu mengira Pulangan aset individu.

Kita perlu mengurangkan jumlah pelaburan dari nilai pasaran untuk mencapai pulangan yang berlebihan dan kemudian membaginya dengan jumlah pelaburan akan menghasilkan pulangan kita ke atas aset individu.

Catatan: Untuk Pengiraan terperinci sila rujuk templat excel.

Kami kini mempunyai pulangan aset individu dan bersama dengan jumlah pelaburan itu dan sekarang kita akan mengetahui bobot menggunakan jumlah pelaburan dan bukan nilai pasaran seperti berikut,

Berat Ekuiti = 300000000/335600000 = 0.3966

Begitu juga, kami telah mengira berat semua butiran lain.

Sekarang untuk pengiraan pulangan portfolio, kita perlu mengalikan bobot dengan pengembalian aset dan kemudian kita akan menjumlahkan pulangan tersebut.

Pengiraan pulangan portfolio adalah seperti berikut,

Pulangan Portfolio

Oleh itu pulangan portfolio yang diperoleh oleh JP Morgan adalah 21.57%

Contoh # 3

Gautam adalah individu yang baru mula melabur di pasaran. Dia telah melabur dalam stok XYZ sebanyak 100,000 dan sudah setahun dan sejak itu dia telah menerima dividen sebanyak 5,000 dan nilai pasaran semasa saham XYZ diperdagangkan pada premium 10%. Juga, dia telah melabur dalam simpanan tetap untuk 20,000 dan Bank memberikan pulangan 7% daripadanya. Dan terakhir, dia telah melabur di tanah di kampung halamannya dengan harga 500,000 dan nilai pasaran semasa adalah 700,000. Dia telah menghampiri anda untuk mengira pulangan portfolio.

Penyelesaian:

Kami di sini hanya diberi nilai pasaran terkini dan tidak ada pulangan yang diberikan secara langsung. Oleh itu, pertama, kita perlu mengira Pulangan aset individu.

Kita perlu mengurangkan jumlah pelaburan dari nilai pasaran untuk mencapai pulangan yang berlebihan dan kemudian membaginya dengan jumlah pelaburan akan menghasilkan pulangan kita ke atas aset individu.

Catatan: Untuk pengiraan terperinci sila rujuk templat excel.

Kami kini mempunyai pulangan aset individu dan bersama dengan jumlah pelaburan itu dan sekarang kita akan mengetahui bobot menggunakan jumlah pelaburan dan bukan nilai pasaran.

 • Berat (Stok XYZ) = 1,00,000 / 6,20,000 = 0,1613

Begitu juga, kami telah mengira berat untuk maklumat lain juga.

Sekarang untuk pengiraan pulangan portfolio, kita perlu mengalikan bobot dengan pengembalian aset dan kemudian kita akan menjumlahkan pulangan tersebut.

(Stok XYZ) W i R i = 0.15 * 0.1613 = 2.42%

Begitu juga, kami mengira W i R i untuk yang lain juga.

Pengiraan pulangan portfolio adalah seperti berikut,

Pulangan Portfolio

Oleh itu pulangan portfolio yang diperoleh oleh Mr. Gautam adalah 35.00%

Perkaitan dan Penggunaan

Sangat penting untuk memahami konsep formula pengembalian jangkaan portfolio yang sama akan digunakan oleh pelabur tersebut sehingga mereka dapat menjangka keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi pada dana yang dilaburkan oleh mereka. Berdasarkan formula jangkaan pulangan tersebut, pelabur dapat membuat keputusan untuk melabur dalam aset memandangkan kemungkinan pulangan mereka.

Selanjutnya, seorang pelabur juga akan dapat menentukan berat aset dalam portfolio iaitu berapa bahagian dana yang harus dilaburkan dan kemudian melakukan perubahan yang diperlukan.

Juga, pelabur dapat menggunakan formula pulangan yang diharapkan untuk menentukan aset masing-masing dan seterusnya dapat melaburkan dana setiap peringkat dan akhirnya memasukkannya ke dalam portofolio. Dengan kata lain, dia akan menambah berat kelas aset yang jangkaan pulangannya lebih tinggi.