Perakaunan Awam vs Peribadi

Perbezaan Antara Perakaunan Awam dan Swasta

Perbezaan utama antara Perakaunan Awam dan Swasta adalah bahawa perakaunan Awam adalah perakaunan dokumen kewangan yang perlu didedahkan kepada umum oleh individu atau syarikat sedangkan perakaunan Swasta adalah perakaunan maklumat kewangan syarikat di mana akauntan digunakan umumnya untuk pengurus dalaman.

Soalan terbesar yang timbul semasa anda menamatkan pengajian dan mencari pilihan kerjaya untuk dikejar. Sekarang, jika anda berhasrat untuk menempuh karier dalam bidang perakaunan, maka keputusannya mungkin menjadi pilihan antara perakaunan awam dan swasta.

Keputusan itu mungkin didorong oleh beberapa faktor (tidak menyeluruh), yang merangkumi jangkaan jenis pekerjaan, sifat keperibadian seseorang, dan tujuan kerjaya. Artikel ini adalah usaha untuk memberikan gambaran mengenai kedua-dua jenis kerjaya perakaunan, yang akan membantu seseorang untuk menentukan jalan kerjaya mana yang terbaik untuk masa depan anda.

Apa itu Perakaunan Awam?

Perakaunan awam adalah jenis perakaunan di mana akauntan bekerja bertindak sebagai pihak ketiga yang bebas dengan pelbagai syarikat pelanggan untuk memeriksa penyata kewangan yang dikehendaki syarikat untuk diungkapkan kepada umum. Akauntan awam juga menyokong penyusunan penyata kewangan untuk memastikan perwakilan hasil, kedudukan kewangan, dan aliran tunai syarikat pelanggan secara adil.

 • Pada hakikatnya, akauntan awam bermaksud mengesahkan dokumen, laporan, dan pendedahan kewangan dari perspektif luar. Akauntan awam bekerja untuk syarikat yang menyediakan perkhidmatan perakaunan pihak ketiga kepada orang lain.
 • Beberapa contoh kerja akauntan awam termasuk audit, khidmat nasihat cukai, dan perkhidmatan perundingan. The Big Four (Deloitte, E&Y, KPMG, dan PWC) adalah contoh utama firma perakaunan awam di dunia.
 • Akauntan awam mestilah CPA yang diperakui (akauntan awam yang disahkan).

Apa itu Perakaunan Peribadi?

Perakaunan swasta, sebaliknya, adalah jenis perakaunan di mana akauntan diambil oleh syarikat untuk bertindak sebagai pengurus dalaman dan menyediakan dan menganalisis penyata kewangannya.

 • Pekerjaan akauntan swasta berkisar pada penyusunan sistem dalaman, yang merangkumi rakaman transaksi perniagaan yang akhirnya menjadi asas penyusunan penyata kewangan.
 • Akauntan swasta bekerja untuk kepentingan syarikat tertentu. Selain itu, pihak ketiga, firma perakaunan awam, adalah syarikat yang mengkaji dan mengaudit penyata kewangan yang disediakan oleh profesional perakaunan swasta.
 • Pengesahan oleh pihak ketiga adalah penilaian bebas untuk memastikan bahawa amalan perakaunan dalaman swasta memenuhi standard pelaporan.

Infografik Perakaunan Awam vs Swasta

Perbezaan Utama

 • Akauntan awam dilatih sedemikian rupa sehingga dia mengembangkan kemampuan dalam analisis sistem perakaunan syarikat dan pengesahan pendedahan kewangan mereka. Akauntan awam juga mesti mahir dengan piawaian perakaunan (GAAP atau IFRS) yang mengatur piawaian perakaunan yang diikuti dalam penyediaan penyata kewangan syarikat pelanggan. Sebaliknya, latihan akauntan swasta membantu mengembangkan kepakaran dalam merekod transaksi perakaunan, yang mungkin merangkumi pengebilan, penerimaan dan akaun yang perlu dibayar, dll. Namun, kerana sifat dan ruang lingkup pekerjaan, pengetahuan seorang swasta akauntan mungkin terhad kepada bidang perakaunan tertentu sahaja.
 • Oleh kerana akauntan awam harus bekerja dengan pelbagai syarikat pelanggan, mereka mungkin mengembangkan pengalaman dalam industri yang berbeza. Sebaliknya, akauntan swasta mengusahakan perakaunan syarikat individu dan, dengan demikian, mengembangkan pengetahuan yang kuat tentang industri yang berkenaan tetapi mempunyai pengetahuan yang terhad mengenai industri lain.
 • Akauntan awam mestilah CPA yang diperakui sementara akauntan swasta tidak diwajibkan untuk memiliki sijil CPA. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perakuan lain untuk perakaunan swasta.
 • Memandangkan sifat pekerjaan, akauntan awam mungkin diminta untuk melakukan perjalanan ke lokasi lokasi pelanggan dan bekerja selama berjam-jam untuk memenuhi tarikh akhir yang ketat. Sebaliknya, kerja akauntan swasta agak stabil, dengan perjalanan yang sangat sedikit dan tidak ada (lokasi kerja tetap) dan waktu biasa.
 • Akauntan awam boleh memulakan kerjayanya sebagai akauntan peringkat permulaan dan maju melalui kedudukan akauntan kanan untuk akhirnya memegang jawatan pengurusan kanan seperti rakan audit di firma. Kerjaya akauntan swasta, di sisi lain, juga bermula sebagai akauntan peringkat permulaan tetapi akhirnya untuk maju ke jawatan pengurusan kanan di syarikat seperti ketua pegawai kewangan (CFO).

Jadual Perbandingan Perakaunan Awam vs Swasta

Asas PerbandinganPerakaunan AwamPerakaunan Peribadi
LatihanDilatih dalam analisis sistem perakaunan dan pengesahan pendedahan kewanganPakar dalam rakaman transaksi perakaunan yang akhirnya membentuk penyata kewangan
Pendedahan IndustriMungkin terdedah kepada banyak industri memandangkan sifat pekerjaan.Pengetahuan terhad mengenai industri selain dari yang mereka kerjakan
kelayakan pelajaranMesti CPA yang diperakuiTidak wajib menjadi CPA yang diperakui; tetapi merupakan kelebihan tambahan.
Keperluan PerjalananMungkin diperlukan untuk melakukan perjalanan ke laman lokasi pelanggan.Biasanya lokasi kerja tetap tanpa perjalanan.
Profil PelangganSebilangan besar syarikatSyarikat individu di mana mereka bekerja
Persekitaran KerjaMungkin diminta bekerja selama berjam-jam untuk memenuhi tarikh akhir yang ketat.Waktu kerja yang relatif stabil dan biasa
Sifat PerwatakanMesti selesa untuk menemu ramah pelangganMesti selesa untuk bertanya jabatan lain dari syarikat yang sama

Pemikiran Akhir

Seperti yang dapat dilihat dari penjelasan di atas bahawa kedua-dua kategori perakaunan sangat berbeza dan berperanan penting dalam penilaian penyata kewangan syarikat dengan cara mereka sendiri yang unik; Kedua-dua perakaunan awam dan swasta melibatkan aktiviti pekerjaan, kemahiran, dan pendidikan yang hampir sama.

Walau bagaimanapun, perbezaan dapat dilihat dalam kemahiran yang dikembangkan setelah graduan baru bergabung dalam kedua-dua bidang kerjaya. Dengan kata mudah, perakaunan awam dan perakaunan swasta dapat dilihat sebagai akauntan "luaran" dan akauntan "dalaman" syarikat. Oleh itu, penting untuk memahami pelbagai aspek keduanya dalam usaha sama ada pilihan kerjaya. Saya harap artikel ini dapat membantu anda menguraikan dua kategori kos.