Nisbah dalam Formula Excel

Hitung Nisbah dalam Formula Excel

Nisbah biasanya membandingkan nilai. Ini membantu kita untuk mengetahui berapa satu nilai kecil atau besar daripada nilai yang lain. Dalam matematik, nisbah adalah sejenis hubungan antara dua nilai yang menunjukkan berapa kali nilai pertama mengandungi nilai yang lain.

Ia membantu menentukan perbandingan antara dua nilai atau perkara yang berbeza.

Di excel, tidak ada fungsi khusus untuk mengira nisbah. Ada empat fungsi untuk menghitung nisbah dalam formula excel yang dapat digunakan sesuai dengan persyaratan.

Berikut adalah fungsi untuk mengira nisbah dalam formula excel

 1. Kaedah Membahagi Ringkas.
 2. Fungsi GCD.
 3. Fungsi SUBSTITUT dan TEKS.
 4. Menggunakan Fungsi ROUND.

Bagaimana Mengira Nisbah di Excel?

Mari kita belajar bagaimana mengira nisbah dalam formula Excel dengan bantuan beberapa contoh setiap fungsi.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Pengiraan Nisbah ini di sini - Templat Excel Pengiraan Nisbah

# 1 - Fungsi Membahagi Ringkas

Rumus Kaedah Simple Divide di Excel:

= nilai1 / nilai e2 & ":" & "1"

Contoh Fungsi Membahagi Ringkas

Kami mempunyai data di mana kami mempunyai dua nilai & kami harus mengira nisbah dua nombor.

Langkah-langkah untuk mengira nisbah dalam formula excel dengan bantuan Simple Divide Function ditunjukkan di bawah:

 • Data dengan dua nilai seperti yang ditunjukkan di bawah:

 • Sekarang, pilih sel di mana anda mahu nisbah nilai yang diberikan, seperti yang ditunjukkan di bawah

 • Sekarang, gunakan fungsi Simple divide untuk mengira nisbah sebagai = nilai pertama / nilai kedua & ":" & "1".

 • Tekan Enter untuk melihat hasilnya setelah menggunakan fungsi Simple Divide

 • Sekarang seret fungsi ke sel di bawah untuk mengira nisbah data lengkap dan cari hasilnya seperti yang ditunjukkan di bawah.

# 2 - Fungsi GCD

Formula untuk Fungsi GCD:

= nilai1 / GCD (nilai1, nilai2) & ":" & nilai2 / GCD (nilai1, nilai2)

Contoh Fungsi GCD

Kami mempunyai data di mana kami mempunyai dua nilai & kami harus mengira nisbah dua nombor dalam excel.

Langkah untuk mengira nisbah dalam formula excel dengan bantuan Fungsi GCD ditunjukkan di bawah:

 • Data dengan dua nilai seperti yang ditunjukkan di bawah:

 • Kira pertama GCD untuk menjadikannya kurang rumit seperti GCD (nilai pertama, nilai kedua)

 • Sekarang, gunakan kaedah fungsi GCD untuk mengira nisbah sebagai = nilai pertama / GCD (nilai pertama, nilai kedua) & ":" & nilai kedua / GCD (nilai pertama, nilai kedua).

 • Tekan Enter untuk melihat hasilnya setelah menggunakan fungsi GCD

 • Sekarang seret kedua fungsi ke sel di bawah untuk mengira nisbah data lengkap dan cari hasilnya seperti yang ditunjukkan di bawah.

# 3 - Fungsi SUBSTITUT dan TEKS

Rumus menggunakan Fungsi SUBSTITUTE di excel dan Fungsi Teks di excel.

= SUBSTITUT (TEKS (nilai1 / nilai2, "##### / #####"), "/", ":")

Contoh SUBSTITUT dan Fungsi Teks

Kami mempunyai data di mana kami mempunyai dua nilai & kami harus mengira nisbah dua nombor.

Langkah-langkah untuk mengira nisbah dengan bantuan SUBSTITUTE dan Fungsi TEKS ditunjukkan di bawah:

 • Data dengan dua nilai seperti yang ditunjukkan di bawah:

 • Sekarang, pilih sel di mana anda mahu nisbah nilai yang diberikan, seperti yang ditunjukkan di bawah
 • Sekarang, gunakan fungsi SUBSTITUTE dan TEXT untuk mengira nisbah sebagai = SUBSTITUT (TEKS (nilai pertama / nilai kedua, "##### / #####"), "/", ":")

 • Tekan Enter untuk melihat hasilnya setelah menggunakan fungsi SUBSTITUTE dan TEXT

 • Sekarang seret fungsi ke sel di bawah untuk mengira nisbah data lengkap dan cari hasilnya seperti yang ditunjukkan di bawah.

# 4 - Fungsi ROUND

Formula untuk Fungsi Bulat.

= ROUND (nilai1 / nilai2, 1) & “:” & 1

Contoh Fungsi Bulat

Kami mempunyai data di mana kami mempunyai dua nilai & kami harus mengira nisbah dua nombor.

Langkah-langkah untuk mengira nisbah dua nombor dengan bantuan Fungsi ROUND ditunjukkan di bawah:

 • Data dengan dua nilai seperti yang ditunjukkan di bawah:

 • Sekarang, pilih sel di mana anda mahu nisbah nilai yang diberikan, seperti yang ditunjukkan di bawah

 • Sekarang, gunakan fungsi ROUND untuk mengira nisbah sebagai = ROUND (nilai pertama / nilai kedua, 1) & ":" & 1

 • Tekan Enter untuk melihat hasilnya setelah menggunakan fungsi ROUND

 • Sekarang seret fungsi ke sel di bawah untuk mengira nisbah data lengkap dan cari hasilnya seperti yang ditunjukkan di bawah.

Perkara yang Perlu Diingat semasa Mengira Nisbah dalam Formula Excel

 1. Harus ada nilai berangka yang anda ingin mengira nisbah di Excel.
 2. Kedua-dua nilai harus positif, dan nilai kedua tidak boleh sifar.
 3. Tidak ada fungsi khusus untuk menghitung nisbah, sesuai kebutuhan, salah satu fungsi dapat digunakan.