Lembaran markah dalam Excel

Format Marksheet dalam Excel

Setiap organisasi pada masa kini, sama ada syarikat multinasional, syarikat kecil, sekolah atau kolej, dan lain-lain, menggunakan MS Excel untuk mengekalkan data mereka dan menganalisis data untuk mengambil keputusan. Di sekolah, terdapat lebih daripada 1000 pelajar dalam pelbagai standard dan bahagian. Sukar untuk mengekalkan data mereka secara manual dalam daftar. Itulah sebabnya mengapa pengurusan sekolah menggunakan MS Excel untuk mengekalkan data pelajar. Dalam lembaran markah cemerlang, kita harus memanipulasi markah pelajar dengan pelbagai cara untuk menilai prestasi mereka dan memberikan hasilnya.

Bagaimana Membuat Marksheet dalam Format Excel?

Marilah kita memahami cara membuat lembaran markah di excel.

Anda boleh memuat turun Templat Marksheet Excel ini di sini - Templat Marksheet Excel

Katakanlah, kami mempunyai data berikut untuk markah yang dijaringkan dalam pelbagai mata pelajaran oleh 120 pelajar.

Kami ingin mencari jumlah markah yang diperoleh, purata markah (ini juga akan membantu kami memberi gred kepada pelajar) dan hasilnya sama ada pelajar tersebut lulus atau gagal.

# 1 - Fungsi SUM

Untuk mengetahui jumlahnya, kami akan menggunakan SUM

Sintaks untuk SUM in excel adalah seperti berikut:

Fungsi ini memerlukan 255 nombor dengan cara ini untuk ditambahkan. Tetapi kita juga dapat memberikan rentang untuk lebih dari 255 angka sebagai argumen untuk fungsi tersebut, sebagai kesimpulan.

Terdapat pelbagai kaedah untuk menentukan nombor seperti berikut:

# 1 - Kaedah Koma

Jumlah akan -

Dalam kaedah ini, kami menggunakan koma untuk menentukan dan memisahkan argumen. Kami telah menentukan atau memilih pelbagai sel dengan koma.

# 2 - Kaedah Kolon (Kaedah Pergeseran)

Dalam kaedah ini, kami telah menggunakan kekunci 'Shift' setelah memilih sel pertama (E3) dan kemudian menggunakan tombol Panah Kanan untuk memilih sel hingga I3. Kita boleh memilih sel berterusan atau menentukan julat dengan titik dua secara manual.

Jumlah akan -

Setelah memasukkan formula untuk pelajar pertama, kita dapat menyalin formula menggunakan Ctrl + D sebagai kekunci pintas setelah memilih julat dengan sel pertama di bahagian atas sehingga formula ini dapat disalin.

Sapukan formula di atas ke semua sel yang tinggal. Kami mendapat hasil berikut.

# 2 - Fungsi PURATA

Untuk mengira Markah Purata, kita akan menggunakan fungsi AVERAGE . Sintaks untuk fungsi AVERAGE adalah sama dengan fungsi SUM .

Fungsi ini mengembalikan rata-rata argumennya.

Kita boleh menyampaikan argumen ke fungsi ini dengan cara yang sama seperti kita menyampaikan argumen ke fungsi SUM.

Untuk menilai purata dalam lembar markah excel, kami akan menggunakan fungsi RATA-RATA dengan cara berikut. Kami akan memilih markah yang dijaringkan oleh pelajar dalam semua 5 mata pelajaran.

Rata-rata akan -

Kami akan menggunakan Ctrl + D untuk menyalin fungsi.

Sapukan formula di atas ke semua sel yang tinggal. Kami mendapat hasil berikut.

Seperti yang dapat kita lihat bahawa kita mendapat nilai dalam perpuluhan untuk markah purata yang tidak kelihatan baik. Sekarang kita akan menggunakan fungsi ROUND untuk membundarkan nilai ke bilangan bulat terdekat.

# 3 - Fungsi ROUND

Fungsi ini digunakan untuk membulatkan nilai ke bilangan digit yang ditentukan.

Sintaks untuk fungsi ROUND dalam excel adalah seperti berikut:

Penjelasan Hujah
 • Nombor: Untuk hujah ini, kita perlu memberikan nombor yang ingin dibundarkan. Kita boleh merujuk pada sel yang mengandungi nombor atau menentukan nombor itu sendiri.
 • Num_digits: Dalam argumen ini, kami menentukan bilangan digit yang kami mahukan setelah titik dalam angka. Sekiranya kita mahukan bilangan bulat murni maka kita nyatakan 0.

Marilah kita menggunakan fungsi ini di excel markah. Kami akan menyelesaikan fungsi AVERAGE dengan fungsi ROUND untuk membundarkan nombor yang akan dikembalikan oleh fungsi AVERAGE .

Kami telah menggunakan fungsi AVERAGE untuk argumen nombor dan 0 untuk num_digits .

Setelah menekan Enter, kita akan mendapat hasil yang diinginkan iaitu nombor tanpa digit perpuluhan.

Rata-rata akan -

Sapukan formula di atas ke semua sel yang tinggal. Kami mendapat hasil berikut.

# 4 - JIKA Fungsi

Sekarang untuk mengetahui grednya, kami mempunyai kriteria berikut.

 • Sekiranya pelajar telah memperoleh markah purata lebih besar daripada atau sama dengan 90 maka Pelajar akan mendapat gred S
 • Sekiranya pelajar telah memperoleh markah purata lebih besar daripada atau sama dengan 80 maka Pelajar akan mendapat gred A +
 • Sekiranya pelajar telah memperoleh markah purata lebih besar daripada atau sama dengan 70 maka Pelajar akan mendapat gred A
 • Sekiranya pelajar telah memperoleh markah purata lebih besar daripada atau sama dengan 60 maka Pelajar akan mendapat gred B +
 • Sekiranya pelajar telah memperoleh markah purata lebih besar daripada atau sama dengan 35 maka Pelajar akan mendapat gred B
 • Sekiranya pelajar telah mendapat markah purata kurang dari 35 maka Pelajar akan mendapat gred F.

Untuk menerapkan kriteria ini, kami akan menggunakan fungsi IF dalam excel berkali-kali. Ini disebut NESTED IF in excel juga  kerana kita akan menggunakan fungsi IF untuk memberikan argumen kepada fungsi IF itu sendiri.

Kami telah menggunakan formula berikut untuk menilai gred dalam lembaran markah excel.

Marilah kita memahami logik yang diterapkan dalam formula.

Seperti yang dapat kita lihat bahawa untuk 'logical_test' yang merupakan kriteria, kita telah memberikan rujukan sel K3 yang mengandungi RATA-RATA tanda dan telah menggunakan operator logik yang 'Lebih Besar Dari' dan 'Sama dengan' dan kemudian membandingkan nilainya dengan 90.

Ini bermaksud jika markah purata yang dijaringkan oleh pelajar lebih besar daripada atau sama dengan 90 maka tuliskan nilai yang akan kita nyatakan dalam argumen 'value_if_true' dan jika kriteria ini tidak dipenuhi oleh markah purata maka apa yang harus ditulis di dalam sel sebagai 'Gred' , yang akan kami tentukan untuk argumen 'value_if_false' .

Untuk argumen 'value_if_true' , kami akan menentukan teks (Gred) dalam petikan berganda iaitu, "S" .

Untuk argumen 'value_if_false' , kita akan mula menulis fungsi IF kerana kita mempunyai lebih banyak kriteria dan gred yang sesuai untuk diberikan sekiranya kriteria ini tidak dipenuhi.

Sekarang kita telah mula menulis fungsi IF lagi untuk argumen 'value_if_false' dan menentukan kriteria untuk membandingkan markah purata dengan 80 kali ini.

Hasilnya akan -

Sekiranya markah purata lebih besar daripada atau sama dengan 70 tetapi kurang daripada 80 (kriteria fungsi IF pertama), maka Pelajar akan mendapat gred 'A' .

Dengan cara ini, kita akan menerapkan fungsi IF dalam formula yang sama sebanyak 5 kali, kerana kita mempunyai 6 kriteria.

Pastikan kerana kita telah membuka tanda kurung, JIKA berfungsi 5 kali, kita perlu menutup semua tanda kurung.

# 5 - MAJLIS

Untuk mengetahui Hasilnya, sama ada pelajar "LULUS" atau "GAGAL", kita harus menerapkan kriteria berikut.

 • Sekiranya pelajar telah mendapat markah lebih daripada 200 sebagai jumlah markah dan mendapat markah lebih besar daripada 33 dalam semua mata pelajaran, maka pelajar itu LULUS.
 • Sekiranya pelajar mendapat markah kurang daripada 33 dalam 1 atau 2 mata pelajaran dan jumlah markah lebih besar daripada 200 maka pelajar tersebut telah mendapat ER (Essential Repeat).
 • Sekiranya pelajar mendapat markah kurang daripada 33 dalam lebih daripada 2 mata pelajaran atau kurang daripada atau sama dengan 200 sebagai jumlah markah, maka pelajar itu GAGAL.

Oleh kerana kita perlu menilai sebilangan mata pelajaran di mana pelajar mendapat markah kurang dari 33, kita perlu menggunakan fungsi COUNTIF yang akan mengira nombor berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Sintaks untuk fungsi COUNTIF adalah seperti berikut:

Hujah
 • Julat: Di sini kita perlu memberikan rujukan kepada sel yang mengandungi nombor untuk membandingkan kriteria dengan.
 • Kriteria: Untuk menentukan kriteria, kita boleh menggunakan operator logik sehingga hanya nombor-nombor yang akan dihitung yang akan memenuhi kriteria tersebut.

DAN Fungsi

Sintaks untuk fungsi AND excel adalah seperti berikut:

Dalam fungsi AND, kami menentukan kriteria. Sekiranya semua kriteria dipenuhi, maka hanya BENAR yang datang. Kami dapat menentukan hingga 255 kriteria.

Formula yang telah kami terapkan adalah seperti berikut:

Seperti ini dapat dilihat, kita telah menggunakan fungsi AND di dalam fungsi IF untuk memberikan pelbagai kriteria dan fungsi COUNTIF di dalam AND berfungsi untuk mengira jumlah mata pelajaran di mana pelajar telah mendapat markah lebih besar daripada atau sama dengan 33.

Hasilnya akan -

Sapukan formula di atas ke semua sel yang tinggal. Kami mendapat hasil berikut.

Perkara yang Perlu Diingat mengenai Marksheet di Excel

 • Pastikan untuk menutup pendakap untuk fungsi IF.
 • Sambil menentukan teks apa pun dalam fungsi, gunakan tanda kutip ganda ("") seperti yang telah kami gunakan saat menulis "Lulus", "Gagal", "ER" dll.