Model Penetapan Aset Modal (CAPM)

Definisi Model Penetapan Aset Modal (CAPM)

Model Penetapan Aset Modal (CAPM) adalah ukuran hubungan antara jangkaan pulangan dan risiko pelaburan dalam keselamatan. Model ini digunakan untuk menganalisis sekuriti dan menetapkannya berdasarkan jangkaan kadar pulangan dan kos modal yang terlibat.

Formula CAPM

Formula CAPM (model harga aset modal) ditunjukkan seperti di bawah

Kadar Pulangan yang Dijangka = Premium Tanpa Risiko + Beta * (Premium Risiko Pasaran)

Ra = Rrf + βa * (Rm - Rrf)

Komponen CAPM

Pengiraan CAPM berfungsi berdasarkan adanya unsur-unsur berikut

# 1 - Pulangan tanpa risiko (Rrf)

Kadar Pulangan Tanpa Risiko adalah nilai yang diberikan kepada pelaburan yang menjamin pulangan tanpa risiko. Pelaburan dalam sekuriti AS dianggap tidak mempunyai risiko kerana terdapat kemungkinan minimum kerajaan gagal bayar. Secara amnya, nilai pulangan bebas risiko adalah setara dengan hasil bon kerajaan AS 10 tahun.

# 2 - Premium Risiko Pasaran (Rm - Rrf)

Market Risk Premium adalah jangkaan pulangan yang diterima oleh pelabur (atau dijangka akan diterima di masa depan) daripada memegang portfolio yang berisiko dan bukannya aset tanpa risiko. Kadar premium membolehkan pelabur membuat keputusan mengenai apakah pelaburan dalam sekuriti itu harus dilakukan, dan jika ya, kadar yang akan dia perolehi melebihi pulangan bebas risiko yang ditawarkan oleh sekuriti kerajaan.

# 3 - Beta (βa)

Beta adalah ukuran turun naik saham berkenaan dengan pasaran secara umum. Fluktuasi yang akan disebabkan oleh stok disebabkan oleh perubahan keadaan pasaran dilambangkan oleh Beta. Sebagai contoh, jika Beta saham adalah 1.2, ia akan menyebabkan perubahan 120% disebabkan oleh perubahan di pasaran umum. Sebaliknya adalah untuk Beta kurang daripada 1. Untuk Beta, yang sama dengan 1, stoknya selari dengan perubahan di pasaran.

Contoh CAPM (Model Penetapan Aset Modal)

Berikut adalah contoh CAPM (model harga aset modal)

Anda boleh memuat turun Templat Excel Model Penetapan Aset Modal (CAPM) ini di sini - Templat Excel Model Penetapan Harga Aset Modal (CAPM)

Contoh # 1

Katakan stok mempunyai maklumat berikut. Ia disenaraikan di bursa saham London dan beroperasi di seluruh Eropah. Hasil dari perbendaharaan 10 tahun UK adalah 2.8%. Saham yang dimaksudkan seharusnya memperoleh 8.6% berdasarkan data sejarah. Beta untuk saham adalah 1.4, iaitu 140% tidak stabil terhadap perubahan dalam pasaran saham umum.

Kadar pulangan stok yang dijangkakan akan dikira seperti di bawah.

Formula CAPM ( jangkaan pulangan) = Pulangan bebas risiko (2.8%) + Beta (1.4) * Premium risiko pasaran (8.6% -2.8%)

 • = 2.8 + 1.4 * (5.8)
 • = 2.8 + 8.12

Kadar Pulangan yang Dijangka = 10.92

Contoh # 2

Thomas harus membuat keputusan untuk melabur di Stock Marvel atau Stock DC menggunakan model CAPM yang digambarkan oleh tangkapan skrin berikut dari yang sedang berfungsi. Thomas harus memutuskan untuk melabur di Stock Marvel atau Stock DC dengan maklumat yang diberikan kepadanya. Marvel - Pulangan 9.6%, Beta 0.95. DC - Pulangan 8.7%, Beta 1.2. Pulangan bebas risiko di pasaran, seperti yang diukur dengan pengembalian saham kerajaan, adalah 5.6%.

Kadar pulangan marvel saham yang dijangkakan akan dikira seperti di bawah.

Formula - Pulangan yang dijangkakan = Pulangan bebas risiko (5.60%) + Beta (95.00) * Premium risiko pasaran (9.60% -5.60%)

Kadar Pulangan yang Dijangka = 9.40%

Kadar pulangan jangkaan DC akan dikira seperti di bawah.

Formula - Pulangan yang dijangkakan = Pulangan bebas risiko (5.6%) + Beta (1.2) * Premium risiko pasaran (8.7% -5.6%)

Kadar Pulangan yang Dijangka = 9.32%

Oleh itu, pelabur harus melabur dalam Stock Marvel.

Kelebihan CAPM

 • CAPM hanya mengambil kira risiko sistematik atau pasaran atau bukan satu-satunya risiko keselamatan atau risiko sistemik. Faktor ini menghilangkan kekaburan yang berkaitan dengan risiko keselamatan individu, dan hanya risiko pasaran umum, yang mempunyai tahap kepastian, menjadi faktor utama. Model ini mengandaikan bahawa pelabur memiliki portfolio yang pelbagai, dan oleh itu risiko tidak sistematik dihapuskan antara pegangan saham.
 • Ia digunakan secara meluas dalam industri kewangan untuk mengira kos ekuiti dan akhirnya untuk mengira kos modal purata berwajaran, yang digunakan secara meluas untuk memeriksa kos pembiayaan dari pelbagai sumber. Ia dilihat sebagai model yang jauh lebih baik untuk mengira kos ekuiti daripada model lain yang ada seperti model pertumbuhan Dividen (DGM)
 • Ia adalah model universal dan mudah digunakan. Dengan adanya model ini, model ini dapat digunakan dengan mudah untuk perbandingan antara stok pelbagai negara.

Kekurangan CAPM

 • Model harga aset modal bergantung pada pelbagai andaian. Salah satu anggapannya adalah bahawa aset yang lebih berisiko akan menghasilkan pulangan yang lebih tinggi. Seterusnya, data sejarah digunakan untuk mengira Beta. Model ini juga mengandaikan bahawa prestasi masa lalu adalah ukuran yang baik untuk hasil masa depan dari fungsi saham. Namun, itu jauh dari kebenaran.
 • Model ini juga mengandaikan bahawa pulangan bebas risiko akan tetap berterusan sepanjang pelaburan saham. Sekiranya pulangan sekuriti perbendaharaan kerajaan naik atau turun, ia akan mengubah pulangan bebas risiko dan kemungkinan pengiraan modelnya. Ia tidak diambil kira semasa mengira CAPM
 • Model ini menganggap bahawa pelabur mempunyai akses kepada maklumat yang sama dan mempunyai proses membuat keputusan yang sama berkenaan dengan risiko dan pulangan yang berkaitan dengan sekuriti tersebut. Ia mengandaikan bahawa untuk pulangan tertentu, pelabur akan memilih sekuriti berisiko rendah daripada sekuriti berisiko tinggi. Untuk risiko tertentu, pelabur akan memilih pulangan lebih tinggi daripada pulangan yang lebih rendah. Walaupun ini adalah garis panduan umum, beberapa pelabur yang lebih mewah mungkin tidak setuju dengan teori ini.

Batasan Model Penetapan Aset Modal

Selain daripada andaian yang berkaitan secara langsung dengan faktor sekitar stok dan formula pengiraan model harga aset modal, terdapat senarai andaian umum yang diambil oleh model tersebut, yang patut diteliti.

 • Hanya pulangan dan risiko yang terlibat dalam sekuriti yang menjadi faktor keputusan untuk pelabur. Tidak ada pertanggungjawaban pertumbuhan jangka panjang atau faktor kualitatif di sekitar saham yang boleh mempengaruhi pelabur untuk mengambil langkah alternatif.
 • Terdapat persaingan yang sempurna di pasaran, dan tidak ada satu pun pelabur yang dapat mempengaruhi harga atau pulangan saham. Tidak ada had penjualan pendek saham; kawalan mereka juga terhadap pembahagian unit jual beli.
 • Tidak ada cukai yang berkaitan dengan pulangan yang diperoleh atau sebarang biaya pinjaman sehubungan dengan jumlah yang digunakan untuk memperoleh bunga dari pelaburan tersebut.
 • Akhirnya, model tersebut menganggap bahawa pelabur menghindari risiko, dan dia seharusnya bertindak sebagai makhluk yang rasional dan memaksimumkan kegunaannya.

Kesimpulannya

CAPM secara meluas dianggap sebagai salah satu model terpenting untuk mengira risiko dan pulangan yang berkaitan dengan pelaburan saham. Walaupun menggunakan beberapa anggapan, alasan di sebalik model dan kemudahan penggunaan menjadikannya salah satu cara yang diterima dan logik untuk membantu para pelabur dalam membuat keputusan mereka.