Kovarians vs Korelasi

Perbezaan Antara Kovarians dan Korelasi

Kovarians dan Korelasi adalah dua istilah yang sangat bertentangan antara satu sama lain, kedua-duanya digunakan dalam analisis statistik dan regresi, kovarians menunjukkan kepada kita bagaimana kedua pemboleh ubah itu berbeza antara satu sama lain sedangkan korelasi menunjukkan kepada kita hubungan antara dua pemboleh ubah dan bagaimana kaitannya .

Korelasi dan kovarians adalah dua konsep statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah rawak. Korelasi menentukan bagaimana perubahan dalam satu pemboleh ubah akan mempengaruhi yang lain sementara kovarians menentukan bagaimana dua item berbeza bersama Keliru? Mari selami lebih jauh untuk memahami perbezaan antara istilah yang berkait rapat ini.

Apa itu Covariance?

Kovarians mengukur bagaimana dua pemboleh ubah bergerak antara satu sama lain dan merupakan lanjutan dari konsep varians (yang menceritakan tentang bagaimana satu pemboleh ubah berbeza) Nilai boleh diambil dari -∞ hingga + ∞.

  • Lebih tinggi nilai ini, lebih bergantung pada hubungan. Nombor positif menandakan kovarian positif dan menunjukkan bahawa terdapat hubungan langsung. Secara berkesan ini bermaksud bahawa peningkatan dalam satu pemboleh ubah juga akan menyebabkan peningkatan yang sama dalam pemboleh ubah lain dengan syarat keadaan lain tetap berterusan.
  • Sebaliknya, nombor negatif menandakan kovarian negatif yang menandakan hubungan terbalik antara kedua pemboleh ubah. Walaupun kovarians sempurna untuk menentukan jenis hubungan, tidak baik untuk menafsirkan besarnya.

Apa itu Korelasi?

Korelasi adalah satu langkah di depan kovarians kerana ia mengukur hubungan antara dua pemboleh ubah rawak. Secara sederhana, ini adalah ukuran unit bagaimana pemboleh ubah ini saling berubah antara satu sama lain (nilai kovarians dinormalisasi).

  • Tidak seperti kovarians, korelasi mempunyai topi atas dan bawah pada julat. Nilai hanya boleh mengambil antara +1 dan -1. Korelasi +1 menunjukkan bahawa pemboleh ubah rawak mempunyai hubungan langsung dan kuat.
  • Sebaliknya, korelasi -1 menunjukkan bahawa terdapat hubungan songsang yang kuat dan peningkatan dalam satu pemboleh ubah akan menyebabkan penurunan yang sama dan sebaliknya pada pemboleh ubah yang lain. 0 menunjukkan bahawa kedua-dua nombor itu bebas.

Formula untuk Kovarians dan Korelasi

Mari kita nyatakan dua konsep ini secara matematik. Untuk dua pemboleh ubah rawak A dan B dengan nilai min sebagai Ua dan Ub dan sisihan piawai sebagai Sa dan Sb masing-masing:

Secara berkesan hubungan antara 2 dapat ditakrifkan sebagai:

Kedua-dua korelasi dan kovarians dapat digunakan dalam bidang analisis statistik dan kewangan. Oleh kerana korelasi menstandardisasi hubungan, sangat berguna dalam membandingkan kedua-dua pemboleh ubah. Ini membantu penganalisis untuk membuat strategi seperti perdagangan pasangan dan lindung nilai untuk bukan sahaja pulangan cekap portfolio tetapi juga melindungi pulangan ini dari segi pergerakan buruk di pasaran saham.

Korelasi vs Infografik Kovarians

Mari lihat perbezaan teratas antara Correlation vs Covariance.

Perbezaan Utama

  • Kovarians adalah penunjuk sejauh mana dua pemboleh ubah rawak berubah satu sama lain. Korelasi, sebaliknya, mengukur kekuatan hubungan ini. Nilai korelasi diikat di atas dengan +1 dan di sisi bawah dengan -1. Oleh itu, ia adalah julat yang pasti. Walau bagaimanapun, julat kovarians tidak terbatas. Ia boleh mengambil nilai positif atau nilai negatif apa pun (secara teorinya julat adalah -∞ hingga + ∞). Anda boleh yakin bahawa korelasi 0,5 lebih besar daripada .3 dan set nombor pertama (dengan korelasi sebagai .5) lebih bergantung pada satu sama lain daripada set kedua (dengan korelasi sebagai .3) Mentafsirkan hasil sedemikian akan sangat sukar dari pengiraan kovarians.
  • Perubahan skala mempengaruhi kovarians. Sebagai contoh, jika nilai dua pemboleh ubah didarabkan dengan pemalar yang serupa atau berlainan, maka ini mempengaruhi kovarian kedua-dua nombor yang dikira. Walau bagaimanapun, menggunakan mekanisme yang sama untuk korelasi, pendaraban dengan pemalar tidak mengubah hasil sebelumnya. Ini kerana perubahan skala tidak mempengaruhi korelasi.
  • Tidak seperti kovarians, korelasi adalah ukuran bebas unit antara kebergantungan dua pemboleh ubah. Ini memudahkan nilai korelasi yang dikira dibandingkan dengan 2 pemboleh ubah tanpa mengira unit dan dimensinya.
  • Kovarians dapat dikira hanya untuk 2 pemboleh ubah. Hubungan, sebaliknya, dapat dikira untuk beberapa set nombor. Faktor lain yang menjadikan korelasi diinginkan oleh penganalisis berbanding kovarians.

Jadual Perbandingan Kovarians vs Korelasi

AsasKovariansKorelasi
MaknaKovarians adalah petunjuk sejauh mana 2 pemboleh ubah rawak saling bergantung antara satu sama lain. Nombor yang lebih tinggi menunjukkan kebergantungan yang lebih tinggi.Korelasi adalah petunjuk seberapa kuat kedua-dua pemboleh ubah ini berkaitan dengan syarat keadaan lain tetap. Nilai maksimum adalah +1 menunjukkan hubungan bergantung sempurna.
PerhubunganKorelasi dapat disimpulkan dari kovariansKorelasi memberikan ukuran kovarians pada skala standard. Ia disimpulkan dengan membahagikan kovarians yang dikira dengan sisihan piawai.
NilaiNilai kovarians terletak pada julat -∞ dan + ∞.Korelasi terhad kepada nilai antara julat -1 dan +1.
SkalabilitiMempengaruhi kovariansKorelasi tidak dipengaruhi oleh perubahan skala atau pendaraban oleh pemalar.
UnitKovarians mempunyai unit yang pasti kerana disimpulkan oleh pendaraban dua nombor dan unitnya.Korelasi adalah nombor mutlak tanpa unit antara -1 dan +1 termasuk nilai perpuluhan.

Kesimpulannya

Korelasi dan kovarians sangat berkait rapat antara satu sama lain namun mereka sangat berbeza. Kovarians menentukan jenis interaksi, tetapi korelasi menentukan bukan sahaja jenis tetapi juga kekuatan hubungan ini. Oleh sebab itu, korelasi sering disebut sebagai kes kovarians khas. Namun, jika seseorang mesti memilih antara keduanya, kebanyakan penganalisis lebih suka korelasi kerana tetap tidak terpengaruh dengan perubahan dimensi, lokasi, dan skala. Juga, kerana terhad pada julat -1 hingga +1, berguna untuk membuat perbandingan antara pemboleh ubah merentas domain. Walau bagaimanapun, batasan penting adalah bahawa kedua-dua konsep ini mengukur satu-satunya hubungan linear.