Entri Jurnal Pulangan Pembelian

Apakah Entri Jurnal Pulangan Pembelian?

Purchase Return Journal Entry diserahkan oleh syarikat untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang dibeli dari pembekal. Di sini, akaun tunai mendebitkan sekiranya berlaku pembelian tunai atau akaun yang perlu dibayar sekiranya berlaku pembelian kredit dan akaun pulangan pembelian akan dikreditkan dalam buku akaun syarikat.

Bagaimana Membuat Jurnal Penyertaan Pembelian?

Dalam kes, apabila syarikat membeli barang dari pembekal, maka dalam buku akaun, akan ada debit di akun pembelian kerana akan meningkatkan inventori (aset) syarikat. Akan ada kredit dalam akaun Tunai jika dibeli secara tunai atau kredit di akaun hutang sekiranya pembelian telah dibuat secara kredit dari pihak ketiga (pembekal). Entri Jurnal untuk merekod Pembelian adalah seperti di bawah:

Pembelian secara Tunai

Pembelian secara Kredit

Sekarang, apabila syarikat mengembalikan barang daripada pembelian yang dibuat sebelumnya, maka akaun tunai atau akaun yang perlu dibayar untuk pembelian tunai atau pembelian kredit masing-masing akan didebitkan dengan kredit yang sesuai untuk membeli akaun pengembalian kerana terdapat pengembalian barang syarikat kepada pembekal. Entri buku untuk mencatatkan pengembalian pembelian barang oleh syarikat adalah seperti berikut:

Pembelian Pulangan Barangan yang Dibeli Secara Tunai

Pembelian Pulangan Barangan yang Dibeli Secara Kredit

Contoh Entri Jurnal Pulangan Pembelian

Mari kita ambil contoh entri jurnal pulangan pembelian.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Entry Journal Jurnal Pembelian ini di sini - Templat Excel Entry Journal Jurnal Pembelian

Terdapat syarikat A ltd. membeli barang dari pembekal bernilai $ 150,000 pada 1 September 2019 dengan membayar wang tunai dengan syarat barang hanya dapat dikembalikan dalam masa 15 hari dari tarikh pembelian. Pada 13 September 2019, A ltd mengembalikan barang kepada pembekal. Lulus catatan jurnal yang diperlukan dalam buku akaun syarikat untuk mencatat pembelian barang dan pengembalian barang tersebut kepada pembekal?

Penyelesaian:

Pada 1 September 2019, apabila barang dibeli secara tunai dari pembekal, maka akaun pembelian akan didebitkan, dan akaun tunai akan dikreditkan. Penyertaan adalah seperti berikut:

Pada 13 September 2019, apabila barang dikembalikan kepada pembekal, maka akaun tunai akan didebitkan dengan kredit yang sesuai untuk membeli akaun pengembalian kerana terdapat pengembalian barang dari syarikat kepada pembekal. Entri untuk merekodkan pulangan pembelian adalah seperti di bawah:

Kelebihan Penyertaan Jurnal Pulangan Pembelian

Kelebihan yang berbeza berkaitan dengan catatan jurnal pulangan pembelian adalah seperti berikut:

  • Ini membantu syarikat dalam mencatat setiap transaksi yang melibatkan pengembalian barang, yang dibeli oleh syarikat sama ada secara tunai atau kredit dari pembekalnya, sehingga semuanya tetap sama.
  • Semasa syarikat mencatatkan pengembalian pembelian, ia dapat mengurangkan baki pulangan pembelian tersebut dari baki inventori untuk mengetahui baki yang tepat atau status inventori yang ada di syarikat pada satu masa tertentu.

Kelemahan Penyertaan Jurnal Pulangan Pembelian

Kelemahan yang berkaitan dengan Entri Jurnal Pulangan Pembelian adalah seperti berikut:

  • Rakaman pembelian jurnal Return Return melibatkan campur tangan manusia, jadi kemungkinan berlaku orang yang terlibat dalam merekod transaksi tersebut dapat melakukan kesalahan dalam rakaman tersebut, yang akhirnya akan menunjukkan gambaran yang salah mengenai syarikat tersebut.
  • Dalam kes syarikat, di mana terdapat sejumlah besar pulangan, menjadi memakan masa untuk merekodkan setiap entri tersebut.

Perkara Penting

Perkara penting yang berbeza dengan Entri Jurnal Pulangan Pembelian adalah seperti berikut:

  • Apabila dikembalikan kepada pembekal barang, maka akaun tunai atau akaun yang perlu dibayar untuk pembelian tunai atau pembelian kredit masing-masing akan didebitkan dengan kredit yang sesuai untuk membeli akaun pengembalian kerana terdapat pengembalian barang dari syarikat ke Pembekal.
  • Untuk mengetahui baki sebenar inventori yang terdapat dalam syarikat pada satu masa tertentu, syarikat dapat mengurangkan baki pulangan pembelian tersebut dari baki inventori.

Kesimpulannya

Oleh itu, catatan jurnal pulangan pembelian dicatat dalam buku akaun syarikat apabila barang yang dibeli secara tunai atau kredit oleh syarikat dikembalikan kepada pembekal barang tersebut.

Apabila barang dibeli secara tunai atau kredit, maka akaun pembelian akan didebitkan dalam buku akaun syarikat yang akan ditunjukkan dalam penyata pendapatan syarikat dan akaun tunai atau akaun yang perlu dibayar akan dikreditkan kerana ia akan mengurangkan wang tunai sekiranya berlaku pembelian tunai atau ia akan menimbulkan tanggungjawab syarikat sekiranya berlaku pembelian kredit. Sekarang, apabila syarikat mengembalikan barang daripada pembelian yang dibuat sebelumnya, maka akaun tunai atau akaun yang perlu dibayar untuk pembelian tunai atau pembelian kredit masing-masing akan didebitkan dengan kredit yang sesuai untuk membeli akaun pengembalian kerana terdapat pengembalian barang syarikat kepada pembekal.