Perakaunan Kos

Apa itu Perakaunan Kos?

Perakaunan kos adalah seni dan sains merakam, mengklasifikasikan, meringkaskan, dan menganalisis kos dengan objektif kawalan kos, pengiraan dan unjuran kos, dan pengurangan kos, sehingga membantu pihak pengurusan membuat keputusan perniagaan yang berhemah.

Objektif Perakaunan Kos

  • Kawalan kos:  Fungsi pertama adalah untuk mengawal kos dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan oleh pengurusan untuk produk atau perkhidmatan tertentu. Ini penting kerana pengurusan memperuntukkan sumber yang terhad untuk projek atau proses pengeluaran tertentu.
  • Pengiraan kos: Ini adalah sumber semua fungsi perakaunan kos yang lain kerana kita dapat mengira kos penjualan per unit untuk produk tertentu.
  • Pengurangan kos:  Pengiraan kos membantu syarikat mengurangkan kos pada projek dan proses. Pengurangan kos bermaksud lebih banyak keuntungan kerana margin secara semula jadi akan meningkat.

Kos Langsung & Kos Tidak Langsung dalam Perakaunan Kos

Kos langsung terlibat secara langsung dalam menghasilkan barang. Itu bererti kos langsung dapat secara langsung dikenal pasti digunakan dalam pengeluaran barang. Sebagai contoh, kita boleh bercakap mengenai bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam menghasilkan barang. Kos ini dapat kita kenali sebagai kos langsung.

Sebaliknya, kos tidak langsung adalah kos yang tidak dapat dikenali dengan mudah. Sebab kos ini tidak dapat ditentukan secara berasingan kerana kos ini membantu dalam menjalankan pelbagai aktiviti. Sebagai contoh, perniagaan sewa membayar untuk menjalankan operasi pengeluaran akan disebut sebagai kos tidak langsung, kerana kita tidak dapat mengenal pasti berapa bahagian sewa yang digunakan untuk pengeluaran barang, berapa banyak yang digunakan untuk menyiapkan bahan mentah, dan bagaimana banyak digunakan untuk memasang sistem simulasi yang dapat melatih pekerja.

Memahami kedua-dua jenis kos ini sangat penting kerana kita akan menggunakan kos ini dalam pengiraan kos penjualan per unit untuk produk tertentu.

Kos Tetap, Kos Pembolehubah, & Kos Separuh berubah

Kos tetap adalah kos yang tidak berubah dengan kenaikan atau penurunan unit pengeluaran. Ini bermaksud kos ini tetap serupa dalam pelbagai spektrum. Tambahan, kos tetap per unit berubah apabila pengeluaran meningkat atau menurun. Contohnya, sewa adalah kos tetap. Walaupun pengeluarannya meningkat atau menurun, perniagaan perlu membayar sewa yang sama setiap bulan.

Kos berubah adalah kebalikan dari kos tetap. Perubahan kos berubah mengikut kenaikan atau penurunan unit pengeluaran. Tetapi walaupun jumlah kos berubah berubah, per unit kos per unit, tetap sama tanpa mengira perubahan dalam unit pengeluaran. Contohnya, kos bahan mentah berubah-ubah. Jumlah kos bahan mentah berubah sekiranya pengeluaran meningkat atau menurun. Tetapi kos per unit bahan mentah tetap sama walaupun pengeluarannya meningkat atau menurun.

Dalam kos separa berubah, kedua-dua komponen ada. Kos separa berubah adalah gabungan kos tetap dan kos berubah. Katakan anda membayar $ 1000 sebulan sebagai gaji tetap kepada semua pekerja dan pekerja yang menghasilkan lebih dari 50 unit mainan setiap bulan. Mereka mendapat tambahan $ 5 untuk setiap unit tambahan yang dihasilkan. Upah seperti ini akan dipanggil upah separa berubah.

Contoh dan Format Perakaunan Kos

Perakaunan kos jauh lebih banyak daripada pernyataan kos, dan contoh ini akan memberi kita idea tentang cara mengira kos penjualan per unit untuk produk tertentu -

MNC Factory mempunyai maklumat berikut, dan dari maklumat yang diberikan di bawah ini, anda perlu mengira setiap unit kos penjualan.

  • Bahan Mentah - Stok Pembukaan: $ 50,000; Stok Penutup: $ 40,000.
  • Pembelian dalam tempoh tersebut: $ 145,000.
  • Buruh langsung - $ 100,000
  • Berfungsi secara overhed - $ 40,000
  • Beban pentadbiran - $ 20,000
  • Overhed penjualan & pengedaran - $ 30,000
  • Unit siap - 100,000;

Ketahui kos penjualan seunit.

Dalam contoh ini, setiap input diberikan. Kita hanya perlu meletakkan angka di tempat yang betul.

Penyata Kos Kilang ABC

Butir-butirJumlah (Dalam US $)
Bahan Mentah - Stok Pembukaan50,000
Tambah: Pembelian dalam tempoh tersebut145,000
Tolak: Bahan Mentah - Stok Penutup(40,000)
Kos bahan habis155,000
Tambah: Tenaga Kerja Langsung100,000
Kos utama255,000
Tambah: Kerja overhed40,000
Kos Kerja295,000
Tambah: Beban pentadbiran20,000
Kos Pengeluaran315,000
Tambah: Overhed Jual & Agihan30,000
Jumlah Kos Jualan345,000
Unit Selesai100,000 unit
Kos Jualan seunit$ 3.45 seunit