Nisbah Pasaran ke Buku

Apakah Nisbah Pasaran ke Buku?

Istilah "Nisbah Pasaran ke Buku" merujuk kepada metrik penilaian kewangan yang digunakan dalam penilaian nilai pasaran semasa syarikat berbanding dengan nilai bukunya. Nilai pasaran saham syarikat pada dasarnya merujuk kepada harga saham semasa semua saham tertunggaknya.

Sebaliknya, nilai buku syarikat adalah jumlah bersih yang tersisa sekiranya syarikat membubarkan semua asetnya dan membayar semua liabiliti.

Formula

Pengiraan boleh dilakukan dengan dua cara -

Nisbah ini dapat dikira dengan membahagikan nilai pasaran saham dengan nilai buku per saham syarikat. Secara matematik, ia dilambangkan sebagai,

1) Formula Market to Book Ratio = Nilai pasaran stok / Nilai buku sesaham

Sebaliknya, ia juga dapat dikira dengan membagi permodalan pasaran dengan jumlah nilai buku atau nilai bersih ketara syarikat.

Formula tersebut diwakili sebagai,

2) Formula Nisbah Pasaran ke Buku = Permodalan Pasaran / Jumlah Nilai Buku

Langkah Mengira Nisbah Pasaran ke Buku

Pengiraan formula dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Pertama, kumpulkan nilai pasaran semasa stok, yang mudah didapati dari pasaran saham. Sekarang, kumpulkan jumlah saham tertunggak syarikat dan tentukan permodalan pasaran dengan mengalikan harga saham semasa dan jumlah saham tertunggak.

Permodalan pasaran = Harga saham semasa * Bilangan saham tertunggak.

Langkah 2: Seterusnya, tentukan jumlah nilai buku atau nilai bersih syarikat dari kunci kira-kira. Nilai bersih dapat dihitung dengan menolak jumlah liabiliti, saham pilihan, dan aset tidak ketara dari jumlah aset syarikat.

Jumlah nilai buku = Jumlah aset - Jumlah liabiliti - Stok pilihan - Aset tidak ketara

Langkah 3: Akhirnya, pengiraan dapat diselesaikan dengan membahagikan permodalan pasaran dengan jumlah nilai buku syarikat, seperti yang ditunjukkan di bawah.

Nisbah Market to Book = Permodalan pasaran / Jumlah nilai buku

Contoh Nisbah Market to Book (dengan Templat Excel)

Mari kita lihat beberapa contoh mudah hingga lanjutan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Nisbah Market to Book Ratio ini di sini - Templat Market to Book Ratio Excel

Contoh # 1

Mari kita ambil contoh David, yang bermaksud melabur dalam syarikat perabot ABC Ltd, yang merupakan syarikat yang diperdagangkan secara terbuka. ABC Ltd mempunyai 10,000 saham tertunggak yang diperdagangkan pada $ 50 sesaham. Syarikat melaporkan nilai bersih $ 300,000 pada kunci kira-kira pada hari terakhir dalam tempoh perakaunan sebelumnya. Hitung nisbah pasaran untuk buku untuk ABC Ltd.

Diberi, Jumlah nilai buku = $ 300,000

Berikut adalah data untuk pengiraan ABC Ltd.

Oleh itu, permodalan pasaran dapat dikira sebagai

Permodalan Pasaran = Harga saham semasa * Jumlah saham tertunggak

= $ 50 * 10,000

Permodalan Pasaran = $ 500,000

Oleh itu, nisbah untuk ABC Ltd dapat dikira sebagai,

= $ 500,000 / $ 300,000

= 1.67

Nisbah lebih daripada satu menunjukkan bahawa pelabur lebih menghargai syarikat daripada nilai bukunya.

Contoh # 2

Mari kita ambil contoh Apple Inc. Pada 1 Mac 2019, nilai pasaran semasa setiap saham Apple Inc. berjumlah $ 174.97 dan 4,745,398,000 jumlah saham tertunggak. Nilai bersih terkini syarikat itu berjumlah $ 118,255,318,160. Hitung nisbah pasaran untuk buku untuk Apple Inc.

Diberi, Jumlah nilai buku = $ 118,255,318,160

Berikut adalah data untuk pengiraan Apple Inc.

Oleh itu, permodalan pasaran dapat dikira sebagai

Permodalan pasaran = Harga saham semasa * Bilangan saham tertunggak

= $ 174.97 * 4.745.398.000

Permodalan Pasaran = $ 830,302,288,060

Oleh itu, nisbah untuk Apple Inc. dapat dikira sebagai,

= $ 830,302,288,060 / $ 118,255,318,160

= 7.02

Nisbah yang tinggi hanya membenarkan keyakinan pelabur terhadap jenama Apple Inc. dan prospek pertumbuhan masa depannya.

Kalkulator Nisbah Pasaran ke Buku

Anda boleh menggunakan Kalkulator Formula di bawah

Permodalan Pasaran
Jumlah Nilai Buku
Formula Nisbah Market to Book
 

Formula Nisbah Pasaran ke Buku =
Permodalan Pasaran
=
Jumlah Nilai Buku
0
=0
0

Tafsiran

Dari perspektif pelabur, formula adalah nisbah yang sangat penting kerana ia membantu mereka memutuskan sama ada saham dinilai terlalu tinggi atau tidak dinilai -

  • Sekiranya nisbahnya kurang dari satu, maka itu dapat menunjukkan fakta bahawa saham tersebut dinilai terlalu rendah, dalam hal ini dapat dilihat sebagai pelaburan yang baik kerana harga saham diharapkan akan naik kembali.
  • Sekiranya nisbahnya lebih besar daripada satu, maka itu mungkin bermaksud bahawa stoknya dinilai terlalu tinggi, dalam hal ini mungkin bukan pelaburan yang sangat baik kerana harga yang tinggi mungkin tidak disokong oleh perspektif syarikat yang kuat, walaupun mungkin tidak selalu benar .

Walau bagaimanapun, formula juga mempunyai beberapa batasan, seperti kebanyakan metrik kewangan lain. Salah satu masalah utama dengan nisbahnya adalah bahawa ia mengabaikan nilai aset tidak ketara syarikat (seperti ekuiti jenama, muhibah, paten, dan lain-lain), yang di dunia hari ini diterima sangat berharga. Oleh itu, nisbahnya jarang berguna untuk penilaian syarikat yang mempunyai sebahagian besar asetnya dalam aset tidak ketara. Contoh syarikat tersebut ialah syarikat IT atau syarikat berasaskan pengetahuan yang lain.