Superskrip dalam Excel

Apakah Superskrip dalam Excel?

Superskrip serupa dengan subskrip yang teks dan angka lebih kecil daripada teks yang lain tetapi ia muncul di atas teks yang lain di excel dan untuk menggunakan jenis pilihan format ini dalam data kami, kami perlu mengklik kanan pada sel dari tab sel format di bahagian fon periksa pilihan superskrip.

Bagaimana Superskrip di Excel? (Menggunakan 5 Kaedah Teratas)

Berikut adalah 5 kaedah terbaik untuk superskrip dalam excel -

Anda boleh memuat turun Templat Superscript Excel ini di sini - Templat Superscript Excel

# 1 - Kaedah panjang

  • Untuk memilih teks yang diperlukan yang ingin kita jadikan sebagai superskrip. Untuk memilih teks, baik kita dapat menekan F2 untuk masuk ke 'mod edit' untuk sel yang dipilih atau klik dua kali pada sel dan kemudian pilih teks untuk menerapkan pemformatan.
  • Untuk membuka kotak dialog 'Format Sel', kita boleh menggunakan jalan pintas di excel iaitu Ctrl + 1 atau kita dapat mengklik anak panah yang diletakkan di kanan bawah kumpulan 'Font' .

Dalam kotak dialog, kita dapat mencentang kotak 'Superscript' dan kemudian klik 'OK'.

# 2 - Kaedah Ringkas

Kaedah yang disebutkan di atas adalah lama. Kita juga dapat menggunakan kekunci pintasan, yaitu Ctrl + Shift + F, Alt + e .

Harap maklum bahawa kekunci tidak boleh ditekan secara serentak, setiap kombinasi kunci harus ditekan dan dilepaskan secara bergantian:

  • Pilih satu atau lebih watak yang ingin kita format.
  • Tekan Ctrl + Shift + F untuk membuka kotak dialog Format Sel.
  • Kemudian tekan sama ada Alt + E untuk memilih pilihan Superscript di excel.

  • Tekan kekunci Enter untuk menerapkan pemformatan dan tutup dialog.

# 3 - Kaedah Persamaan

Untuk memasukkan persamaan, langkah-langkahnya adalah:

Masukkan tab -> Kumpulan Simbol -> Perintah Persamaan

Tab Kontekstual 'Reka Bentuk' akan dibuka seperti di bawah:

Dan kotak input akan terbuka untuk memasuki persamaan seperti di bawah.

Kita perlu memilih pilihan 'Superscript'  dari skrip.

Setelah memilih 'Superscript option in excel' , kotak input akan muncul seperti di bawah:

Kita perlu menaip nombor di kedua kotak dan hasilnya akan muncul seperti di bawah

Kami juga dapat menggunakan pilihan ' Persamaan Tinta' dari kumpulan ' Alat' , yang membolehkan kami menulis persamaan dengan tetikus dan melihat sama bagaimana excel mengenali hal yang sama.

Setelah kita mengklik butang 'Insert' , teks akan muncul di kotak teks

Kekurangan Menggunakan Kaedah Persamaan

Kaedah ini memasukkan matematik sebagai objek Excel, bukan nilai sel. Kita boleh memindahkan, mengubah ukuran dan memutar persamaan dengan menggunakan pegangan, tetapi kita tidak dapat merujuknya dalam formula.

# 4 - Untuk Menaip Superskrip dengan Kekunci Alt

MS Excel juga menawarkan kami untuk menaip nombor berskrip (hanya 1, 2 dan 3) menggunakan Kekunci Alt . Untuk melakukan perkara yang sama, kita perlu menekan beberapa nombor sambil menekan Kekunci Alt.

Jalan pintas yang ditentukan hanya akan berfungsi jika fon yang dipilih adalah 'Calibri' atau 'Arial'. Sekiranya kita telah memilih fon lain, maka wataknya mungkin berbeza yang kita dapat setelah menaip kod-kod ini.

Nombor superskrip atau nombor yang ditulis dengan ini diubah menjadi 'Number String' itulah sebabnya kita tidak dapat menggunakan nilai-nilai ini untuk pengiraan.

# 5 - Kaedah Fungsi Char

Kita juga dapat menggunakan fungsi 'Char' untuk menaip nombor berskrip. Perinciannya adalah seperti di bawah:

Seperti kaedah sebelumnya, output formula ini adalah rentetan, yang tidak dapat kita gunakan untuk pengiraan di excel.

Sekiranya kita harus menambahkan angka superskrip yang sama ke semua angka, maka kita dapat menggunakan format 'Custom' .

Langkah-langkahnya adalah seperti berikut:

Katakan kita mempunyai 5 nombor yang perlu kita tambah pintasan superskrip di excel.

Kami akan memilih nombor, dan kemudian tekan Ctrl + 1 untuk membuka kotak dialog 'Format Sel' dan pilih tab 'Nombor' .

Di tab 'Number' , kita akan memilih Custom dan taip superskrip yang dikehendaki 0² dan kemudian klik 'OK' .

Hasilnya adalah:

Tidak seperti kaedah sebelumnya, ini hanya mengubah representasi visual sel bukan nilai sebenar dalam sel (perbezaan dapat diperiksa dengan memeriksa nilai di bar formula dan di dalam sel). Sekiranya kita menggunakan sel dalam salah satu formula, nilai sebenar (nilai bar formula) akan digunakan untuk pengiraan.

Pintasan Superskrip dalam Excel

Sebagai contoh, kita boleh menggunakan pintasan superskrip untuk menulis unit persegi seperti m2 atau inch2, nombor ordinal seperti 1st, 2nd, atau 3rd, atau eksponen dalam matematik seperti 23 atau 52.

Untuk melakukan perkara yang sama, kami telah menggunakan kekunci pintasan

  • Ctrl + F1 untuk membuka kotak dialog 'Format Sel'
  • Alt + E untuk mencentang kotak 'Superscript'
  • Memukul masuk.

Perkara yang Perlu Diingat

  • Sebilangan besar pemformatan Excel boleh digunakan untuk semua jenis data dengan cara yang sama tetapi jalan pintas Superscript mempunyai cerita yang berbeza. Kami tidak dapat menerapkan pintasan superskrip ke angka kerana ini akan menukar nombor menjadi rentetan. Sekiranya kita ingin membuat pengiraan maka kita perlu menggunakan operator '^' seperti di bawah untuk mendapatkan kesan kuasa (Nombor superskrip).