Integrasi Mundur

Apa itu Integrasi Mundur?

Integrasi mundur adalah bentuk integrasi menegak di mana Syarikat mengintegrasikan operasinya dengan pembekal atau bahagian penawaran perniagaan. Syarikat memperoleh kawalan ke atas pembekal bahan mentah dengan mengintegrasikannya dengan perniagaan berterusan mereka.

Syarikat melakukannya untuk mengekalkan kelebihan daya saing dalam perniagaan dan meningkatkan halangan masuk. Syarikat dapat mengurangkan kosnya dengan bergabung dengan pembekal dan mengekalkan standard kualiti.

Contoh Integrasi Mundur

Contoh # 1

Katakan ada Syarikat Kereta, XYZ yang mendapat banyak bahan mentah seperti besi dan keluli untuk membuat kereta, getah untuk tempat duduk, omboh, mesin, dan lain-lain dari pelbagai pembekal. Sekiranya Syarikat kereta ini menggabungkan / memperoleh pembekal besi dan keluli, ia akan dipanggil integrasi mundur.

Contoh # 2

Contoh lain ialah pengeluar saus tomat membeli ladang tomato daripada membeli tomato dari petani.

Kelebihan Integrasi Mundur

# 1 - Peningkatan kawalan

Dengan mengintegrasikan ke belakang dan bergabung dengan pembekal, Syarikat dapat mengawal rantaian bekalan mereka dengan cara yang cekap. Mereka akan mengawal pengeluaran bahan mentah sehingga pengeluaran produk akhir. Dengan ini, mereka akan memiliki kendali yang lebih besar terhadap kualiti bahan mentah yang akan digunakan dalam pengeluaran. Syarikat juga menjamin keselamatan bekalannya. Ini akan memastikan bahawa Syarikat menerima bekalan yang mencukupi apabila diperlukan tanpa perlu risau bahan mentah dijual kepada pesaing atau tidak dihasilkan / dikeluarkan oleh pembekal.

# 2 - Pemotongan Kos

Secara amnya, penyatuan ke belakang dilakukan untuk mengurangkan kos. Dalam rantaian bekalan, selalu ada penambahan apabila barang dijual dari satu pihak ke pihak lain. Rangkaian bekalan melibatkan pelbagai pembekal, pengedar, orang tengah. Dengan mengintegrasikan perniagaan dengan pengeluar bahan tersebut, Syarikat dapat menyingkirkan orang tengah ini dari rantai bekalan dan memotong biaya penggantian, pengangkutan, dan kos lain yang tidak perlu yang terlibat dalam keseluruhan proses.

# 3 - Kecekapan

Walaupun Syarikat akan mengurangkan kos, integrasi ke belakang juga memberikan kecekapan yang lebih baik dalam keseluruhan proses pembuatan. Dengan kawalan dari sisi penawaran rantai, Syarikat dapat mengawal kapan dan bahan mana yang akan dihasilkan dan berapa banyak yang akan dihasilkan. Dengan kecekapan yang lebih baik, Syarikat dapat menjimatkan kosnya pada bahan yang tidak perlu dibazirkan kerana terlalu banyak pembelian.

# 4 - Kelebihan Persaingan dan Membuat Halangan untuk Masuk

Kadang-kadang Syarikat, untuk memastikan persaingan di luar pasaran dapat memperoleh pembekal. Pertimbangkan senario di mana pembekal utama membekalkan bahan kepada dua Syarikat tetapi salah satunya membeli pembekal sehingga dapat menghentikan pembekalan barang kepada pesaing. Dengan cara ini, Syarikat berusaha agar pesaing yang ada keluar dari perniagaan atau mencari pembekal lain dan mewujudkan halangan masuk untuk Pesaing baru. Juga, kadang-kadang Syarikat boleh berintegrasi ke belakang untuk mendapatkan akses dan kawalan teknologi, paten, dan sumber penting lain yang hanya dimiliki oleh syarikat pembekal.

# 5 - Pembezaan

Syarikat-syarikat berintegrasi ke belakang untuk mengekalkan pembezaan produk mereka daripada pesaing mereka. Ia akan mendapat akses ke unit pengeluaran dan rantaian pengedaran dan dengan demikian dapat memasarkan dirinya secara berbeza daripada pesaingnya. Mengintegrasikan ke belakang akan meningkatkan kemampuan Syarikat untuk memenuhi permintaan pelanggan dan juga dapat membantunya untuk menyediakan produk yang disesuaikan kerana sekarang ia memiliki kapasiti pengeluaran secara dalaman daripada mendapatkannya dari pasar.

Kekurangan Integrasi Mundur

# 1 - Pelaburan Besar

Integrasi, penggabungan, atau pengambilalihan pengeluar akan memerlukan pelaburan yang besar. Ini akan menjadi beban tambahan pada kunci kira-kira Syarikat dalam bentuk hutang atau pengurangan tunai dan setara tunai.

# 2 - Kos

Tidak semestinya kos akan dikurangkan dalam integrasi mundur. Kekurangan persaingan pembekal dapat mengurangkan kecekapan dan mengakibatkan kos yang lebih tinggi. Selanjutnya, ini akan menjadi beban tambahan kepada Syarikat jika tidak dapat mencapai skala ekonomi yang dapat dicapai oleh pembekal secara individu dan menghasilkan barang dengan biaya yang lebih rendah.

# 3 - Berkualiti

Kekurangan persaingan boleh menyebabkan inovasi kurang dan kualiti produk yang rendah. Sekiranya tidak ada atau kurang persaingan di pasar, Syarikat akan menjadi kurang cekap / kurang bermotivasi dari segi inovasi, penyelidikan, dan pengembangan kerana tahu ia dapat menjual apa sahaja yang dihasilkannya. Oleh itu, ini boleh mempengaruhi kualiti produk. Selanjutnya, jika Syarikat ingin mengembangkan pelbagai jenis barang, ia mungkin mempunyai biaya yang besar untuk pengembangan dalaman atau mungkin memerlukan biaya tinggi untuk beralih ke pembekal lain.

# 4 - Kompetensi

Syarikat mungkin perlu mengadopsi kecekapan baru berbanding yang lama atau mungkin terdapat pertembungan antara kecekapan lama dan baru yang menyebabkan ketidakcekapan dalam Syarikat.

# 5 - Birokrasi tinggi

Memperoleh pembekal juga bermaksud memperoleh tenaga kerja pembekal. Ini akan meningkatkan ukuran Syarikat sehingga membawa polisi baru untuk para pekerja dan membawa kepada budaya birokrasi di Syarikat.

Kesimpulannya

Integrasi mundur merujuk kepada strategi integrasi menegak syarikat dengan sisi penawaran atau pembekal di mana syarikat sama ada bergabung dengan pembekal atau memperoleh perniagaan pembekal yang menyediakan bahan mentah kepada syarikat dan juga jika syarikat memutuskan untuk menubuhkan bekalan dalamannya sendiri unit.

Syarikat perlu melakukan usaha yang wajar sebelum berintegrasi ke belakang. Ia harus melihat pelbagai faktor seperti - adakah kos pelaburan dan kos kewangan akan lebih rendah daripada faedah jangka panjang yang akan diperoleh dengan memperoleh pembekal? Syarikat harus rajin memeriksa peralatan, proses, tenaga kerja, paten, dan lain-lain dari pembekal / pengilang yang akan diperoleh dan jika pemerolehan sedemikian akan membantunya untuk memiliki rantaian bekalan yang lebih baik dan cekap.