Purata Bergerak dalam Excel

Purata bergerak bermaksud kita mengira rata-rata rata-rata set data yang kita miliki, di excel kita mempunyai ciri inbuilt untuk pengiraan rata-rata bergerak yang tersedia di tab analisis data di bahagian analisis, ia memerlukan julat input dan output berkisar dengan selang sebagai output, pengiraan berdasarkan formula semata-mata dalam excel untuk mengira purata bergerak adalah sukar tetapi kita mempunyai fungsi terbina dalam excel untuk melakukannya.

Apakah Purata Pergerakan dalam Excel

Purata bergerak adalah teknik yang banyak digunakan dalam analisis siri masa yang digunakan untuk meramalkan masa depan. Purata bergerak dalam siri masa pada asasnya dibina dengan mengambil purata pelbagai nilai urutan data siri masa yang lain.

Terdapat tiga jenis purata bergerak iaitu purata bergerak sederhana, purata bergerak berwajaran, dan purata bergerak eksponensial dalam excel.

# 1 - Purata bergerak sederhana di Excel

Purata bergerak sederhana membantu dalam mengira purata bilangan tempoh terakhir siri data. Katakan harga n tempoh diberikan. Maka purata bergerak sederhana diberikan sebagai

Purata bergerak sederhana = [P1 + P2 + …………. + Pn] / n

# 2 - Purata bergerak berwajaran di Excel

Purata bergerak berwajaran memberikan purata wajaran bagi n tempoh terakhir. Pembobotan menurun dengan setiap titik data dari jangka masa sebelumnya.

Purata bergerak berwajaran = (Harga * faktor pemberat) + (Harga tempoh sebelumnya * faktor pemberat-1)

# 3 - Purata bergerak eksponen dalam Excel

Ini sama dengan purata bergerak sederhana yang mengukur arah aliran dalam jangka masa tertentu. Walaupun purata bergerak sederhana mengira rata-rata data yang diberikan, rata-rata bergerak eksponensial memberikan lebih banyak berat pada data semasa.

Purata bergerak eksponen = (K x (C - P)) + P

Di mana,

 • K = pemalar pelicinan eksponensial
 • C = harga semasa
 • P = purata bergerak eksponensial tempoh sebelumnya (purata bergerak sederhana yang digunakan untuk pengiraan tempoh pertama)

Bagaimana Mengira Purata Pergerakan di Excel?

Berikut adalah contoh purata bergerak di Excel.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Purata Bergerak ini di sini - Templat Excel Purata Bergerak

Contoh # 1 - Purata Pergerakan Mudah di Excel

Untuk mengira purata bergerak sederhana, kami telah mengambil data penjualan syarikat dari Januari hingga Disember untuk tahun 2018. Sasaran kami adalah untuk melicinkan data dan mengetahui angka penjualan pada Januari 2019. Kami akan menggunakan purata bergerak tiga bulan di sini.

Langkah 1:  Purata bergerak Januari, Februari, dan Mac dikira dengan mengambil jumlah angka penjualan bulan dan kemudian dibahagi dengan 3.

Langkah 2:  Memilih di sudut sel D5 dan kemudian hanya menyeret dan menurunkan akan memberikan purata bergerak untuk tempoh yang tinggal. Ini adalah fungsi alat pengisian excel.

Ramalan penjualan untuk Januari 2019 adalah 10456.66667.

Langkah 3:  Sekarang kami memaparkan angka penjualan dan purata bergerak dalam grafik garis untuk memahami perbezaan tren. Ini boleh dilakukan dari tab sisipan. Mula-mula kami telah memilih siri data dan kemudian dari bahagian Carta di bawah sisipan, kami telah menggunakan grafik garis.

Setelah membuat grafik, dapat dilihat bahawa grafik dengan purata bergerak jauh lebih lancar daripada siri data asal.

Contoh # 2 - Purata Pergerakan Mudah melalui Tab Analisis Data di Excel

 • Di bawah tab Data di bawah kumpulan Analisis, kita harus mengklik Analisis Data. Berikut adalah tangkapan skrin.

 • Dari analisis data, purata bergerak dapat diakses.

 • Setelah mengklik purata bergerak, kami telah memilih angka penjualan sebagai julat input.

 • Label di baris pertama diklik untuk membuat excel memahami bahawa baris pertama mempunyai nama label.

 • Selang 3 dipilih kerana kami mahukan tiga tahun purata bergerak.

 • Kami telah memilih julat keluaran dengan angka penjualan.

 • Kami juga ingin melihat output carta di mana kami akan dapat melihat perbezaan antara yang sebenarnya dan yang diramalkan.

Carta ini menunjukkan perbezaan antara Purata Pergerakan sebenar dan Ramalan.

Contoh # 3 - Purata Pergerakan Berat dalam Excel

Kami menggunakan purata bergerak berwajaran tiga tahun dan formula diberikan dalam tangkapan skrin.

Setelah menggunakan formula, kami mendapat purata bergerak untuk satu jangka masa.

Kami mendapat purata bergerak untuk semua tempoh lain dengan menyeret dan menjatuhkan nilai di sel berikut.

Ramalan untuk Januari 2019 iaitu 10718.33

Sekarang kami mengambil grafik garis untuk melihat kelancaran data. Untuk ini, kami telah memilih data ramalan bulan kami dan kemudian memasukkan grafik garis.

Sekarang kita akan membandingkan data ramalan kita dengan data sebenar kita. Dalam tangkapan skrin di bawah ini kita dapat dengan mudah melihat perbezaan antara data sebenar dan data ramalan. Grafik di bahagian atas adalah data sebenar dan grafik di bawah adalah data purata bergerak dan ramalan. Kita dapat melihat bahawa graf purata bergerak telah lancar dengan ketara berbanding dengan grafik yang mengandungi data sebenar.

Contoh # 4 - Purata Pergerakan Eksponensial dalam Excel

Rumus untuk purata bergerak eksponensial adalah  S t = α.Y t-1 + (1- α) S t-1 ...... (1)

Di mana,

 • Y t-1 = pemerhatian sebenar dalam tempoh t-1
 • S t-1 = purata bergerak sederhana dalam tempoh t-1
 • α = faktor pelicin dan ia berbeza antara .1 dan .3. Semakin besar nilai α semakin dekat ialah carta dengan nilai sebenar dan kurangkan nilai α, semakin lancar carta itu.

Pertama, kita mengira purata bergerak sederhana seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Selepas itu, kami menggunakan formula yang diberikan dalam persamaan (1). Untuk menetapkan nilai α untuk semua nilai berikut, kami telah menekan F4.

Kami memperoleh nilai dengan menyeret dan melepaskan sel berikut.

Sekarang, kami ingin melihat perbandingan antara nilai sebenar, purata bergerak sederhana, dan purata bergerak eksponensial dalam excel. Kami telah melakukan ini dengan membuat carta garis.

Dari tangkapan skrin di atas, kita dapat melihat perbezaan antara angka jualan sebenar, purata bergerak sederhana, dan purata bergerak eksponensial dalam excel.

Perkara yang Perlu Diingat Tentang Purata Pergerakan di Excel

 1. Purata bergerak sederhana dapat dikira menggunakan fungsi RATA-RATA di excel
 2. Purata bergerak membantu dalam melicinkan data
 3. Purata bermusim sering disebut sebagai indeks bermusim
 4. Purata bergerak eksponensial dalam excel memberikan lebih banyak berat kepada data terkini daripada purata bergerak sederhana. Oleh itu, melicinkan sekiranya purata pergerakan eksponensial di excel lebih tinggi daripada purata bergerak sederhana.
 5. Dalam perniagaan seperti pasaran saham, purata bergerak membantu peniaga untuk mengenal pasti trend dengan lebih mudah.