Fungsi SLOPE dalam Excel

Fungsi SLOPE dalam Excel

Fungsi SLOPE di Excel dikategorikan sebagai fungsi statistik di Excel. Dalam istilah matematik, SLOPE mengembalikan cerun garis antara titik data yang diberikan dalam nilai y yang diketahui dan nilai x yang diketahui. Kemerosotan garis regresi linear adalah jarak menegak / jarak mendatar antara salah satu daripada dua titik pada garis ini.

Fungsi Slope mengembalikan kemerosotan garis regresi berdasarkan titik data yang diakui oleh nilai_y_valu dan

Formula SLOPE dalam Excel

SLOPE mempunyai dua parameter wajib iaitu yang known_y dan known_xs .

Parameter Wajib:

  • known_y's: ini adalah susunan nilai-y yang diketahui.
  • known_x's: ini adalah susunan nilai-x yang diketahui

Di sini panjang array data yang diketahui_x harus sama panjangnya dengan array data yang diketahui_, dan nilai varians dari nilai x yang diketahui mestilah tidak 0.

Kenyataan:

Persamaan SLOPE untuk mengetahui kemiringan garis regresi linear adalah seperti berikut:

di mana dan adalah kaedah sampel dan dikira dengan purata (nilai x) dan purata (nilai y).

Bagaimana Menggunakan Fungsi SLOPE di Excel?

Ia sangat ringkas dan senang digunakan. Mari fahami cara kerja SLOPE dengan beberapa contoh. Ia dapat digunakan sebagai fungsi lembar kerja dan sebagai fungsi VBA.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Fungsi SLOPE ini di sini - Templat Excel Fungsi SLOPE

Contoh # 1

Dalam contoh pertama, kami mempunyai dua set data dengan nilai y yang diketahui dan nilai x yang diketahui.

Sekarang hitung cerun dari data ini = SLOPE (A3: A22, B3: B22) dan output akan menjadi 2.7 seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Keluaran akan:

Contoh # 2

Dalam contoh kedua, kami mempunyai data bulanan mengenai nilai y yang diketahui dan nilai x yang diketahui.

Jadi di sini kita dapat menerapkan formula SLOPE di excel seperti yang kita gunakan pada contoh pertama = SLOPE (E3: E22, F3: F22)

Dan output akan menjadi 0.11 seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

SLOPE dalam Excel VBA

Katakan kita mempunyai nilai X yang terletak di lembaran excel dari A1 hingga A10, dan nilai Y terletak di lembaran excel yang diberikan dari julat B1 hingga B10, maka kita dapat mengira SLOPE di sini dengan menggunakan fungsi VBA di bawah

Sub SLOPEcal () // mulakan skop fungsi cerun

Dim x, y sebagai Range // nyatakan julat x dan y

tetapkan x = Julat (“A10: A10”) // tetapkan nilai x yang diketahui kepada julat x.

tetapkan y = Julat (“B10: B10”) // tetapkan nilai y yang diketahui kepada julat y.

slope = Application.WorksheetFunction.Slope (y, x) set

MsgBox slope // mencetak nilai cerun di kotak mesej.

End sub // Tamatkan fungsi cerun

Perkara yang Perlu Diingat

  • Fungsi SLOPE melalui # N / A! Ralat semasa susunan yang diberi dari_ diketahui dan susunan yang diketahui_ adalah berbeza.

Formula SLOPE = SLOPE (A3: A12, B3: B15)

  • Fungsi SLOPE melalui # DIV / 0! ralat apabila:
    • Variasi dari nilai_ dikenal yang diberikan dinilai menjadi sifar; atau
    • Mana-mana tatasusunan yang diberikan (dikenal_x atau yang diketahui) kosong.

  • Dalam fungsi SLOPE, jika array atau argumen rujukan mengandungi teks, nilai logik, atau sel kosong, nilainya diabaikan; namun, sel dengan nilai sifar disertakan.

  • Dalam fungsi SLOPE, parameter mestilah nombor atau nama, tatasusunan, atau rujukan yang mengandungi nombor.